X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 25155
Przesłano:

Program profilaktyczny dla rodziców mających problemy wychowawcze z dzieckiem

Akademia dobrych emocji

Program profilaktyczny dla rodziców mających problemy wychowawcze z dzieckiem .
Opracowała:
Julita Kowalska - pedagog szkolny

ODBIORCY PROGRAMU
Rodzice lub opiekunowie prawni uczniów klas I-III. Cykl spotkań odbywać się będzie w godzinach popołudniowych, aby umożliwić uczestnictwo rodzicom pracującym zawodowo.

CEL PROGRAMU

W trakcie cyklu zajęć uczestnicy dowiedzą się, że problem złych zachowań dotyczy coraz młodszych dzieci, poznają przyczyny zachowań agresywnych. Rodzice poznają zasady reagowania w sytuacjach wybuchu złości, agresji słownej lub fizycznej oraz uświadomią sobie, że bagatelizowanie problemu niesie ze sobą niebezpieczne konsekwencje psychiczne i zdrowotne.
PRZEWIDYWANE EFEKTY
Uczestnicy wymieniają sposoby reagowania na złe zachowanie dzieci, potrafią stosować odpowiednie konsekwencje, znają warunki i sposoby zawierania kontraktów z dzieckiem, formułują zasady postępowania z dzieckiem nadpobudliwym, niegrzecznym, potrafią reagować w sposób odpowiedni na sytuacje problemowe, znają sposoby radzenia sobie ze złymi emocjami, znają czynniki mające pozytywny wpływ na zachowanie dzieci.
EWALUACJA
Elementem ewaluacji powyższego programu będzie skonstruowanie i przeprowadzenie ankiety wśród uczestników zajęć mającej na celu pozyskanie informacji zwrotnej od rodziców na temat prowadzonych zajęć. Także w scenariuszach zajęć zawarte będą techniki ewaluacji, m.in. rundki, niedokończone zdania, prace plastyczne- plakaty
Propozycje tematów zajęć warsztatowych:

Temat: Jak rozmawiać z dzieckiem?

Cele zajęć:
Opanowanie przez rodziców „sztuki porozumiewania się” z własnym dzieckiem;
Przedstawienie metod aktywnego słuchania;
Wyrabianie umiejętności akceptowania przez rodziców uczuć i stanów emocjonalnych dziecka;
Wykształcenie umiejętności zrozumienia i nazywania uczuć towarzyszących dziecku;
Zapoznanie rodziców ze sposobem rozwiązywania konfliktów w relacji rodzic- dziecko metodą bez porażek.
.

Temat:Jak panować nad emocjami?

Cele zajęć:
Rozpoznawanie różnicy między uczuciami a działaniami.
Panowanie nad impulsami.
Rozmowa z samym sobą, prowadzenie "dialogu wewnętrznego" .
Jasne stawianie pytań i wytyczanie celów.
Uważne wysłuchiwanie innych osób.
Pomaganie innym.

Temat:Budowanie więzi z dzieckiem.

Cele zajęć:
Ukazanie rodzicom i opiekunom prawnym związku między stopniem zaspokajania podstawowych potrzeb emocjonalnych a budowaniem poczucia własnej wartości
Uświadomienie skutków braku poczucia własnej wartości u dziecka,
Wskazanie rodzicom przyczyn mających ujemny wpływ na budowanie mocnej samooceny

Temat:Gry i zabawy ruchowe dla dzieci z rodzicami

Cele zajęć:
Dążenie do większej otwartości i świadomego przeżywania emocji
Wzmacnianie więzi emocjonalnej z rodziną.
Integracja ze swoimi bliskimi podczas wspólnych zabaw
Rozwijanie koncentracji, zmniejszanie napięcia, wyciszenie się
Przełamywanie onieśmielenia,
Rozwijanie umiejętności jasnego i komunikatywnego wyrażania swoich myśli, emocji.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.