X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 25015
Przesłano:

Oceniamy swoją wydolność fizyczną. Scenariusz zajęć z wychowania fizycznego dla uczniów niesłyszących z I klasy gimnazjum

Temat: "Oceniamy swoją wydolność fizyczną"
Cele zajęcia:
1. Uświadomienie uczniom potrzeby aktywności fizycznej, jej znaczenia w procesie utrzymania prawidłowej masy ciała.
2. Wyjaśnienie uczniom, jaki wpływ ma aktywność fizyczna na zdrowie i samopoczucie.
3. Nauka mierzenia tętna na tętnicy promieniowej.
4. Nauka przeprowadzenie testu wydolności fizycznej.
Czas trwania zajęć: 45 min

Przebieg zajęcia:
1. Wyjaśnienie uczniom pojęcia aktywności fizycznej, następnie uczniowie wymieniają znane im formy aktywności fizycznej. Ważne jest odwołanie do własnej aktywności ruchowej.
2. Podanie uczniom zalecanej przez WHO ( krótkie wyjaśnienie co to jest WHO i czym się zajmuje) tygodniowej dawki ruchu. Porównanie zaleceń do tych stosowanych przez każdego ucznia. Wyciagnięcie wniosków.
3. Wyjaśnienie uczniom pojęcia wydolności fizycznej oraz omówienie jej znaczenia dla aktywności ruchowej człowieka .Demonstracja, następnie omówienie sposobu badania wydolności za pomocą reakcji tętna na zadany wysiłek fizyczny.
4. Wyjaśnia pojęcie tętna spoczynkowego.
• demonstracja sposobu pomiaru tętna w spoczynku na tętnicy promieniowe przez 15s, objaśnienie sposobu liczenia uderzeń w ciągu 1 minuty . Uczniowie dokonują pomiaru na sygnał nauczyciela. Zapisują wyniki, następnie mierzą otrzymane wyniki przez 4.
• demonstracja zasad przeprowadzenia testu wydolności fizycznej, następnie uczniowie przeprowadzają test: wykonują 30 przysiadów w tempie 1 przysiad/ 2 sekundy. Po wykonaniu przysiadów uczniowie w siadzie liczą przez 15s liczbę uderzeń i zapisują; to samo robią po 1,2 i 3 minucie.
• następnie zapisane wyniki mnożą przez 4
6. Analiza i interpretacja uzyskanych wyników ( po 3 ' powrót do tętna spoczynkowego -wynik prawidłowy, wcześniejszy świadczy o bardzo wysokiej wydolności). Zwrócenie szczególnej uwagi na uczniów, u których wynik wydolności jest powyżej normy.
7. Wyciągnięcie wniosków - ewentualnie uwagi, pytania uczniów, udzielenie odpowiedzi.

Uwagi: zajęcia dla uczniów niesłyszących prowadzone w języku migowym wymagają stałej kontroli nauczyciela z uwagi na konieczność skupiania uwagi uczniów na osobie prowadzącego. Zaleca sie pracę indywidualną z każdym uczniem, po omówieniu zadania z grupą. Uczniowie poza umiejętnością samobadania wydolności fizycznej mają zrozumieć zależność pomiędzy ilością aktywnie spędzonych godzin a własną wydolnością organizmu. Dzieci otyłe osiągające gorsze wyniki muszą mieć świadomość, że ich wyniki absolutnie nie zwalniają z konieczności wykonywania ćwiczeń fizycznych a jedynie pokazują, że potrzebują oni więcej czasu na odpoczynek po wysiłku fizycznym. Świadomość tej potrzeby muszą mieć również uczniowie współćwiczący, aby przerwy na odpoczynek ucznia otyłego nie stały się przedmiotem drwin i złośliwości.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.