X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 24936
Przesłano:
Dział: Języki obce

Regulamin filmowego konkursu językowego "Pokaż nam swój język"

REGULAMIN
KONKURSU FILMOWEGO W JĘZYKU OBCYM
dla szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych gminy Przemęt

§1
Zespół Szkół im. Powstańców Wielkopolskich w Przemęcie organizuje konkurs filmowy w języku obcym.

§2
Konkurs ma na celu rozwijanie zainteresowania językami obcymi.
§3
W konkursie mogą uczestniczyć uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych gminy Przemęt. Współzawodnictwo odbywa się w dwóch kategoriach wiekowych:

A. klasy 1 – 3 GIMNAZJUM,
B. klasy 1 – 4 SZKOŁA PONADGIMNAZJALNA.

§4
Filmy do konkursu można przesyłać elektronicznie, pocztą lub dostarczyć do 2.06. 2014 roku do sekretariatu Zespołu Szkół przy ul. Szkolnej 1 . Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest zgłoszenie chęci wzięcia w nim udziału przez daną szkołę, wypełnienie zgłoszenia i przesłanie go w terminie do 20 maja br. Zgłoszenia można dokonać drogą mailową, na adres konfilmowy@wp.pl .
§5
Zgłoszenie powinno zawierać:
• w temacie wiadomości- słowa: ZGŁOSZENIE NA KONKURS FILMOWY,
• nazwę szkoły,
• imię i nazwisko nauczyciela – opiekuna w czasie etapu gminnego,
• adres e-mail lub nr tel. nauczyciela- opiekuna,
• imię i nazwisko uczestnika konkursu w każdej kategorii wiekowej.

§6
Zasady konkursu.
• Aby wziąć udział w konkursie należy nakręcić filmik w języku obcym (np. angielskim, niemieckim lub w obu językach) trwający od 1 do maksymalnie 3 minut, pokazujący praktyczne zastosowanie języków w codziennej komunikacji.
• Organizator nie narzuca konkretnego tematu, licząc na kreatywność i pomysłowość uczniów (np. praca za granicą, dialog w restauracji lub szkole językowej, lub rozmowa w Polsce z obcokrajowcami – prosimy nie sugerować się tymi przykładami, ponieważ chodzi nam tylko o sytuację komunikacyjną). Oczywiście w sytuację komunikacyjną w języku obcym można również wpleść wypowiedzi w języku polskim np. przy przedstawieniu lub podsumowaniu sytuacji.
• Filmiki można nakręcić w grupach 3 osobowych za pomocą kamery, tabletu, telefonu komórkowego lub aparatu cyfrowego. Z każdej szkoły można zgłosić dowolną liczbę filmów.
• Oceniana będzie:
kreatywność i pomysłowość,
komunikacja językowa (poprawność),
morał wypływający z treści filmu lub podsumowujący film: Ucz się języków obcych. Język to podstawa,
walory artystyczne (muzyka itp.),
jakość nagrania i montażu.
Za każdy element można otrzymać od 1 do 5 punktów,
• Każdy filmik zgłoszony do Konkursu powinien opierać się na następujących zasadach: ---zachęcanie do uczenia się języków obcych
- nienaruszanie praw osób trzecich i przepisów prawa
- zgodność z normami obyczajowymi.
• Filmy powinny być przygotowane w formie nadającej się do emisji.
• Filmy powinny być przygotowane do odtwarzanie za pomocą ogólnodostępnych programów do odtwarzania.
• Organizatorzy po zakończeniu etapu zgłoszeń, przekażą filmy do obejrzenia niezależnemu jury – które po obejrzeniu filmów przyzna punkty według w/w kryteriów.


§7
Przyznawanie punktów odbywa się wg następujących zasad:
• punkty przyznaje każdy członek komisji,
• członkowie komisji przydzielają punkty od 1 do 5.
§8
Zwycięzcą konkursu w każdej kategorii wiekowej zostaje grupa, której film po zsumowaniu punktów przyznanych przez wszystkich członków komisji otrzyma największą ich liczbę. W przypadku, gdy filmy otrzymają jednakową liczbę punktów zostaną przyznane nagrody równorzędne.
§9
Zdobywcy trzech pierwszych miejsc w każdej kategorii wiekowej otrzymują nagrody rzeczowe (bony do księgarni EMPIK). Pozostali uczestnicy otrzymują dyplomy uczestnictwa w konkursie. Zwycięzcy konkursu zostaną o tym powiadomieni mailowo. Wręczenie nagród nastąpi 8.06. 2014 podczas Festynu Szkolnego w Przemęcie

&10
Regulamin konkursu podaje się do wiadomości nauczycieli języków obcych szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych gminy Przemęt.
&11

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

• Nadesłane na konkurs dane osobowe uczestników będą przetwarzane przez Organizatora w celach marketingowych związanych z konkursem oraz wynikających z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 06.90.631) a w szczególności w celu opublikowania wyników konkursu. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich brak uniemożliwia wzięcie udziału w konkursie.
• Dane osobowe uczestników Konkursu będą chronione zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych (DZ. U. 02.101.926). Uczestnikowi przysługuje prawo wglądu/dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
• Przesyłając zgłoszenie za pośrednictwem poczty elektronicznej uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady konkursu zawarte w niniejszym Regulaminie.
• Organizator nie odsyła prac.
&12

Organizator konkursu zastrzega sobie prawo dokonania zmian w powyższym regulaminie. O wszelkich zmianach szkoły uczestniczące w konkursie poinformowane zostaną w odrębnym trybie.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.