X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 24907
Przesłano:
Dział: Języki obce

Wykorzystanie piosenki w nauce gramatyki angielskiej

Program wykorzystania piosenki w nauczaniu gramatyki języka angielskiego
Iwona Łukasik
Klasa 6 semestr I – podręcznik Sky High 3- liczba zajęć tygodniowo- 3
Liczba planowanych użytych piosenek to 10.

Rozkład materiału:

Główne zagadnienia
Present Simple ‘Wonderful tonight’ by Eric Clapton
‘In the ghetto’ Elvis Presley
Present Continuous ‘Lemon tree’ Fool's Garden
Present Simple and Present Continuous ‘Things I`ll never say’ Avril Lavigne
Past Simple ‘Goodbye my lover’ James Blunt
Adele 'Set Fire To The Rain'
Present simple and Past Simple ‘Yesterday’ the Beatles
Past simple and Past Continuous The Tennessee Waltz
Present Perfect Simple ‘We are the champions’ Queen
All tenses revision ‘Tom`s dinner’ Suzanne Vega
Szkoła Podstawowa na terenie wiejskim, klasa bardzo aktywna, chętna do nauki, dzieci bardzo żywiołowo reagują na wszelkie nowości na lekcjach, , nie mają oporów przed występami publicznymi, lubią się popisywać przed rówieśnikami. Słuchanie piosenek podczas lekcji sprawia im dużą frajdę i motywuje ich do pracy z materiałem gramatycznym i leksykalnym dużo bardziej niż zwykłe nudne ćwiczenia gramatyczne.
Metoda zebrania informacji o preferencjach grupy
Wybranie listy przydatnych piosenek przy których uczniowie stawiają symbole
+ lubię
- nie lubię
? nie znam
! kocham
Ponadto uczniowie mogli dopisać po dwa tytuły ich ulubionych piosenek
Następnie spośród piosenek , których uczniowie nie znali nauczyciel wybiera kilka do posłuchania. Uczniowie dają im symbole
- podoba mi się
- nie podoba mi się
- takie sobie

Przykładowe ćwiczenia:
1. Wonderful tonight

Uzupełnij luki w tekście
It's late in the evening
She's wondering what clothes to wear
She .............on her make up
And .................. her long blond hair
And then she asked me
Do I look alright
And I ...........yes
You.............. wonderful tonight

We'd go to a party
And everyone turns to see
This beautiful lady is walking around with me
And then she asked me do you feel alright
And I say yes
I.............. wonderful tonight

I feel wonderful
because I ......... the love light in your eyes
And the wonder of it all
Is that you just don't realize
How much I ........... you

It's time to go home now
And I've got an aching head
So I .............her the car keys
And she ........... me to bed
And then I ............ her
As I turned off the lights
I say my darling
You are wonderful tonight
Oh my darling
You are wonderful tonight.

2 . Zapisz te wyrazy w formie bezokolicznika wraz z tłumaczeniem.
........................................
2. In the getto
1. Uzupełnij wykorzystując podane w nawiasach wyrazy – czas Present Simple.
As the snow.................. (fly)
On a cold and gray Chicago mornin'
A poor little baby child is born
In the ghetto (in the ghetto)
And his mama .......... (cry)
'cause if there's one thing that she doesn't need
it's another hungry mouth to feed
In the ghetto (in the ghetto)

People, don't you understand
the child ............(need) a helping hand
or he'll grow to be an angry young man some day
Take a look at you and me,
are we too blind to see,
or do we simply turn our heads
and look the other way

Well the world................ (turn)
and a hungry little boy with a runny nose
.................(play) in the street as the cold wind (blow)
In the ghetto (in the ghetto)

And his hunger burns
so he ................(start) to roam the streets at night
and he learns how to steal
and he learns how to fight
In the ghetto (in the ghetto)

Then one night in desperation
the young man ........... (break) away
He ................(buy) a gun, .............. (steal)a car,
tries to run, but he doesn't get far
And his mama cries

As a crowd gathers 'round an angry young man
face down on the street with a gun in his hand
In the ghetto (in the ghetto)

And as her young man dies (in the ghetto),
on a cold and gray Chicago mornin',
another little baby child is born
In the ghetto (in the ghetto)

And his mama .......... (cry) (in the ghetto) (in the ghetto)
2 . Posłuchaj I sprawdź swoje odpowiedzi.
3.Wypisz te czasowniki wraz z tłumaczeniem – w bezokoliczniku-i przykładowym zdaniem dla 3. Os liczby pojedynczej.
........................................
3. Zapisz utworzone zdania w formie przeczeń dla 1 os liczby pojedynczej i 3os liczby pojedynczej.
........................................
3 . Następnie zamień je w pytania i zapisz krótkie odpowiedzi z YES i NO
........................................
4 . dopasuj tłumaczenia słów i zwrotów
Desperation........
Look the other way......
Feed...............
Hunger............
Steal............
Fight................
Angry..............
Blind.............
Understand...........
Crowd...........
A- Głód
B- Zły
C- Kraść
D- Desperacja
E- Tłum
F- Ślepy
G- Rozumieć
H- Patrzeć w innym kierunku
I- Karmić
J- Walczyć.
3. Lemon tree
Posłuchaj i uzupełnij .
I'm ................here, in a boring room
It's just another rainy Sunday afternoon
I'm ...............my time, I got nothing to do
I'm ............. around, I'm................. for you
But nothing ever happens - and I wonder

I'm ..................... around in my car
I'm driving too fast, I'm driving too far
I'd like to change my point of view
I feel so lonely, I'm.......................... for you
But nothing ever happens - and I wonder

I wonder how
I wonder why
Yesterday you told me 'bout the blue blue sky
And all that I can see
Is just a yellow lemon tree
I'm .................... my head
up and down
I'm turning turning turning turning turning around
And all that I can see
Is just another lemon tree

Sing: dah... da ra ra ra di ra da, da ra ra ra di ra da, dap dim di ra

I'm ............. here, I miss the power
I'd like to go out, taking a shower
But there's heavy cloud inside my head
I feel so tired, put myself into bed
Where nothing ever happens - and I wonder

Isolation
Is not good for me
Isolation
I don't want to sit on a lemon tree

I'm ..................... around in a desert of joy,
Baby, anyhow I'll get another toy
And everything will happen - and you'll wonder

I wonder how
I wonder why
Yesterday you told me 'bout the blue blue sky
And all that I can see
Is just another lemon tree
I'm turning my head
up and down
I'm turning turning turning turning turning around
And all that I can see
Is just a yellow lemon tree

And I wonder, I wonder

I wonder how
I wonder why
Yesterday you told me 'bout the blue blue sky
And all that I can see
And all that I can see
And all that I can see
Is just a yellow lemon tree

2 . Przepisz brakujące wyrazy wraz z formą w bezokoliczniku I tłumaczeniem .
........................................
3 Przetłumcz.
Kot siedzi na drzewie-........................................
Ona teraz tańczy-........................................
My marnujemy nasz czas........................................

4 Dopasuj obrazki do podpisów.
1
2

There are two
bags... b_ There are two
cats... ___
3
4

There’s a
cat... ___ There’s a
bag... ___
5
6

There are three
mice... ___ There’s a
mouse... ___
a behind the bin. d next to the bookcase.
b on the chair. e under the chair.
c in the bin. f in front of the bookcase.

(źródło steps in english1 –test)

4. Things I`ll never say
Posłuchaj i uzupełnij

I’m ............. at my hair
I’m ............ at my clothes
I’m..................to keep my cool
I know it shows
I’m ....................at my feet
My cheeks are turning red
I’m ................... for the words inside my head

(Cause) I’m feeling nervous
Trying to be so perfect
Cause I know you’re worth it
You’re worth it
Yeah

Ponumeruj versy we włąsciwej kolejności:

...... Marry me today
....... I want to see you go down
.......I'd say I wanna blow you... away
........Am I squeezing you too tight
.........Be with you every night
.............With these things I’ll never say
..........On one knee
...........If I could say what I want to say
.......Guess, I’m wishing my life away
........If I could say what I want to see

5. Goodbye my lover
Przed wysłuchaniem piosenki wstaw czasowniki w czasie past Simple, potem posłuchaj i sprawdź swoje odpowiedzi.
Did I disappoint you or let you down?
Should I be feeling guilty or let the judges frown?
'Cause I .......(see) the end before we'd begun,
Yes I saw you were blinded and I ..........(know) I had .....(win).
So I ..........(take) what's mine by eternal right.
Took your soul out into the night.
It may be over but it won't stop there,
I am here for you if you'd only care.
You touched my heart you touched my soul.
You ............ (change) my life and all my goals.
And love is blind and that I knew when,
My heart was blinded by you.
I've ..............(kiss) your lips and ...............(hold) your head.
Shared your dreams and shared your bed.
I know you well, I know your smell.
I've been addicted to you.

2x ref.
Goodbye my lover.
Goodbye my friend.
You have been the one.
You have been the one for me.

I am a dreamer but when I wake,
You can't break my spirit - it's my dreams you take.
And as you move on, remember me,
Remember us and all we used to be
I've seen you cry, I've seen you smile.
I've watched you sleeping for a while.
I'd be the father of your child.
I'd spend a lifetime with you.
I know your fears and you know mine.
We've had our doubts but now we're fine,
And I love you, I swear that's true.
I cannot live without you.

2x ref.
Goodbye my lover.
Goodbye my friend.
You have been the one.
You have been the one for me.

And I still hold your hand in mine.
In mine when I'm asleep.
And I will bare my soul in time,
When I'm kneeling at your feet.

2x ref.
Goodbye my lover.
Goodbye my friend.
You have been the one.
You have been the one for me.

I'm so hollow, baby, I'm so hollow.
I'm so, I'm so, I'm so hollow.

Wypisz te czasowniki wraz z formą podstawową, tłumaczeniem i formą przeczącą:

Czasownik w Past Simple Przeczenie Forma podstawowa tłumaczenie

6. 'Set Fire To The Rain'

Posłuchaj I uzupełnij brakujące wyrazy

I let it fall, my heart
And as it fell, you.............. to claim it
It ............ dark and I was over
Until you .............. my lips and you ............... me
My hands, they were strong but my knees ........... far too weak
To stand in your arms without falling to your feet

'Cause there's a side to you that I never knew, never knew
All the things you'd say, they were never true, never true
And the games you'd play, you would always win, always win

But I set fire to the rain
................. it pour as I .................. your face
Well, it burned while I ......................
'Cause I heard it screaming out your name, your name

When laying with you I could stay there
Close my eyes, feel you here forever
You and me together, nothing is better

'Cause there's a side to you that I never knew, never knew
All the things you'd say, they were never true, never true
And the games you'd play, you would always win, always win

But I set fire to the rain
...................... it pour as I touched your face
Well, it burned while I cried
'Cause I .................... it screaming out your name, your name

I set fire to the rain
And I threw us into the flames
Well, I ................... something die
'Cause I knew that that was the last time, the last time

Sometimes I wake up by the door
That heart you caught must be waiting for you
Even now when we're already over
I can't help myself from looking for you

I set fire to the rain
Watched it pour as I touch your face
Well, it burned while I cried
'Cause I heard it screaming out your name, your name

I set fire to the rain
And I ......................... us into the flames
Well, I felt something die
'Cause I knew that that was the last time, the last time, oh
Oh no
Let it burn, oh
Let it burn
Let it burn

Wypisz te czasowniki wraz z formą podstawową, tłumaczeniem i formą przeczącą:

Czasownik w Past Simple Przeczenie Forma podstawowa tłumaczenie

Uzupełnij zdania używająć tych casowników

Last year, his house .......................... in a huge fire. The flames were seen from miles!
He..................... the paper into the bin.
Yesterday, I .........................a funny comedy on TV.

7. Yesterday
Uzupełnij odpowiednią formą czasownika( Past Simple lub Present Simple). Potem posłuchaj i sprawdź swoje odpowiedzi.
Yesterday...
All my troubles ..................( seem) so far away;
Now it ...................( look) as though they’re here to stay.
Oh, I .....................( believe) in yesterday.

Suddenly...
I’m not half the man I used to be,
There’s a shadow hanging over me.
Oh, yesterday ................(come) suddenly.

Why she ................. ( have) to go I don’t know, she wouldn’t say.
I ....................... ( say) something wrong, now I long for yesterday.

Yesterday...
Love .................. ( be) such an easy game to play;
Now I ................(need) a place to hide away.
Oh, I believe in yesterday.

Why she had to go I don’t know, she wouldn’t say.
I said something wrong, now I long for yesterday.

Yesterday...
Love ............ ( be) such an easy game to play;
Now I need a place to hide away.
Oh, I believe in yesterday.

8. The Tennessee Waltz
Posłuchaj I uzupełnij:
I ........................ with my darling to the Tennessee Waltz
When an old friend I .................... to see
I ........................ her to my loved one
And while they ......................................
My friend ........................ my sweetheart from me.

I remember the night and the Tennessee Waltz
Now I know just how much I have lost
Yes, I lost my little darling the night they ..........................
The beautiful Tennessee Waltz.

(Instrumental Interlude)

I was dancing with my darling to the Tennessee Waltz
................ an old friend I happened to see
I introduced her to my loved one
And ........................... they were dancing
My friend stole my sweetheart from me.

I remember the night and the Tennessee Waltz
Now I know just how much I have lost
Yes, I .................. my little darling the night they were playing
The beautiful Tennessee Waltz
The beautiful Tennessee Waltz
Przetłumacz:
Kiedy zadzwonił telefon brałam prysznic, ........................................
Podczas gdy słuchałam muzyki, moja siostra weszła do pokoju........................................
Czytałam książkę kiedy zgasły światła........................................

We are the champions
Poukładaj wersy w odpowiedniej kolejności
But committed no crime ......
Time after time .....
I've done my sentence.......
Kicked in my face .........
I've had my share of sand.............
And bad mistakes ......
I've paid my dues .....
I've made a few .......
But I've come through .............
And I need to go on and on and on and on..........

We are the champions - my friend
And we'll keep on fighting till the end
We are the champions
We are the champions
No time for losers
'Cause we are the champions of the world

I've taken my bows.....
I consider it a challenge before the whole human race............
And I need to go on and on and on and on.........
You've brought me fame and fortune........
And my curtain calls .............
But it's been no bed of roses no pleasure cruise........
I thank you all ..........
And everything that goes with it ..............

And I ain't gonna lose ............

We are the champions - my friend
And we'll keep on fighting till the end
We are the champions
We are the champions
No time for losers
'Cause we are the champions of the world

We are the champions - my friend
And we'll keep on fighting till the end
We are the champions
We are the champions
No time for losers
'Cause we are the champions

Uzupełnij tabelę:
infinitive past simple Past participle Translation
been
go
took
brought
kick
done
had
paid

Zapisz zdanie w formie przeczenia oraz pytania.

1. I have lived in Gorlice.
........................................
........................................
2. Marek has spoken English for 20 years.
........................................
........................................
3. Her sister has worked as a doctor since 2011.
........................................
........................................
4. Jeremy has already finished his homework.
........................................
........................................

9. Tom`s dinner
Posłuchaj i uzupełnij, potem sprawdż swoje odpowiedzi
I am ...................
in the morning
at the diner
on the corner

I am .......................
at the counter
for the man
to pour the coffee

and he ............ it
only halfway
and before
I even argue

he is ..................
out the window
at somebody
coming in

it............. always
nice to see you
.................. the man
behind the counter

to the woman
who has ........... in
she is ..................
her umbrella

and I look
the other way
as they are kissing
their hellos

I'm ...................................
not to see them
and instead
I pour the milk

I ...........................
up the paper
there's a story
of an actor

who had died
while he ............................
it was no one
I had heard of

and I'm ............................
to the horoscope
and looking
for the funnies

when I’m feeling
someone watching me
and so
I raise my head

there's a woman
on the outside
looking inside
.................... see me?

no she does not
really see me
cause she........................
her own reflection

and I'm trying
not to notice
that she's hitching
up her skirt

and while she's
straightening her stockings
her hair
has gotten wet

oh, this rain
it will continue
through the morning
as ............. listening

to the bells
of the cathedral
..................... thinking
of your voice

and of the midnight picnic
once upon a time
before the rain ......................

I finish up my coffee
it's time
to catch the train

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2023 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.