X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 24855
Przesłano:
Dział: Ankiety

Ocena rozwoju dzieci w zakresie przygotowania z zakresu przygotowania dzieci do nauki czytania i pisania. Ankieta dla nauczycieli

ANKIETA DLA NAUCZYCIELI

OCENA ROZWOJU DZIECI W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA DO NAUKI CZYTANIA I PISANIA

Proszę o udzielenie odpowiedzi na pytania lub dopisanie informacji. Celem ankiety jest doskonalenie procesu wychowawczego przedszkola (na mocy Rozporządzenia z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego)

1.Jakie ćwiczenia preferuje Pani podczas przygotowania dzieci do nauki czytania i pisania?
• werbalne
• niewerbalne
• manualne
• inne
........................................

2.Które z ćwiczeń uważa Pani za najkorzystniejsze dla rozwoju dzieci w tym zakresie?
• wypowiadanie się na temat oglądanych obrazków
• składanie obrazka z części
• ćwiczenia spostrzegawczości
• odwzorowywanie układów graficznych
• ćwiczenia manipulacyjne o zróżnicowanych formach
• inne
........................................

3.Które ćwiczenia służące do rozwoju słuchu fonematycznego uważa Pani za właściwe?
• rozpoznawanie dźwięków z otoczenia
• łączenie dźwięku z przedmiotem
• podział wyrazów na głoski i sylaby
• podział zdań na wyrazy
• naśladowanie dźwięków z otoczenia
• wyróżnianie głoski w nagłosie i wygłosie
• inne
........................................

4.Które z ćwiczeń kształtujących koordynację wzrokowo-ruchową zdaniem Pani są najkorzystniejsze w kształtowaniu gotowości szkolnej?
• ćwiczenia gimnastyczne ogólnorozwojowe
• ćwiczenia rozmachowe (kreślenie dużych płynnych linii)
• odrysowywanie szablonów, kolorowanie
• kalkowanie
• rysowanie w liniaturze o zróżnicowanej szerokości
• rysowanie wzorów litero podobnych
• ćwiczenie małej motoryki
• poprawne kreślenie kierunków na kartce wg instrukcji słownej nauczyciela
• określanie kierunków na kartce i w przestrzeni
• dorysowywanie brakujących elementów
• egzekwowanie prawidłowego chwytu narzędzia pisarskiego
• organizowanie pola spostrzeżeniowego
• rozpoznawanie i zapamiętywanie treści obrazka
• odczytywanie informacji w formie symbolu
• inne
........................................

5.Które z ćwiczeń zdaniem Pani rozwija proces analizy i syntezy wzrokowej?
• wyszukiwanie różnic w obrazkach
• układanie ilustracji wg kolejności
• układanie ilustracji z części w całość
• czytanie globalne wyrazów
• dobieranie podpisów do ilustracji
• dorysowywanie brakujących elementów
• prawidłowe tworzenie układów graficznych i obrazkowych
• inne
........................................

6.Z czyich wskazówek korzysta Pani w celu uatrakcyjnienia zajęć oraz w momencie wystąpienia trudności lub pracy z dzieckiem zdolnym?
• konsultacja z innymi nauczycielkami
• konsultacja z dyrekcją
• samokształcenie
• korzystanie z kursów i szkoleń
• korzystanie z portali internetowych dla nauczycieli
• poradnia psychologiczno – pedagogiczna
• inne
........................................

7. Jakie są efekty Pani oddziaływań ?
• są postępy
• brak postępów
• pogorszenie
• bez zmian

8.W czym przejawiają się postępy dzieci w toku pracy nad ćwiczeniem sprawności grafomotorycznej?
• zainteresowania czytelnicze
• ciekawsze prace plastyczne
• umiejętności grafomotoryczne
• lepsza koordynacja wzrokowo-ruchowa
• lepsza sprawność manualno - konstrukcyjna
• inne
........................................

9. Czy zdaniem Pani realizacja w/w tematyki była celowa ?
• niezbędna
• właściwa
• nie musiało jej być wcale
........................................

10.Co zdaniem Pani wpływa na efektywność pracy wychowawczo-dydaktycznej podczas realizacji w/w tematyki?
• przygotowanie metodyczne i merytoryczne
• umiejętności praktyczne
• baza dydaktyczna przedszkola
• warunki przedszkola
• zaangażowanie i inwencja twórcza nauczyciela
• inne
........................................

11.Czy rodzice dostrzegają zmiany jakie wystąpiły u dzieci pod wpływem realizacji w/w tematyki?
• tak....(kiedy)........................................
• nie
• nie wiem


Dziękuję za wypełnienie ankiety!

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.