X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 24817
Przesłano:
Dział: Analiza

Analiza testu na wejście i wyjście dla klas I gimnazjum

Informacja o efektywności nauczania j. angielskiego w klasach I gimnazjum.

Głównym celem przeprowadzonego testu diagnostycznego w klasach I na wejściu było zapoznanie się z poziomem opanowania materiału gramatycznego i leksykalnego przerabianego w szkole podstawowej. Test ten umożliwił również dokonanie podziału uczniów na grupy uwzględniające poziom zaawansowania.
W miesiącu czerwcu został przeprowadzony test na wyjście, który miał sprawdzić czy poziom umiejętności językowych. Badał on wiedzę uczniów w tych samych obszarach co test wrześniowy, czyli: słuchanie, pisanie, czytanie ze zrozumieniem, reagowanie językowe oraz znajomość struktur gramatycznych. Dokonując porównania wyników poszczególnych obszarów można stwierdzić wzrost znajomości słownictwa i umiejętności reagowania językowego o około 4%, czytania i słuchania ze zrozumieniem o 2% . Podobnie jak we wrześniu najsłabiej uczniowie wypadli ze znajomością zasad stosowania gramatyki.

Po analizie wyników stwierdzono następujące wnioski do dalszej pracy:
-utrwalanie i rozwijanie słownictwa
- poszerzyć ilość wykonywanych ćwiczeń gramatycznych w celu utrwalenia zagadnień.
- motywowanie uczniów do systematycznej pracy.
- systematyczne sprawdzanie postępów uczniów w celu uzyskania informacji o zagadnieniach niezrozumianych lub nieopanowanych przez ucznia i możliwość ich nadrobienia.
- organizowanie zajęć dodatkowych rozwijających dla uczniów przejawiających talent do nauki języka i zajęć wyrównawczych
dla uczniów z trudnościami w nauce języków obcych.
- należy wyjaśniać zastosowanie poznawanych wyrażeń w odpowiednim kontekście sytuacyjnym
- sprawdzać na bieżąco rozwiązywanie przez uczniów zadań w zeszycie ćwiczeń
- stosować aktywizujące metody nauczania, w tym ćwiczenia interaktywne, szczególnie przy utrwalaniu materiału językowego
- przygotować dla uczniów dodatkowe materiały pomocnicze, a w szczególności wspierać uczniów posiadających opinie z poradni psychologiczno-pedagogicznej i tych, którzy mają trudności z opanowaniem materiału
- rozwijać umiejętności językowe tj. sprawność słuchania, sprawność mówienia, sprawność czytania i pisania poprzez stosowanie odpowiednich metod nauczania dostosowanych do poziomu językowego uczniów.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.