X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 24815
Przesłano:

Plan pracy kółka teatralnego w SOSW

PLAN PRACY KÓŁKA TEATRALNEGO
2013/2014

Zespół teatralny
„Krasnoludki”

Uczniowie z Nauczania Indywidualnego z niepełnosprawnością umysłową w stopniu umiarkowanym i znacznym

Prowadzące: Joanna Molis, Małgorzata Michalska

Teatr pozwala zaspokoić te potrzeby dziecka, które nie mają szans realizacji w trakcie zajęć lekcyjnych. Umożliwia swobodną ekspresję, poszerza zasób słownictwa, pozwala na pełne wypowiadanie się słowem, gestem, ruchem i mimiką. Teatr jak żadna z pozalekcyjnych form zajęć uczy wrażliwości, współdziałania i pomaga w usamodzielnianiu się. Stwarza ścisłe więzi między uczestnikami zajęć, uczy wzajemnej pomocy i odpowiedzialności za wykonaną pracę, a jednocześnie rozwija wiarę we własne siły.
Głównym założeniem programu kółka teatralnego jest wspomaganie rozwoju uczniów z niepełnosprawnością intelektualną poprzez rozwijanie aktywności twórczej, wyobraźni i wrażliwości emocjonalnej dziecka, przełamywanie lęków, ćwiczenie pamięci, wzbogacanie przeżyć estetycznych i kształtowanie postaw moralnych oraz integracja tej małej grupy. Teatrzyk pozwala zaspokoić dzieciom ich indywidualne potrzeby, uczy jak okazywać emocje, pozwala poszerzyć zasób słownictwa. Pozwala komunikować się w sposób werbalny jak i niewerbalny, co ułatwia integrację z rówieśnikami.

Cele główne:
• Rozwijanie osobowości dziecka
• Rozwijanie wyobraźni i wrażliwości emocjonalnej
• Rozwijanie aktywności twórczej
• Rozwijanie umiejętności uzewnętrzniania swoich emocji za pomocą: gestów, języka, mimiki
• Rozwijanie wrażliwości muzycznej
• Umuzykalnienie
• Kształcenie elementarnej wyobraźni
• Kształtowanie wyobraźni estetycznej
• Rozwijanie prawidłowych postaw społecznych
• Rozwijanie pamięci słownej, muzycznej, ruchowej, słuchowej
• Integracja grupy poprzez działania teatralne (nauka piosenek, taniec-układy taneczne, pantomima – odgrywanie scenek, nauka krótkich tekstów).

Cele szczegółowe:
Po zrealizowaniu przewidzianych zajęć dzieci powinny:
• chętnie nawiązywać wzajemny kontakt ze sobą,
• znać pozytywne cechy swoje i kolegów,
• znać zasady i rozumieć potrzebę pracy w grupie,
• rozpoznawać i wyrażać emocje za pomocą mimiki i gestów,
• umieć wczuwać się w określone role,
• umieć pamięciowo opanowywać krótki tekst,
• znać i śpiewać uczone na zajęciach piosenki,
• znać i stosować zasady kulturalnego zachowania się w teatrze.

Metody:
• praktyczne (zabawy i gry muzyczno-ruchowe mające na celu integrację grupy, nawiązanie wzajemnych, pozytywnych kontaktów, ćwiczenia głosowe, ruchowe, intonacyjne, mimiczne i pantomimiczne, proste doświadczenia dramowe – ćwiczenia rozwijające wrażliwość słuchową, dotykową, wzrokową)
• podające (przyswajanie tekstu mówionego, piosenek),
• problemowe (odkrywanie, zdobywanie nowych wiadomości podczas rozwiązywania problemów),
• aktywizujące (przeżywanie treści i wartości),
• ekspresyjne (wyrażanie uczuć, emocji, postaw, poglądów),

Techniki teatralne:
• ćwiczenia wyraźnego mówienia, wykonywanie masażu twarzy poprzez rozruszanie aparatu mowy,
• umiejętność natężenia i modulowania głosem,
• elementy dramy,
• improwizacja,
• ruch, pantomima,
• śpiew


Treści:
Integracja grupy:
• wzajemne poznanie i zapamiętanie imion uczestników,
• uświadamianie potrzeby akceptacji i szacunku dla innych,
• wczuwanie się w sytuację i przeżycia innych,
• ćwiczenia umiejętności współpracowania z innymi,
• budowanie pozytywnego poczucia własnej wartości.
W zakresie działań teatralnych:
• ćwiczenia rozwijające wrażliwość słuchową,
• ćwiczenia rozwijające wrażliwość wzrokową,
• ćwiczenia rozwijające wrażliwość dotykową,
• ćwiczenia rozwijające wrażliwość smakową i węchową,
• słuchanie różnorodnych dźwięków muzycznych, rozpoznawanie ich,
• ćwiczenia intonacyjne,
• ćwiczenia głosowe,
• ćwiczenia muzyczno - ruchowe,
• ćwiczenia mimiczne i pantomimiczne,
• nauka piosenek i krótkich tekstów.


Joanna Molis
Małgorzata Michalska

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.