X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 24798
Przesłano:
Dział: Świetlica

Odżywiam się zdrowo i żyję na sportowo. Scenariusz zajęć świetlicowych

Temat: Odżywiam się zdrowo i żyję na sportowo.
Cel główny:-wzbogacenie wiedzy na temat zdrowego odżywiania i aktywnego spędzania czasu wolnego Cele szczegółowe:
Uczeń :
-zna walory zdrowotne warzyw i owoców
-rozpoznaje i nazywa warzywa i owoce
-poprawnie zapisuje nazwy owoców i warzyw
-rozumie znaczenie witamin dla zdrowia
-doskonali umiejętności rozwiązywania zagadek
-zna wiersz Jana Brzechwy-"Na straganie" i dokonuje inscenizacji wiersza
-zna definicję zdrowego stylu życia
-zna przykłady zdrowego odżywiania się
-potrafi wykorzystać w praktyce wiedzę na temat zdrowego odżywiania się
-potrafi zaśpiewać piosenkę : "Witaminki,witaminki"
-bezpiecznie bawi się na sali gimnastycznej
-rozwija umiejętności współdziałania w grupie podczas pracy i zabawy
-podejmuje samodzielnie działania
-potrafi stworzyć przepis na sałatkę owocową i jarzynową -kształtuje cechy motoryczne poprzez zabawy ruchowe

Metody pracy:
-słowna -polecenie, instrukcja, rozmowa kierowana, tekst wiersza Jana Brzechwy pt."Na straganie", tekst zagadek, tekst piosenki "Witaminki,witaminki"
-oglądowa-pokaz, obserwacja, prezentacja, odgrywanie wiersza
-działanie praktyczne-zabawy ruchowe

Formy pracy: -praca w grupie
-praca z grupą
-praca indywidualna

Środki dydaktyczne:
-tekst wiersza Jana Brzechwy "Na straganie", płyta CD z piosenką "Witaminki,witaminki" i tekst piosenki, teksty zagadek o owocach i warzywach, transparenty z hasłami promującymi jedzenie warzyw i owoców, stragan z warzywami i owocami, plakaty promujące jedzenie owoców i warzyw i promujące zdrowy styl życia(ruch), worek z owocami i warzywami, rozsypanka wyrazowa z warzywami, owocami, zdrową i niezdrową żywnością, obrazki z owocami i warzywami, tabela z punktacją, piłka, skakanka itp.

Przebieg zajęć:
1.Powitanie przybyłych gości:Dyrekcję i Grono Pedagogiczne
2.Przywitanie uczniów uczestniczących w zajęciach
3.Podanie tematu i celu zajęć i zasad motywacji uczniów na zajęciach (naklejki, owoce, zdrowe, kolorowe kanapki) i przypomnienie zasad bezpieczeństwa na zajęciach i kulturalnego zachowania 4.Zaproszenie do wysłuchania wiersza Jana Brzechwy "Na straganie"(mini-inscenizacja)
5.Wspólne śpiewanie piosenki "Witaminki,witaminki" z muzyką
6.Prezentacja przez uczniów haseł promujących jedzenie warzyw i owoców
7.Rozmowa na temat zdrowego odżywiania się i aktywnego spędzania czasu wolnego,z czym kojarzy nam się zdrowy tryb życia-skojarzenia
8.Podział uczniów na grupy,przedstawienie punktacji za poszczególne zadania wykonywane przez uczniów
9.Na podzielonej tablicy(owoce/warzywa)uczniowie po odpowiedniej stronie przyczepiają ilustracje przedstawiające warzywo albo owoc
10.Uczniowie odgadują zagadki związane z owocami i warzywami.Praca w ustalonych wcześniej grupach 11.Tor przeszkód(z wykorzystaniem materiałów z sali zabaw "Radosna szkoła").Grupy pokonują tor przeszkód jedna po drugiej na wcześniej określony czas
12.Zagadki dotykowe-uczniowie siedzą w kole,na środku znajduje się worek pełen rozmaitości.Wskazany uczeń z każdej grupy wkłada rękę do worka,wybiera jedno warzywo lub owoc i stara się odgadnąć jego nazwę.Potem wyjmuje warzywo lub owoc z worka i wszyscy sprawdzają poprawność udzielonej odpowiedzi 13.Ewaluacja zajęć:"Sałatka owocowa i warzywna"-jedna grupa otrzymuje 8 owoców a druga 8 warzyw,każda grupa wybiera po 4 owoce i 4 warzywa i układa z nich przepis na sałatkę owocową i warzywną,następnie jedna osoba wyznaczona w grupie odczytuje przepis
14.Podziękowanie uczniom za udział w zajęciach.Wręczenie naklejek-owoców i warzyw i zaproszenie na pokaz gimnastyki artystycznej w wykonaniu uczniów naszej szkoły
15.Na zakończenie zapraszamy do wspólnej zabawy Dyrekcję i Grono Pedagogiczne,zapraszamy do tańca integracyjnego "Gdy dobry humor masz"
16.Zaproszenie wszystkich nauczycieli i uczniów na zdrowy poczęstunek Jeśli wystarczy czasu-rozsypanka wyrazowa-zdrowe i niezdrowe produkty(dopasowanie produktu i napisu do poszczególnej grupy produktów).

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.