X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 24758
Przesłano:

Weryfikacja hipotez statystycznych testami parametrycznymi. Lekcja ze statystyki

Nauczyciel: mgr Piotr Lewandowski
Semestr I technik rachunkowości

Temat Lekcji: Weryfikacja hipotez statystycznych testami parametrycznymi.

Cele operacyjne: Uczeń zna i rozumie pojęcia:
- estymacja i weryfikacja parametrów statystycznych
- hipoteza zerowa i hipoteza alternatywna, estymator i test statystyczny .
Uczeń potrafi określić podstawowe rodzaje testów statystycznych, potrafi je obliczyć oraz dokonać ich analizy.
Pomoce dydaktyczne: podręcznik z ćwiczeniami – Rutkowski T. „Statystyka”, tablice statystyczne, ćwiczenia, kalkulator, tablica, kreda.

Przebieg lekcji:
Część wprowadzająca

1) Lista obecności.
2) Powtórzenie wiadomości z poprzednich zajęć – zjawisko współzależności i dynamiki zjawisk dla cech jakościowych i ilościowych.

Część prezentacyjna
1) Podanie tematu.
2) Charakterystyka podstawowych pojęć związanych z estymacją parametrów populacji generalnej na podstawie próby statystycznej.
3) Podanie mierników oceny ilościowej prawdziwości hipotez statystycznych.
4) Notatka do tematu.
5) Ćwiczenia z zastosowaniem metod aktywizujących: praca w grupach – nauka odczytywania wartości z tablicy statystycznej, obliczanie w zadanym czasie poszczególnych parametrów z testów, dyskusja na temat efektywności danego testu dla określonej próby z populacji generalnej.
a) Ćwiczenia liczbowe do wykonania na zajęciach, omówienie poszczególnych rodzajów testów, zasad ich obliczania, interpretacja uzyskanych wyników obliczeń, zasady odczytywania tablicy statystycznej.
6) Podsumowanie.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.