X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 24730
Przesłano:
Dział: Języki obce

Regulamin konkursu wiedzy o krajach anglojęzycznych, francuskojęzycznych i niemieckojęzycznych

Regulamin Szkolnego Konkursu w ramach obchodów Europejskiego Dnia Języków
Konkurs wiedzy o krajach anglojęzycznych, francuskojęzycznych i niemieckojęzycznych.

I. Cele konkursu:
- Rozpowszechnianie kultury i tradycji krajów anglojęzycznych, francuskojęzycznych i niemieckojęzycznych,
- Motywowanie uczniów do nauki języka angielskiego, francuskiego i niemieckiego poprzez zainteresowanie przedmiotem za pomocą elementów wiedzy o krajach,
- Umacnianie wiary uczniów we własne siły,
- Wykrywanie uzdolnionej młodzieży, ze względu na szeroki zakres wiedzy kulturowej, którą będzie sprawdzał konkurs,
- Zachęcanie uczniów do samodzielnej pracy w zakresie zdobywania wiedzy na tematy związane z kulturą angielskiego, francuskiego i niemieckiego obszaru językowego,
- Zachęcanie uczniów do samodzielnej pracy w zakresie zdobywania wiedzy na temat krajów oraz instytucji Unii Europejskiej,
- Pogłębienie już istniejącej współpracy między zespołem przedmiotowym języków obcych a Klubem Europejskim, kontynuowanie współpracy przy organizacji różnych wydarzeń w życiu szkoły, m.in. Drzwi Otwarte, Dzień Hiszpański, Dzień Francuski, itp.

II. Organizator:
Inicjatorem i organizatorem Szkolnego Konkursu w ramach obchodów Europejskiego Dnia Języków są: nauczyciel języka angielskiego, p. Weronika Chabasińska oraz przewodnicząca Klubu Europejskiego i nauczyciel geografii, p. Dorota Zapolska – Downar.

III. Warunki uczestnictwa:
Uczestnikiem konkursu może być każdy uczeń klasy I-wszej Zespołu Szkół Gastronomiczno – Hotelarskich, zarówno technikum, jak i zasadniczej szkoły zawodowej. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest zgłoszenie się do nauczycieli koordynujących konkurs w dniu jego przeprowadzenia, tj. 26 września 2013 r. o godz. 15.00 w budynku szkoły, w sali 83.

IV. Zakres programowy:
Testy konkursowe przygotowane będą przez p. Weronikę Chabasińską oraz p. Dorotę Zapolską - Downar, czyli organizatorów konkursu.
Zadania konkursowe obejmować będą:
• Materiał nauczany na lekcjach języka angielskiego, francuskiego i niemieckiego w szkole ponadgimnazjalnej,
• Elementy wiedzy o geografii, kulturze i historii krajów anglojęzycznych, francuskojęzycznych i niemieckojęzycznych,
• Elementy wiedzy o językach Unii Europejskiej.

V. Zasady i przebieg konkursu:
Konkurs odbywa się w dwóch etapach szkolnych. Test składać się będzie z dwóch części.
Część I – geograficzna: składa się z 14 pytań, w tym z 8 otwartych i 6 zamkniętych (typu wielokrotnego wyboru) sprawdzających wiedzę z podstawowych informacji o geografii, kulturze i historii Francji, Niemiec i Wielkiej Brytanii.
Część II – językowa: składa się z 13 pytań zamkniętych (typu wielokrotnego wyboru) sprawdzających wiedzę z podstawowych informacji dotyczących języków używanych w krajach Unii Europejskiej.
Test w całości przeprowadzany jest w języku polskim. Czas trwania – nie dłużej niż 45 minut.
Etap II konkursu odbędzie się po sprawdzeniu testów etapu I, nie wcześniej niż dwa tygodnie po odbyciu się etapu I. Do etapu II przystąpią uczniowie z najwyższą ilością punktów z etapu I (ilość uczniów w zależności od frekwencji podczas etapu I). Test będzie składał się z 20 pytań zamkniętych (typu wielokrotnego wyboru) oraz 10 pytań otwartych, w tym pytań w języku angielskim, niemieckim i francuskim (do ustalenia – w zależności od ilości uczniów z poszczególnych klas oraz języków obcych wiodących w tych klasach).
Czas trwania – nie dłużej niż 45 minut.

VI. Nagrody
Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy potwierdzające uczestnictwo w konkursie oraz oceny cząstkowe bardzo dobre za aktywność z języka obcego wiodącego. Laureaci konkursu otrzymają dyplomy oraz ocenę cząstkową celującą z języka obcego wiodącego.

VII. Jury
Nad prawidłowością przebiegu konkursu czuwać będzie jury w składzie nauczycieli języków obcych oraz nauczycieli należących do Klubu Europejskiego (etap I – p. Weronika Chabasińska, p. Dorota Zapolska – Downar, etap II – do ustalenia).

VIII. Postanowienia końcowe
Informacje na temat konkursu będą zamieszczone na stronie internetowej szkoły www.zsgh.eu. Wszelkich informacji dotyczących konkursu udzielać będą nauczyciele odpowiedzialni za przeprowadzenie konkursu.
Organizatorzy konkursu zapewniają miłą atmosferę. 

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.