X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 24722
Przesłano:

Sprawozdanie i ewaluacja pracy zespołu wychowawców klas IV- V

Sprawozdanie i ewaluacja pracy zespołu wychowawców klas IV- V
w ZGSP w Pawłowiczkach

Głównymi zamierzeniami działalności zespołu jest:
• Kształtowanie pozytywnych postaw wśród uczniów
• Integracja międzyklasowa
• Wpajanie dobrych zasad ogólnie przyjętego współżycia w grupie
• Efektywna realizacja zadań wynikających z planów dydaktycznych i wychowawczych
• Rozwijanie wartości i umiejętności związanych z priorytetami szkoły
• Wzbogacanie własnego warsztatu pracy przez dzielenie się wiedzą i doświadczeniem
W pierwszym roku współpracy wychowawców klasy IV i V podejmowane były następujące czynności wychowawcze:
1. Opracowano plany pracy wychowawczej w klasach IV i V, zweryfikowano kryteria oceniania PSO I WSO w związku z nową podstawą programową.
Efekty: Zapoznanie z powyższymi podumentami rodziców na pierwszym spotkaniu we wrześniu organizowanym przez wychowawców klas.
2. Uczniowie klasy IV i V zostali poddani testom diagnozującym i przeprowadzona została analiza wyników.
Efekty: Wysoka średnia dydaktyczna oraz tendencja wzrostu nabywanej wiedzy. Uświadomienie słabych stron w zakresie czytania i działań matematycznych w klasie 4. Wyniki zostały przedstawione na spotkaniach z rodzicami.
3. Rozwijano samorządność wśród uczniów.
Efekty: Obie klasy aktywnie wspierały działalność SU szkoły podstawowej poprzez udział w imprezach szkolnych, środowiskowych oraz reprezentowanie szkoły w środowisku lokalnym na licznych występach. Uczennica klasy 4 wzięła udział w wyborach i została wybrana do trójki reprezentantów Samorządu Uczniowskiego naszej szkoły.
4. Kształtowano postawę proekologiczna.
Efekty: Duże zaangażowanie uczniów w selektywne zbiórki surowców wtórnych, dzięki czemu piątka najlepszych osób z każdej klasy miała zorganizowany w nagrodę wyjazd na basen do Raciborza i wycieczkę do lasu.
5. Integracja zespołów klasowych.
Efekty:
Opracowano i przeprowadzono cykl lekcji wychowawczych na temat kulturalnego zachowania się i właściwego sposobu rozwiązywania konfliktów.
Poprawiły się relacje międzyklasowe
Zorganizowane zostały wspólne wyjazdy klasy IV I V :
• Wyjazd do teatru w Rybniku na spektakl „Ania z Zielonego Wzgórza”
• Wyjazd do kina na film animowany „Kraina Lodu” podczas ferii zimowych
• Wyjazd do teatru w Rybniku na musical „ Wśród bogów Olimpu”
• Wycieczka 3-dniowa do Kazimierza (Sandomierz- Kozłówka) „Śladami Ojca Mateusza”
• Obie klasy uczestniczyły w Projekcie Edukacyjnym „Fascynujący świat nauki i technologii, połączyły ich w ten sposób wspólne wyjazdy tematyczne i warsztaty.
Wszelkie problemy wychowawcze rozwiązywane są na bieżąco, uczniowie zgłaszają wszelkie przejawy niewłaściwego zachowania wychowawcom, okazując w ten sposób swoje zaufanie.
Uczniowie wspólnie zaangażowali się w akcję zorganizowaną przez SU przeciwdziałania przemocy projektując własne koszulki z hasłami przeciw agresji.
Klasy IV i V przygotowały i zaprezentowały „ Alfabet dobrych manier” podczas gminnego spotkania „ Savoir – vivre znam i stosuję”.
Zorganizowane były wspólne uroczystości szkolne tj.: dyskoteka z okazji Dnia chłopca, dyskoteka andrzejkowa, Mikołajki, zabawa karnawałowa, Dzień Matki, ognisko z okazji Pierwszego dnia wiosny.
6. Zweryfikowano metody nauczania.
Efekty: Dostosowanie metod i form pracy do poziomu i tempa pracy klas . Program indywidualizacji nauczania. Wspólna analiza opinii wydanych dla uczniów przez PPP i bieżące konsultacje na temat osiągniętych efektów.
Omawianie i wymienianie się doświadczeniami co do metod aktywizujących w nauczaniu w klasach IV-V dotyczących nowej podstawy programowej.
7. Współpraca z pedagogiem szkolnym
Efekty: Opracowanie dostosowań wymagań edukacyjnych uczniów mających trudności.
Wspólne rozmowy dotyczące incydentów konfliktowych w klasach IV-V, powiadamianie rodziców o przedsięwziętych środkach zaradczych.
Pedagogizacja rodziców na temat cyber przemocy
Konsultacje z rodzicami.
8. Praca z uczniem zdolnym
Efekty: Chłopcy z klasy IV i V osiągają wysokie wyniki w zawodach sportowych. Uczniowie klasy V osiągają wysokie wyniki w testach diagnozujących.
Uczniowie klas IV i V reprezentują szkołę w konkursach muzycznych i osiągają wysokie wyniki na szczeblu wojewódzkim.
9. Praca z uczniem słabym
Efekty: Bieżące konsultacje nauczycieli z rodzicami dotyczące pokonywania trudności i systematycznej pracy w domu zaowocowały tym, że zagrożeni uczniowie z klasy IV osiągnęli promocję do następnej klasy.
10. Współpraca z nauczycielem biblioteki.
Efekty: Gromadzenie ciekawych materiałów użytecznych w pracy wychowawcy.
Lekcje biblioteczne. Uczniowie klas IV i V zostali nagrodzeni za czytelnictwo.
11. Udział w akcjach społecznych
Efekty: Zaangażowanie w akcję „ Cała Polska czyta dzieciom”, „ Góra grosza”, „Znajdź Właściwe Rozwiązanie”, zbiórka darów dla dzieci z Domu Dziecka w Tarnowie Opolskim, wolontariat.

Wnioski do dalszej pracy
Podsumowując pracę zespołu wychowawców klasy IV i V stwierdza się, iż zamierzone cele zostały zrealizowane i osiągnięto odpowiednie efekty. Współpraca układała się dobrze i przebiegała w sposób systematyczny, wynikający z bieżących potrzeb szkoły. W przyszłym roku szkolnym należałoby kontynuować przedsięwzięte zadania z naciskiem na pedagogizację rodziców w kwestii wypełniania obowiązków szkolnych ich dzieci oraz świadomego wychowywania i kształtowania właściwych postaw uczniów. Nadal powinno się zachęcać do ambicjonalnego podejścia do nauki, co umożliwi uczniom osiągnięcie wysokich wyników w nauce oraz sukcesu edukacyjnego, co jednocześnie przełoży się podniesienie jakości pracy szkoły.

Opracowała Alicja Szczepańska

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.