X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 24673
Przesłano:

Zabezpieczanie roślin ozdobnych przed zimą. Konspekt zajęć przysposabiających do pracy

Konspekt zajęć przysposabiających do pracy

Temat: Zabezpieczanie roślin ozdobnych przed zimą
Klasa: uczniowie upośledzeni umysłowo w stopniu umiarkowanym i znacznym
Data:
Prowadzący:

Cele szczegółowe
Uczeń:
- wymienia różne sposoby zabezpieczania roślin ozdobnych przed chłodem
- wykonuje etapy zabezpieczania roślin ozdobnych przed zimą
- umie zabezpieczyć za pomocą słomy i włókniny rośliny ozdobne
- rozumie konieczność dbania o ekosystem
- bezpiecznie posługuje się narzędziami ogrodniczymi
- konserwuje używane narzędzia ogrodnicze

Cele rewalidacyjne
Uczeń:
- rozwija motorykę małą i duża
- doskonali koordynację wzrokowo – ruchową
- wzbogaca zasób słownictwa

Metody:
- słowna – pogadanka
- praktycznego działania
- poglądowa

Formy:
- zespołowa
- zbiorowa jednolita
- zbiorowa zróżnicowana

Środki dydaktyczne: zdjęcia i ilustracje przedstawiające „Etapy zabezpieczania roślin ozdobnych przed zimą”, włóknina, słoma, sznurek, papier ścierny, narzędzia ogrodnicze, nożyce.

Przebieg zajęć
1. Zajęcia wstępne
- powitanie
- podanie tematu zajęć
- zabawa integrująca grupę „Podaj dłoń”
2. Pogadanka na temat „Zabezpieczania roślin ozdobnych przed zimą” ilustrowana zdjęciami
3. Zapoznanie się z etapami pracy i przepisami bhp w formie ustnej lub obrazkowej
a) przygotowanie narzędzi i materiałów do pracy
b) okrywanie włóknina i słomą roślin ozdobnych
c) mocowanie sznurkiem włókniny i słomianego okrycia
d) okopywanie ziemią okrytych roślin
e) konserwacja używanych narzędzi
- usuwanie za pomocą papieru ściernego z narzędzi ogrodniczych resztek ziemi
- zauważanie uszkodzeń
- czyszczenie narzędzi rozpuszczalnikiem
- smarowanie narzędzi olejem
4. Wyjście do ogrodu szkolnego i zabezpieczanie roślin ozdobnych wg poznanych etapów
5. Konserwacja narzędzi ogrodniczych
6. Ocena zachowania i pracy.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.