X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 24636
Przesłano:

Jak organizm odbiera informacje z otoczenia? Plan dydaktyczny lekcji przyrody

Plan dydaktyczny lekcji przyrody w klasie IV

Temat: Jak organizm odbiera informacje z otoczenia?

Cele lekcji:

Wiadomości:
• wymienia narządy budujące układ nerwowy
• określa funkcje układu nerwowego
• wymienia narządy zmysłów

Umiejętności:
• wskazuje na schemacie narządy układu nerwowego
• przyporządkowuje zmysł do konkretnego narządu
• określa rolę narządów zmysłów w odbieraniu informacji z otoczenia

Postawy:
• aktywnie pracuje na lekcji
• wykazuje postawę badawczą w czasie prowadzenia doświadczeń i obserwacji mikroskopowych
• dba o higienę narządów zmysłów

Formy pracy: zespołowa, indywidualna

Metody pracy: wykład z elementami pogadanki, obserwacje mikroskopowe, doświadczenia

Środki dydaktyczne: mikroskop, preparat skóry człowieka, języka kota, tkanki nerwowej z mózgu psa, plansza z budową układu nerwowego człowieka, przyrządy potrzebne do przeprowadzenia doświadczeń: latarki, trójkąty, artykuły spożywcze, preparat formalinowy oka krowy


Tok lekcji:

Faza wstępna

1. Sprawy organizacyjno-porządkowe.
2. Kontrola stopnia przyswojenia wiadomości i umiejętności z ostatnich tematów dotyczących układu narządów ruchu i układu krwionośnego.

Faza realizacyjna

3. Nauczyciel omawia budowę układu nerwowego człowieka wykorzystując planszę dydaktyczną oraz jego funkcje.
4. Uczniowie wymieniają zmysły, za pomocą których człowiek poznaje świat i określają ich narządy.
5. Nauczyciel omawia budowę oka wykorzystując do tego celu model oka ludzkiego.
6. Uczniowie oglądają oko krowy lokalizując w czasie obserwacji jego podstawowe elementy( źrenica, tęczówka, ciało szkliste, nerw wzrokowy)
7. Uczniowie pod kontrolą nauczyciela przeprowadzają doświadczenie: Jak zmiana natężenia światła wpływa na wielkość źrenicy? Przedstawiają swoje spostrzeżenia, wnioski.
8. Nauczyciel omawia budowę ucha.
9. Uczniowie pod kontrolą nauczyciela przeprowadzają doświadczenie: Jak powstają wrażenia słuchowe? Przedstawiają swoje spostrzeżenia, wnioski.
10. Nauczyciel omawia zmysł węchu i smaku. Uczniowie przeprowadzają doświadczenie: Rozróżnianie smaków. Czy zmysł węchu wpływa na rozróżnianie smaków?
11. Uczniowie określają wrażenia jakie pozwala odbierać skóra.
12. Obserwacja mikroskopowa skóry człowieka, języka kota, tkanki nerwowej mózgu psa.

Faza podsumowująca

13. Sporządzenie notatki jako podsumowanie poznanych na lekcji wiadomości.

14. Uczniowie przedstawiają propozycje odpowiedzi na pytanie: Jak dbać o narządy zmysłów?

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.