X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 24626
Przesłano:

Scenariusz zajęć integracyjnych przeprowadzonych w ramach programu "Dać szansę"

Scenariusz zajęć integracyjnych przeprowadzonych w ramach programu „Dać szansę”
W klasie I Technikum
w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa i technik żywienia i usług gastronomicznych

Data realizacji: październik 2014
Czas:2x 45 min.
Realizujący: Urszula Kraujutowicz

Cel główne zajęć:
- integracja zespołu klasowego
- zwiększenie poczucia bezpieczeństwa w klasie
• poprawienie nastroju w klasie
• rozwijanie umiejętności komunikacji interpersonalnej
• rozwijanie umiejętności pracy w grupie
• podniesienie poziomu samoświadomości, samodzielności i umiejętności przystosowania do grupy.

Cele szczegółowe:
1) uczeń pozbywa się nieśmiałości i lęków
2) wierzy we własne siły i możliwości
3) uważnie słucha i stosuje się do poleceń nauczyciela
4) współpracuje w zespole bez rywalizacji
5) rywalizuje między zespołowo
6) powtarza wiadomości elementarne uczniów matematyki i języka rosyjskiego

1. Poproś uczniów by usiedli w kręgu i zapytaj, dlaczego „tak siedzą”.
2. Zapoznanie uczniów z celem zajęć i ich formą.
3. Zawarcie kontraktu
4. zajęcia właściwe

NIEDOKOŃCZONE ZDANIA

• Mój ulubiony dzień tygodnia to....................................
• Lubię następujące filmy ........................................
• Na wakacje chciał(a)bym pojechać ...............................
• Zupa którą uwielbiam to ........................................
• Mój ulubiony napój to ........................................
• Najsmaczniejsze słodycze to ........................................
• Jest mi smutno, gdy ........................................
• Najciekawszy przedmiot w szkole to ...........................
• Mój przyjaciel to ........................................
• Siedzę w ławce z ........................................
• Najchętniej bawię się z ........................................
• Często odwiedzam ........................................
• W mojej klasie podoba mi się .......................................
• Mój kolega to ........................................

ĆWICZENIA BUDUJĄCE EMPATIĘ
Siad grupowy:
Uczestnicy stają w kole twarzą w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara i obejmują partnera w talii. Należy stać bardzo blisko siebie, prawie dotykając się. Kolana i stopy powinny być złączone. Kiedy policzymy do trzech, wszyscy powoli siadają, opierając się o kolano osoby z tyłu. Ażeby koło się nie rozerwało, należy zadbać, aby: było ono równe, wszyscy siadali i wstawali w tym samym momencie.
Ćwiczenie to można przeprowadzać w grupie liczących ponad 10 osób.
Można też spróbować “grupowego chodzenia’ – podczas “grupowego siadu” wszyscy przesuwają jednocześnie najpierw prawą nogę, potem lewą, potem znowu prawą, itd.
Grupki:
Uczestnicy chodzą po sali. Kiedy prowadzący mówi “dwa” , “trzy”, lub “cztery” (można też wymieniać większe liczby), uczestnicy tworzą grup składające się z odpowiedniej liczby osób. Ci, którym nie uda się dołączyć do żadnej z grup, nie odpadają z gry, lecz dalej biorą w niej udział. Ćwiczenie to umożliwia podział grupy na zespoły “na wesoło”.
- Połowa czwórki razy 3
- najmniejsza liczba pierwsza
-
- 22
Gucio-gucio:
Dzielimy grupę na 3-4 osobowe zespoły. Informujemy uczestników, że będą się teraz komunikować ze sobą za pomocą języka gucio-gucio. Język ten jest bardzo łatwy, ponieważ istnieje w nim tylko jedno słowo: “gucio”. Jedna osoba w każdym zespole ma za zadanie opowiedzieć innym o czymś ważnym, posługując się językiem gucio-gucio. Pozostali starają się odgadnąć kontekst wypowiedzi i odczucia mówiącego, a także odczytać jego komunikat. Należy zamienić się rolami, tak aby każdy mógł wystąpić w roli mówcy. Na zakończenie grupa omawia elementy komunikacji bezsłownej, które wystąpiły w ćwiczeniu, a więc gesty, mimikę, ruchy ciała.
Dla silnych
Prowadzący szuka przynajmniej 6 ochotników, którzy chcieliby dowieść swojej siły (najczęściej chłopców). Ochotnicy ustawiają się w krąg i chwytają się za ramiona. Prowadzący każdemu z nich na ucho mówi nazwę jakiegoś zwierzęcia. Zadaniem uczestników zabawy jest okazać refleks, bo kiedy prowadzący wywoła jakieś zwierzę osoba przypisana do tego zwierzęcia musi szybko podkurczyć nogi i utrzymać się tak przez parę sekund, a osoby stojące koło niej muszą ją utrzymać. Po paru próbach prowadzący zmienia nazwy zwierząt i każdemu daje to samo zwierzę. A kiedy go wywoła... :))))
Podsumowanie
-czy wszyscy brali udział w zabawie, czy ktoś został pominięty
-jakie role uczestnicy przyjmują w relacjach z innymi
-jak współpracować by osiągnąć cel
JAK POROZUMIEWAĆ SIĘ Z INNYMI
Rysunek:
Należy przygotować prosty rysunek np.
Jedna osoba ma go przed sobą i mówi innym osobom jak taki rysunek narysować. Nie może wykonywać ruchów rękami, przekazuje instrukcję werbalnie.
Podsumowanie:
-która wersja przypomina oryginał
-czy instrukcje były jasne
Labirynt:
Jedna osoba ma zakryte oczy, druga mówi jak prowadzić długopis (kredę) aby przejść przez labirynt

Podsumowanie:
-czy instrukcje były jasne
-czy łatwo było udzielać instrukcji
-czy udzielanie instrukcji denerwowało was
-czy pamiętacie sytuacje, gdy denerwowaliście się jak ktoś nie mógł was zrozumieć

Dzielimy graczy na dość liczne grupy (około 10 osób), ich zadaniem jest ustawić się w jednym rzędzie według różnych właściwości: wzrostu, wielkości butów, długości włosów, ciężaru, itp. Trzeba to jednak zrobić z zamkniętymi oczami i nic nie mówiąc. Powyższe dwa warunki muszą być koniecznie spełnione by zabawa była udana.
Podsumowanie:
-czy łatwo było wam się ustawić według wzrostu
-czy denerwowało was, że nie możecie mówić
-czy pamiętacie sytuacje, gdy denerwowaliście się jak ktoś nie mógł was zrozumieć

Rywalizacja 4 drużyn – ZABAWY MATEMATYCZNO-JĘZYCZNE

1. Drużyny układają historyjkę ABC...
Dzielimy graczy na kilkuosobowe grupy. Zadaniem każdej grupy jest w określonym czasie wymyślić historyjkę, w której występują po kolei wszystkie litery alfabetu (na początku kolejnego słowa). Dobrze jest, jeśli w tym mini opowiadaniu wystąpią imiona osób układających historyjkę, np.:
Animator Bolek całą duszą eksponował....
Zabawa kończy się odczytaniem ułożonych historyjek i nagrodzeniem się wzajemnie brawami.
2. ZAGADKI LOGICZNE
- idą gęsi, jedna za druga. ile jest gęsi???–3
- Jak przy pomocy dwóch butelek (jedna o pojemności 5 litrów, a druga 3 litrów) odmierzyć dokładnie 4 litry płynu.
- Pewien człowiek miał przeprawić się przez rzekę z wilkiem, kozą i kapustą. Łódka mieści tylko dwoje z nich. Jak maja pokonać rzekę, aby wszyscy w dobrym stanie znaleźli się na drugim brzegu?
„Kto pierwszy ten lepszy”. Zadanie polega na odgadnięciu co na
podstawie opisu „co to jest?”. Klasa sygnalizuj chęć udzielenia odpowiedzi przez wstanie
kapitana drużyny.
1) Co to za figura?
a) Jest to figura płaska, która nie ma wierzchołków.
b) Figura ta ma średnicę.
c) Figura ta składa się z punktów leżących w tej samej odległości od środka.
2) Co to za liczba?
a) Jest ona równa swojemu kwadratowi.
b) Liczba ta ma tylko jeden dzielnik.
c) Nie jest liczbą pierwszą.
3) Co to za liczby?
a) Możesz je spotkać na opakowaniach produktów.
b) W swoim zapisie nie mają kreski ułamkowej.
c) Masz z nimi styczność w sklepie, robiąc zakupy.
4) Co to za figura?
a) Jest to czworokąt, którego przekątne nie dzielą się na pół.
b) Suma miar kątów leżących przy tym samym ramieniu wynosi 180.
c) Ma co najmniej jedną parę boków równoległych.
5) Co to za figura?
a) Jest to czworokąt w którym przekątne dzielą się na pół.
b) Miary kątów leżących naprzeciwko siebie są jednakowe.
c) Przekątne w tym czworokącie są do siebie prostopadłe.
6) Co to za figura?
a) Wielokąt ten nie ma przekątnych.
b) Ma co najmniej dwa boki takiej samej długości.
c) Ma dokładnie dwa kąty o takiej samej mierze.
7) Co to za figura?
a) Jest to figura przestrzenna podstawą której jest kwadrat.
b) Wysokością tej figury nie jest długość krawędzi bocznej.
c) Figura ta posiada 5 wierzchołków.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.