X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 24564
Przesłano:

Rozwiązywanie zadań tekstowych. Lekcja matematyki, klasa IV

mgr Yana Gross
nauczyciel mianowany

Scenariusz lekcji
Temat: Jak to rozwiązać? - zadania tekstowe (klasa IVA)

Cele lekcji:
Uczeń:
•doskonali umiejętności działań matematycznych: dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie sposobem pisemnym i w pamięci;
•rozumie terminy matematyczne: suma, różnica, iloraz,iloczyn;
•czyta ze zrozumieniem tekst zadania zawierający informacje liczbowe;
•dostrzega zależności pomiędzy podanymi informacjami;
•do rozwiązywania zadań osadzonych w kontekście praktycznym stosuje poznaną wiedzę z zakresu arytmetyki i geometrii oraz nabyte umiejętności rachunkowe, a także własne poprawne metody;
•weryfikuje wynik zadania tekstowego, oceniając sensowność rozwiązania;
•rozwiązuje zadania jednodziałaniowe w pamięci;
•potrafi współpracować w grupie rówieśniczej.

Metody i formy pracy:
współzawodnictwo – konkurs, dyskusja, praca w grupach – równym frontem, praca indywidualna, ocena aktywności uczniów.

Środki dydaktyczne:
Zadanie „Słoneczko i chmurki”- załącznik 1,
Zestaw zadań tekstowych (na kolorowych kartkach)–załącznik 2,
Karty pracy z zadaniem dodatkowym – załącznik 3.

Przebieg lekcji:
Część wstępna:
• sprawy organizacyjne;
• zapoznanie uczniów z tematem i celami lekcji;
• podział uczniów na 4 grupy (przez losowanie różnokolorowych figurek geometrycznych).
Część główna:
Praca w grupach:
1.zadanie „Słoneczko i chmurki” : w „słoneczku” jest podana liczba 275, trzeba obliczyć i wpisać wyniki w dużych „chmurkach” według poleceń, także dopasować wyrazy „suma”, „różnica”, „iloczyn”, „iloraz” do odpowiednich działań (załącznik 1).
Grupy wymieniają się kartkami z uzupełnionym zadaniem. Odczytają wyniki i sprawdzają i oceniają rozwiązania swoich „konkurentów”. Nauczyciel uzupełnia „chmurki” na tablicy i podsumowuje pracy wszystkich grup wpisując wyniki w tabelce.
2.zadania tekstowe: każda grupa dostaje zadanie tekstowe na żółtej kartce (załącznik 2), ma na rozwiązanie 3 min. Nauczyciel zbiera rozwiązane zadania i omawia razem z uczniami działania, wyniki i odpowiedź. Od razu ocenia i wpisuje zdobyte punkty dla każdej grupy w tabeli.
Tak samo przebiega praca uczniów przy rozwiązywaniu zadań na czerwonych i niebieskich kartkach (czas pracy uczniów jest dostosowany do poziomu trudności zadania).

Praca indywidualna:
Grupa wybiera jednego przedstawiciela, który musi rozwiązać jednodziałaniowe zadania tekstowe w pamięci ( na pr. mama ma 46 zł, ty – 2 razy mniej. Ile masz pieniędzy?) Cztery osoby stoją w jednym szeregu i prawidłowo odpowiadając na pytania nauczyciela robią krok do przodu, przy odpowiedzi nieprawidłowej zostają na miejscu. Każda odpowiedź jest punktowana. Punkty są sumowane i wpisywane do tabeli zbiorowej przy zadaniu nr.3.

Zadanie dodatkowe – załącznik 3 ( praca w grupach).

Część podsumowująca:
Nauczyciel wraz z uczniami podlicza punkty każdej grupy, wpisując odpowiednio zdobyte miejsca. Za I miejsce uczniowie dostają ocenę „bardzo dobrą”, za II m. – „+” za aktywność. Uczniowie, którzy brali udział w konkurencji indywidualnej i zdobyli dodatkowe punkty dla swojej grupy, dostają również „+”.
Nauczyciel dziękuje uczniom za dobrą pracę i aktywność.
Zadanie domowe: podręcznik str.
(Przynieść niebieskie ćwiczenia)


ZAŁĄCZNIK 1

Oblicz i wpisz brakujące liczby w dużych chmurkach. Dopasuj nazwy wyników działań (w małych chmurkach) i połącz z odpowiednimi liczbami (w dużych chmurkach) .

suma

Liczba 2 razy większa liczba o 29 większa


iloczyn 275 iloraz


liczba o 152 mniejsza liczba 5 razy mniejsza


różnica


ZALĄCZNIK 2

Żółta kartka:
Robert w ciągu 24 dni wykonał 408 przysiadów. Ile przysiadów wykonywał każdego dnia, jeśli wykonywał zawsze po tyle samo? A ile w ciągu tygodnia?

Czerwona kartka:
Pani Kowalska kupuje kuchenkę gazową za 609,89 zł oraz okap na kuchenkę za 185,99 zł. Ma przy sobie 10 banknotów po 100 zł. Ile pieniędzy jej zostanie po zapłaceniu za zakupy?

Niebieska kartka:
Trasa rajdu rowerowego ma długość 520 km i jest podzielona na cztery etapy. W pierwszym etapie rowerzyści przejechali 111 km, w drugim o 24 km więcej niż w pierwszym, a w trzecim – 2 razy mniej niż w pierwszym i drugim razem. Ile km pozostało im jeszcze do przejechania w czwartym etapie?


ZALĄCZNIK 3

Zadanie dodatkowe:
Za wczasy na Sycylii za 1 tydzień dla 1 osoby trzeba zapłacić 1665zł. A za 2 tygodnie dla 1 osoby – 1995 zł. O ile zł więcej zapłaciłaby rodzina trzyosobowa za dwutygodniowy pobyt niż za 1 tydzień?

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.