X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 24441
Przesłano:
Dział: Ankiety

Ankieta "Ja i moje dziecko"

Kwestionariusz ankiety „ Ja i moje dziecko ”

Kwestionariusz ankiety kierowany jest do rodziców dzieci z Przedszkola Miejskiego
........ w Łodzi ma na celu poznanie opinii Państwa na temat zdrowia i rozwoju sprawności waszych dzieci. Jako osoby zorientowane jesteście Państwo najlepszym źródłem wiedzy. Informacja posłuży do bezimiennych zestawień w celach badawczych oraz doskonalenia pracy działań placówki dla dobra waszych dzieci. Ankieta ma charakter dobrowolny i w pełni anonimowy. Proszę postawić krzyżyk w kółku, koło odpowiedzi wybranej przez Państwa.
Za szczere odpowiedzi bardzo dziękujemy.

1. Czy w Pana/i opinii, Wasze dziecko rozwija się prawidłowo pod względem fizycznym?
o tak
o raczej tak
o raczej nie
o nie
Proszę o krótkie uzasadnienie swojej odpowiedzi
........................................

2. Czy zna Pan/i kryteria prawidłowego rozwoju fizycznego dziecka w wieku przedszkolnym?
o nie
o tak (jakie?) ........................................
........................................

3. Z jakich źródeł czerpie Pan/i informacje dotyczące warunków prawidłowego rozwoju fizycznego Pana/i dziecka?
o z prasy specjalistycznej
o z poradników dla rodziców
o z książek specjalistycznych
o z telewizji
o z Internetu
o od nauczycieli
o od lekarzy
o na podstawie własnych obserwacji, poprzez porównywanie umiejętności dziecka
z umiejętnościami jego rówieśników
o inne (jakie?) ........................................
........................................
o nie znam prawidłowości rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym

4. Czy monitoruje Pan/i rozwój fizyczny swojego dziecka?
o nie (dlaczego?) ........................................
........................................
o tak (w jaki sposób?) ........................................
........................................

5. Jeżeli udzielił/a Pan/i odpowiedzi pozytywnej, proszę wskazać w jaki sposób Pan/i monitorują rozwój fizyczny Pana/i dziecka?
o bilanse zdrowia
o testy wykonywane w przedszkolu
o własne obserwacje
o inne (jakie?)........................................

6. Czy uważa Pan/i, że Pana/i dziecko ma prawidłowy do wieku rozwojowego wzrost?
o tak, ponieważ ........................................
o raczej tak, ponieważ ........................................
o raczej nie, ponieważ ........................................
o nie, ponieważ ........................................

7. Czy uważa Pan/i, że Pana/i dziecko ma prawidłową do wieku rozwojowego wagę?
o tak, ponieważ ........................................
o raczej tak, ponieważ ........................................
o raczej nie, ponieważ ........................................
o nie, ponieważ ........................................

8. Czy uważa Pan/i, że Pana/i dziecko ma prawidłową do wieku rozwojowego sprawność fizyczną?
o tak, ponieważ ........................................
o raczej tak, ponieważ ........................................
o raczej nie, ponieważ ........................................
o nie, ponieważ ........................................

9. Jeżeli w pytaniach nr 8, 9 i 10 udzielił/a Pan/i przynajmniej jednej odpowiedzi negatywnej, to czy poczynił/a Pan/i jakieś kroki by to zmienić. Proszę o krótkie uzasadnienie swojej odpowiedzi.
o nie (dlaczego?) ........................................
........................................
o tak (w jaki sposób?) ........................................
........................................

10. Jakie czynniki tkwiące w środowisku rodzinnym, Pana/i zdaniem, mają wpływ na rozwój fizyczny Pana/i dziecka?
o czynniki genetyczne, ponieważ ........................................
........................................
o odżywianie, ponieważ ........................................
........................................
o wzorzec aktywności ruchowej, ponieważ ........................................
........................................
o inne (jakie?)........................................
........................................

11. Czy uprawia Pan/i jakąś formę aktywności ruchowej?
o Tak (jaką, od jakiego czasu, jak często?) ........................................
........................................
........................................
o Nie (dlaczego?) ........................................

12. Czy zdarza się Panu, Pani spędzać czas z dzieckiem w sposób aktywny fizycznie?
o Tak, często, w jaki sposób ........................................
........................................
o Czasami, jaki sposób ........................................
........................................
o Rzadko, w jaki sposób ........................................
........................................
o Nigdy, w jaki sposób ........................................
........................................
o Nie dotyczy


Metryczka

Płeć:
o kobieta
o mężczyzna

Wykształcenie matki dziecka:
o Wyższe
o Średnie
o Zasadnicze zawodowe
o podstawowe
Wykształcenie ojca dziecka:
o Wyższe
o Średnie
o Zasadnicze zawodowe
o podstawowe
Wykonywany zawód:
........................................
........................................
........................................
Struktura rodziny:
o rodzina pełna
o rodzina niepełna
o rodzina zrekonstruowana
Liczba dzieci w rodzinie:
o jedno
o dwoje
o troje i więcej
Wiek dzieci:
1. ....................
2. ....................
3. ....................
4. ....................
Wzrost dziecka, którego dotyczy badanie
........................................
Waga dziecka, którego dotyczy badanie
........................................


Dziękuję za wypełnienie ankiety!

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.