X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 24417
Przesłano:
Dział: Świetlica

Plan pracy świetlicy

PLAN PRACY ŚWIETLICY SZKOLNEJ
w Zespole Szkół im. Powstańców Wielkopolskich 1918-1919
w Krzyżu Wlkp.
w roku szkolnym 2013/2014

Lp.
ZAŁOŻENIA
REALIZACJA ZAŁOŻEŃ
TERMIN REALIZACJI
1
Prowadzenie kroniki szkolnej
• śledzenie regionalnej prasy i Internetu
• systematyczne dokonywanie wpisów do kroniki szkolnej
• dbanie o biblioteczkę kronik szkolnych
• prowadzenie albumu szkolnego
cały rok szkolny
2
Zapewnienie uczniom opieki wychowawczej
• nadzór pedagogiczny
• organizacja czasu wolnego
• prowadzenie pomocy międzykoleżeńskiej
• prowadzenie zająć świetlicowych podczas nieobecności nauczycieli
cały rok szkolny
3
Współpraca z młodzieżą i nauczycielami przy organizowaniu imprez szkolnych
• organizacja lub pomoc w organizacji imprez szkolnych
• pomoc przy próbach występów
• przygotowanie świetlicy do uroczystości szkolnych oraz do obrad Rady Pedagogicznej
• dbałość o wystrój świetlicy w okresie świątecznym
• pomoc przy organizowaniu przedsięwzięć organizowanych przez Samorząd Uczniowski
według planu pracy
4
Aktywizacja, rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów
• organizowanie konkursów szkolnych
• propagowanie akcji charytatywnych na rzecz osób potrzebujących
• organizacja lub pomoc w organizowaniu imprez szkolnych lub pozaszkolnych
• angażowanie uczniów do wykonywania elementów dekoracyjnych
• prezentowanie osiągnięć uczniów i nauczycieli
• udostępnianie uczniom prasy tematycznej
• prowadzenie zajęć pozalekcyjnych rozwijających zainteresowania uczniów
cały rok szkolny
5
Przygotowywanie gazetek ściennych
• systematyczne wywieszanie gazetek ściennych o tematyce profilaktycznej, przyrodniczej i psychologicznej oraz o tematyce zgodnej z okolicznościowymi wydarzeniami z życia szkoły jak również obchodzonych świąt
• systematyczne wywieszanie ogłoszeń wynikających z bieżących potrzeb
cały rok szkolny
6
Współpraca z rodzicami uczniów
• obecność podczas spotkań z rodzicami
• informowanie rodziców o szczegółach dotyczących stypendiów dla uczniów
• współpraca z Radą Rodziców
cały rok szkolny

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.