X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 24410
Przesłano:
Dział: Języki obce

Amnesia - czytanie i słuchanie ze zrozumieniem. Scenariusz z języka angielskiego II klasa LO

Scenariusz zajęć z języka angielskiego

I. Informacje ogólne

1. Oddział: klasa II b LO
2. Prowadzący: Katarzyna Wilczak-Michalak
3. Termin realizacji: 29.10.2013 2 lekcja( 8:55-9:40) sala: 15
4. Czas: 45 min.
4. Temat: Amnesia – czytanie i słuchanie ze zrozumieniem.
5. Cel ogólny lekcji – kształtowanie umiejętności czytania i słuchania ze zrozumieniem.
6. Cele operacyjne:
a) wiadomości
- poznaje słownictwo w zakresie tematu Człowiek i Zdrowie oraz wyjaśnia ich znaczenie na podstawie definicji;
- wie jakich technik słuchowych oraz technik czytania użyć, aby wykonać zadanie;
- wyjaśnia towarzyszące zadaniom polecenia;

b) umiejętności : umiejętność maturalna – rozumienie tekstów pisanych i odsłuchiwanych Dobieranie oraz Prawda / Fałsz

- rozumie główną myśli tekstu;
- znajduje określone informacje w tekście;
- rozumie znaczenie słownictwa używanego i poznanego w tekście;
- potrafi rozróżnić rzeczowniki od przymiotników;
- określa intencję autora tekstu/piosenki;
- wskazuje zdania prawdziwe i fałszywe na podstawie przeczytanego i wysłuchanego tekstu;
- uzupełnia definicje podanymi wyrazami;
-potrafi krótko opowiedzieć o swoich doświadczeniach związanych z zapominaniem;
c) postawy
- chętnie uczestniczy w zadaniach;
- wie jak zachować się podczas zadania słuchowego;
- właściwie współpracuje z członkami swojej grupy;
-stosuje strategie komunikacyjne;
- uczy się pracy w grupie, słuchania innych osób oraz korygowania ich błędów;
7. Metody/techniki pracy:
a) praktyczne ćwiczenia słuchowe, czytania ze zrozumieniem, ustne;
8. Formy pracy
a) praca w grupie /mniejszych grupach (4os.) pod kierunkiem nauczyciela:
- burza mózgów (na tablicy);
- słuchanie nagrania oryginalnego (wykonywanie ćwiczeń);
- czytanie tekstów;
- łączenie wyrazów z ich definicjami;
b) praca samodzielna:
- słuchanie i ciche czytanie połączone z wykonaniem ćwiczenia;
- przygotowanie krótkiej wypowiedzi ustnej wg. podanych pytań/wskazówek;

9. Środki i pomoce dydaktyczne:
- podręcznik New matura Solutions Internediate, Unit 2E, str. 18-19; ćwiczenia str.18;
- płyta CD do podręcznika;
- samodzielne zrobione pomoce: słownictwo z definicjami;
- pomoce przygotowane w programie Word;
-komputer, rzutnik;
-tablica
II. Przebieg lekcji
1. Etapy lekcji:
a) moment organizacyjny: przywitanie uczniów, sprawdzenie obecności – czas 2-3min.;
b) faza wstępna : zapis tematu: Amnesia – reading, listening, speaking.
c) rozgrzewka: Krótka rozmowa na temat celu lekcji, nakierowanie uczniów. Poruszenie problemów związanych z amnezją i jej konsekwencji dla pacjenta i bliskich; podanie uczniom definicji 3 chorób i wybranie właściwej definiującej amnezję– czas 5.
d) główna część lekcji (faza realizacyjna)
- uczniowie wykonują zadanie słuchowe i związane z nimi 3 zadania (str.18/1,2,3);
- w grupach (max.4os.) dopasowują słownictwo, które pojawiło się w tekstach z ich definicjami; następnie wspólne sprawdzanie i uzupełniania zadania w podręczniku (str.18/4);
- * uczniowie pracują indywidualnie i przypominają sobie wydarzenie, podczas którego zapomnieli o czymś ważnym i opowiadają o konsekwencjach; odpowiadają ochotnicy – nauczyciel zachęca do wypowiedzi (str.19/5);
- uczniowie wykonują zadanie dotyczące słownictwa –dzielą wyrazy na przymiotniki i rzeczowniki odgadując ich znaczenie; zadanie to jest wprowadzeniem do ostatniego etapu lekcji -piosenki, ale może też występować samodzielnie;
- uczniowie uzupełniają luki w tekście piosenki wcześniej poznanymi wyrazami i starają się odgadnąć intencję autora;
- zadanie domowe z ćwiczeń str.18/1,2,3
e) zakończenie lekcji (faza podsumowująca): podsumowanie celów
’Co wam dała lekcja? ‘Czego się nauczyliście?’; ocena uczniów; ocena będzie także na bieżąco; pożegnanie z uczniami;

*zadanie trudne; tylko nieliczne osoby potrafią bez dłuższego przygotowania podjąć spontaniczną wypowiedź; jeśli atmosfera nie sprzyja wypowiedzi można zrezygnować z tego zadania.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.