X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 24351
Przesłano:
Dział: Diagnoza

Ewaluacja wewnętrzna: Procesy edukacyjne mają charakter zorganizowany

Ewaluacja wewnętrzna
w Publicznej Szkole Podstawowej
im. Marii Konopnickiej w Podgórze

Badany obszar: Procesy edukacyjne mają charakter zorganizowany.
Wymagania: Procesy edukacyjne są realizowane w szkole lub placówce z wykorzystaniem zalecanych warunków i sposobów realizacji podstawy programowej.
Termin: XI 2012r.
Zespół ewaluacyjny:
Beata Strzębała

Cel ewaluacji:
Pozyskanie informacji w jaki sposób w naszej szkole wykorzystujemy zalecenia dotyczące warunków i sposobu realizacji podstawy programowej. Podjęcie decyzji o kontynuacji bądź modyfikacji działań.

Pytania kluczowe:
1. W jaki sposób nauczyciele zapoznali się z zalecanymi warunkami i sposobami realizacji podstawy programowej (indywidualnie, zespołach przedmiotowych, inny)?
2. Czy analizowano różnice pomiędzy sposobem realizacji podstawy programowej w szkole, a zalecanym w nowym rozporządzeniu?
3. Czy dokonano analizy zaleceń pod kątem możliwości uczniów i nauczycieli?
Metody zbierania danych: (źródła informacji):
Analiza dokumentów
Obserwacja
Rozmowa

Wnioski:
W roku szkolnym 2012/2013 nowa podstawa programowa wdrożona w latach 2009/2010jest kontynuowana w klasie IV. Nakłada to na nauczycieli obowiązek znajomości podstawy programowej kształcenia ogólnego z każdego przedmiotu w celu zapewnienia ciągłości kształcenia i płynnego przejścia do trzeciego etapu edukacyjnego. W wyniku obserwacji można stwierdzić, że wszyscy nauczyciele klas starszych znają zalecenia by prawidłowo wdrażać podstawę programową w klasie czwartej
- Nauczyciele zapoznali się z nową podstawą programową indywidualnie, na spotkaniach organizowanych przez Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Radomiu, na szkoleniach organizowanych przez wydawnictwa: WSiP, Nowa Era, Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe.
- Nauczyciele klasy IV analizowali różnice pomiędzy sposobem realizacji podstawy programowej w szkole a zalecanym w rozporządzeniu.
- Dokonano analizy zaleceń pod kątem możliwości uczniów i nauczycieli z wykorzystaniem istniejącej bazy dydaktycznej.
- Edukacja realizowana jest w formie kształcenia przedmiotowego.
- Uwzględniono okres adaptacyjny dzieci do warunków szkolnych.
- Odpowiednio zostały przygotowane sala lekcyjne: dostosowano wysokość ławek i krzesełek do wzrostu uczniów
- Zajęcia zostały powierzone nauczycielom zgodnie z ich kwalifikacjami.
- Wybór podręczników i programu nauczania nastąpił po zapoznaniu się z ofertami wydawniczymi podczas szkoleń organizowanych przez wydawnictwa i są one zgodne z nową podstawą programową.
- Stwarzane są warunki do rozwijania przez uczniów swoich zainteresowań i uzdolnień poprzez dodatkowe zajęcia edukacyjne
- Przedstawienie wyników ewaluacji wewnętrznej wszystkim nauczycielom na posiedzeniu rady pedagogicznej (wnioski, oczekiwania, zaplanowanie nowych działań).
- Zespół ewaluacyjny podjął decyzję o kontynuacji działań.

Oczekiwania:
Dalsze doposażenie sal lekcyjnych w pomoce dydaktyczne.
Współpraca z przedstawicielem wydawnictwa z poszczególnych przedmiotów w celu pozyskania pomocy dydaktycznych, materiałów edukacyjnych dla nauczycieli, literatury metodycznej.
Wyposażenie sal lekcyjnych w sprzęt audiowizualny, a także w komputery.
Zakup programów komputerowych do wykorzystania w nauczaniu poszczególnych przedmiotów.
Monitorowanie wdrażania podstawy programowej w latach następnych.
Współpraca nauczycieli z poszczególnych przedmiotów, wymiana informacji i doświadczeń.
Korelacje przedmiotowe celem

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.