X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 24291
Przesłano:

Program "Moja mała Ojczyzna"

PROGRAM "MOJA MAŁA OJCZYZNA"

CELE PROGRAMU
Celem programu jest zapoznanie dziecka z tradycjami i wartościami kulturowymi regionu częstochowskiego i jego związku z kulturą narodowa poprzez: ukazanie związków łączących dziecko z jego rodzinną miejscowością, regionem oraz krajem kultywowanie tradycji w domu, przedszkolu i środowisku lokalnym rozwijanie ekspresji artystycznej, stwarzanie warunków do uczestnictwa w kulturze własnej miejscowości

CELE SZCZEGÓŁOWE
kształtowanie prawidłowej postawy wobec najbliższych członków rodziny: mamy, taty, babci, dziadka, rodzeństwa dostrzeganie i rozumienie potrzeb innych członków rodziny budzenie potrzeby wiedzy o miejscu w którym żyjemy wprowadzanie dzieci w świat tradycji ludowych, obyczajów i kultury, świat legend i podań poznawanie przysłów ludowych nawiązujących do tradycji ,aktualnych wydarzeń, pór roku, pogody poznawanie cech charakterystycznych, piękna najbliższego otoczenia społeczno -przyrodniczego i zabytków .

METODY PRACY
aktywizujące: czynnościowa, zadaniowa, samodzielnych doświadczeń
percepcyjne: oglądanie fotografii, widokówek, map, ilustracji, ćwiczenia słuchowe
słowne: opowiadania, rozmowy, wypowiedzi dzieci

FORMY PRACY
zajęcia zorganizowane
praca indywidualna
wycieczki, spacery
Program realizowany będzie w roku szkolnym 2009/2010 na indywidualnych zajęciach
Realizacja w/w programu rozpocznie się od połowy września 2009 roku, a zakończy się w połowie czerwca 2010 roku.

Treści

Sposób realizacji
uwagi


Ja i moja rodzina

1. Oglądanie zdjęć rodzinnych, nazywanie
członków rodziny stopień pokrewieństwa
2. "Od niemowlaka do dorosłości" etapy rozwoju
człowieka w oparciu o planszę
Wrzesień
Październik

Moja szkoła

1. Położenie szkoły, jej otoczenie, historia ludzie z nią związani, pracownicy i ich zawody
Wrzesień

Przystajń, moja miejscowość, mój region

1. Wycieczka po okolicy – oglądanie najważniejszych miejsc
2. Zapoznanie z instytucjami użyteczności społecznej i kulturalnej
Urząd Gminy
Urząd Pocztowy
Biblioteka
Szkoła
3. Historia Przystajni, zapoznanie z herbem, flagą i mapą Gminy
Październik

Moje województwo
1 Nazwa województwa i jego stolica. Charakterystyczne właściwości krajobrazu.
2 Sposoby ochrony środowiska naturalnego regionu
3 Miasto a wieś. Analiza porównawcza. Cechy zabudowy. Zajęcia ludzi.
Listopad

Zwyczaje ludowe, tradycje lokalne

1. Zwyczaje Bożonarodzeniowe
2. Bal Karnawałowy – stroje karnawałowe,
maski
3. Święto Babci i Dziadka wykonanie
upominków
4. Pożegnanie zimy– powitanie wiosny
zwyczaj topienia Marzanny przyśpiewki
ludowe
5. Wielkanocne tradycje palmy wielkanocne
zdobienie pisanek lany poniedziałek
6. Dzień Matki wykonanie upominków
7. Dzień Dziecka wycieczka piesza do centrum Przystajni
Grudzień

Styczeń
Luty
Marzec
Kwiecień
Maj
Czerwiec


Mój region częścią Polski

1. Praca z mapą Polski zaznaczenie ziemi
Śląskiej poznanie nazw innych regionów
zaznaczenie miast regionu: Częstochowa, Katowice, Kłobuck, Olesno
3. Polska– moja ojczyzna zapoznanie z
Symbolami narodowymi: hymn, flaga, godło
Oglądanie albumów o Polsce
4. Warszawa– stolica Polski zapoznanie z
legendą o Warsie Sawie oglądanie ilustracji
książek o stolicy omówienie najciekawszych
zabytków Warszawy
Kwiecień
Maj
Czerwiec

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.