X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 24252
Przesłano:

Mnożenie liczb. Scenariusz zajęć z matematyki w klasie 4

Scenariusz zajęć z matematyki w klasie 4


1. Data
Przedmiot Matematyka

2. Miejsce odbywania zajęć: Szkoła Podstawowa

3. Temat jednostki lekcyjnej Mnożenie liczb

4. Cele lekcji:

a) ogólne
• Uczeń zna pojęcie czynnika i iloczynu.
• Uczeń wie, że mnożenie jest przemienne i łączne.
• Uczeń rozumie, że mnożenie jest rozdzielne względem dodawania i odejmowania.
• Uczeń rozumie, że 1 jest elementem neutralnym w mnożeniu liczb naturalnych.
• Uczeń wie, jaką rolę w mnożeniu liczb naturalnych pełni 0.
b)szczegółowe
• Uczeń potrafi podać określenia liczb w mnożeniu.
• Uczeń wykonuje mnożenie liczb dwucyfrowych przez jednocyfrowe.
• Uczeń rozwiązuje zadania tekstowe, stosując mnożenie liczb naturalnych.

5. Metody pracy nauczyciela metoda praktyczna

6. Środki dydaktyczne: podręcznik

7. Forma organizacji pracy uczniów praca indywidualna

8. Czas trwania lekcji 45 minut

9. Prowadzący lekcję:

Ogniwa lekcji

I. Stworzenie ładu zewnętrznego i wewnętrznego
• Przywitanie się z klasą,
• Sprawdzenie listy obecności,
• Podanie tematu lekcji.

II. Poznanie faktów i opracowanie nowego materiału

Nauczyciel podaje cele zajęć.
• Nauczyciel zadaje uczniom zagadkę jak można obliczyć ilość tabliczek czekolady.
• Nauczyciel tłumaczy, że zamiast dodawać wszystkie tabliczki do siebie, można wykonać mnożenie.
• Nauczyciel zapisuje na tablicy prawidłowe działanie i tłumaczy gdzie znajdują się czynniki i iloczyn.
• Nauczyciel na podstawie przykładów w podręczniku tłumaczy uczniom, że mnożenie jest rozdzielne względem dodawania i odejmowania oraz jak mnoży się liczby przez 0 i 1.
III. Kształtowanie pojęć
• Nauczyciel pokazuje uczniom jak wykonać nst. działania:
14•4= ; 6(3a - 4) = ; 7(2z + 2)= ; 153•1= ;122•0=
• Nauczyciel prosi po kolei uczniów aby rozwiązali przykłady działań z podręcznika zad.1/26, zad.6/26 (Matematyka wokół nas)

IV. Wiązanie teorii z praktyką
• Nauczyciel prosi uczniów aby samodzielnie rozwiązali zad. 2,3,4 str. 26
V. Kształtowanie umiejętności
• Nauczyciel prosi chętnych uczniów o wykonanie zadanych zadań na tablicy.
• Nauczyciel przypomina uczniom cele lekcji oraz najważniejsze definicje i zasady.

VI. Utrwalenie wiadomości

VII. Kontrola i ocena
• Nauczyciel chętnym uczniom, którzy poprawnie wykonali zadania wstawia + z Aktywności

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.