X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 24220
Przesłano:
Dział: Świetlica

Relief - Mezopotamia. Plan metodyczny zajęć plastycznych

Projekt dydaktyczny. Plan metodyczny zajęć plastycznych.

Przedmiot: Plastyka, Świetlica szkolna
Prowadzący: Wioletta Ryszewska
Klasa: GIMNAZJUM
Czas: 45 minut
Zagadnienie programowe: Sztuka Mezopotamii
Temat zajęć: Mezopotamia. Relief – „Zwierzęta”

Cel ogólny:
Zapoznanie z najważniejszymi zabytkami architektonicznymi i rzeźbiarskimi Mezopotamii, kształtowanie szacunku do kultury i sztuki oraz wrażliwości estetycznej i artystycznej jako ekspresji twórczej i wyobraźni.

Cele szczegółowe (uczeń):
dziedzina emocjonalna:
- formułuje indywidualną opinię na temat obiektów architektury Mezopotamii,
- potrafi dokonać oceny wykonanej przez siebie płaskorzeźby ze zwróceniem uwagi na
estetykę wykonania,

dziedzina praktyczna:
- interpretuje informacje zawarte w tekstach źródłowych,
- określa czas i obszar rozwoju kultury Mezopotamii,
- tworzy pracę plastyczną o charakterze reliefu,
- poda przykłady zabytków Mezopotamii,
- wypowie się w kilku zdaniach na temat wykonanej przez siebie pracy,

dziedzina poznawcza:
- wskaże na mapie Mezopotamię i Babilon,
- wymieni przyczyny niezachowania się zabytków architektury Mezopotamii,
- wyjaśnia pojęcie relief,
- opisuje relief „Umierająca lwica”.

Metody pracy: pogadanka, prezentacja reprodukcji, praca z tekstem, rozmowa, ćwiczenia plastyczne, prezentacja prac uczniów.

Pomoce dydaktyczne: reprodukcje z podręcznika, podręcznik, pomoce potrzebne do wykonania pracy (blok A4 ,miękki ołówek, gumka, tekturka, plastelina w dwóch kolorach, narzędzia do rycia w plastelinie np: widelec, grzebień , wykałaczka , linijka.

Formy organizacyjne pracy: zbiorowa i indywidualna

Pojęcia kluczowe : sztuka Mezopotamii, płaskorzeźba, relief, faktura.


Przebieg zajęć:

1. Powitanie oraz czynności porządkowo – organizacyjne.

2. Wprowadzenie w tematykę zajęć oraz podanie tematu : Mezopotamia. Relief- „Zwierzęta”( rozmowa nauczyciela z uczniami na temat ostatniej lekcji)
- nauczyciel prosi uczniów o przypomnienie sobie rozdziału „ W krainie między dwiema rzekami”a następnie pyta:
- gdzie była położona Mezopotamia?
- w jaki sposób poznaliśmy zabytki, które tam powstały ?
- jakie budowle były wznoszone w Mezopotamii ?
- z czego były budowane ?
- dlaczego nie przetrwały do dziś ?

3. Jak pamiętacie z ostatniej lekcji wspaniała cywilizacja Sumeru wciąż pozostaje jedną z największych tajemnic świata. Pojawiła się z nikąd niemal sześć tysięcy lat temu i zniknęła równie tajemniczo około 2000 roku p.n.e. Bez żadnej ważnej przyczyny wspaniała kultura przepadła a na jej gruzach wyrosły dwa nowe imperia : Babilonia i Asyria. Jak wiecie osiągnięcia Sumerów były bardzo duże. Najprawdopodobniej byli oni twórcami pisma klinowego, stworzyli szkoły w których uczono pisać. Wynaleźli: koło, wóz bojowy, garncarskie koło, żagiel, zegar słoneczny, system dziesiętny, potęgowanie, budowle wodociągów. Potrafili wytapiać brąz . Mieli ogromne zasługi w rozwoju literatury i sztuki.

N-L : na dzisiejszej lekcji przyjrzymy się bliżej sztuce Sumerów a dokładnie płaskorzeźbie- relief, - czy pamiętacie co to jest płaskorzeźba ? ( uczniowie udzielają odpowiedzi a nauczyciel umieszcza na tablicy pojęcie płaskorzeźby)

Relief (płaskorzeźba) – kompozycja rzeźbiarska wykonana na płycie kamiennej, metalowej lub drewnianej z pozostawieniem na niej tła. Przeznaczona do oglądania wyłącznie od frontu; uzyskana techniką rzeźbienia, kucia, odlewania itp. Dzieło dwuwymiarowe.
N-L: W zależności od stopnia wypukłości relief określa się jako:
• płaski (bas-relief) – płaskorzeźba wystaje nad powierzchnię mniej niż połową swej wypukłości
• wypukły (haut-relief) – płaskorzeźba wystaje nad powierzchnię więcej niż połową swej grubości
• wklęsły (wklęsłorzeźba) – płaszczyzna powierzchni wystaje powyżej wykonanej kompozycji.

4.Następnie nauczyciel za pomocą projektora wyświetla przykładowe zdjęcia
reliefów i omawia je ( zwraca uwagę na tematykę reliefów: jak i z czego
były wykonane, co przedstawiały i gdzie się znajdowały).

Wysoki dygnitarz asyryjski – relief z Dur Szarrukin-

Łucznicy perscy z gwardii królewskiej Dariusza I - płaskorzeźba z Suzy wykonana w glazurowanej cegle


5. Następnie nauczyciel wspólnie z uczniami omawia relief w podręczniku pt: „Umierająca lwica”.

6. Po obejrzeniu przez uczniów reliefów nauczyciel zadaje uczniom do wykonania pracę plastyczną.

7. Ćwiczenie plastyczne.
Zadaniem uczniów jest pokrycie przygotowanej tekturki dwiema warstwami plasteliny w różnych kolorach , jedną na drugiej. Uczniowie muszą wyryć w plastelinie ostrymi narzędziami kontur, kształt dowolnego zwierzęcia ( podczas pracy w wyżłobieniach powinien ukazać się kolor spodniej warstwy plasteliny).

Komentarz nauczyciela : pamiętajcie, że dzieła rzeźbiarskie mogą mieć gładką lub chropowatą strukturę ( imitacja piór, sierści itp.) Efekt ten możemy uzyskać odciskając i pozostawiając na powierzchni ślad narzędzia np.: widelca, wykałaczki).

8. Prezentacja prac uczniów, ocena.

9. Podsumowanie zajęć : nauczyciel prosi o przypomnienie , jakie ilustracje reliefów płaskorzeźb z Mezopotamii znajdują się w podręczniku i jakie zwierzęta są tam przedstawione.

10. Nauczyciel zadaje pracę domową i omawia materiały plastyczne potrzebne na następną lekcję.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.