X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 24218
Przesłano:

Tworzymy projekt broszury informacyjnej - oferta biura podróży. Scenariusz lekcji z zajęć komputerowych

Scenariusz lekcji z zajęć komputerowych

Szkoła Podstawowa
Klasa: V
Nauczyciel prowadzący: mgr Robert Pasiak

CHARAKTERYSTYKA KLASY:
Grupa liczy 9 uczniów wśród których jeden uczeń posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, siedmioro posiada opinie ppp oraz jeden jest w trakcie badań ppp.
Uczniowie wykazują dużą trudność w koncentracji uwagi na wykonywanym zadaniu.
Taki skład grupy wymusza indywidualizacje pracy.

Temat lekcji: Tworzymy projekt broszury informacyjnej – oferta biura podróży.

CEL OGÓLNY

• Projektuję broszurę informacyjną

CELE OPERACYJNE

Uczeń:

• wyszukuje informacje korzystając z zasobów internetu
• tworzy katalog na potrzeby projektu
• efektywnie współdziała w zespole i pracuje w grupie, podejmuje indywidualne i grupowe decyzje
• czyta tekst ze zrozumieniem wykorzystując informacje z różnych źródeł
• poprawnie posługuje się narzędziami programu Microsoft Word – wklejanie, formatowanie, zmiana wielkości i koloru czcionki
• zapisuje samodzielnie swój projekt na dysku komputera
• wyraża na forum klasy swoje odczucia po wysłuchaniu pomysłów innych uczniów
• dokonuje oceny własnych umiejętności po zajęciach

METODY PROWADZENIA LEKCJI:

rozmowa, pokaz multimedialny, obserwacja, burza mózgów

FORMY PRACY: indywidualna, grupowa, zbiorowa

POMOCE DYDAKTYCZNE:

• komputer z dostępem do internetu
• tablica multimedialna
• rzutnik


PRZEBIEG LEKCJI:

I Część wstępna:

1. Przywitanie uczniów, czynności organizacyjne.
2. Wprowadzenie do tematu lekcji, zapoznanie uczniów z przedmiotem lekcji i celem zajęć.

II Część właściwa:

1. Zapisanie tematu lekcji na tablicy multimedialnej.
2. Nauczyciel, naprowadzając pytaniami uczniów, sporządza przy ich pomocy notatkę na tablicy multimedialnej na temat schematu broszury informacyjnej
3. Nauczyciel dzieli uczniów na grupy, każda z nich wyszukuje informacje potrzebne do stworzenia projektu.
4. Nauczyciel wspólnie z uczniami zapisuje na tablicy przedstawione pomysły przez uczniów.
5. W celu sprawdzenia ugruntowania umiejętności wyszukiwania informacji nauczyciel zwraca uwagę na właściwe formułowanie słów kluczowych.
6. Praca grupowa lub indywidualna w zależności od potrzeb i możliwości ucznia.
7. Uczniowie prezentują i omawiają wspólnie z nauczycielem swoje prace.

III Część końcowa:

1. Nauczyciel podsumowując lekcję prosi uczniów by dokończyli zdanie: Na dzisiejszej lekcji dowiedziałem / dowiedziałam się ......
2. Nauczyciel zadaje pracę domową z podręcznika, objaśnia zadanie.
3. Nauczyciel kończy lekcję.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.