X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 24207
Przesłano:

Obliczanie pola koła. Konspekt lekcji matematyki, kl. II gimnazjum specjalne

Autorem konspektu i nauczycielem, który przeprowadził lekcję zgodnie z konspektem jest Elżbieta Jędrzejewska.

Temat lekcji: Obliczanie pola koła.

Dział programowy: Długość okręgu i pole koła.

Treści nauczania z podstawy programowej: Figury płaskie:obliczanie pola koła

I Cele operacyjne:
- uczeń rozpoznaje, odróżnia i nazywa figury geometryczne: kule, okręgi, koła
- wyszukuje potrzebne informacje ( z planszy przedstawiającej figury płaskie wyszukuje wzór na pole koła)
- oblicza pole powierzchni koła podstawiając dane do wzoru
- posługuje się poprawna jednostką pola powierzchni
- czyta ze zrozumieniem treść zadania tekstowego-dobiera właściwy rysunek ilustrujący dane z zadania i je interpretuje
- potrafi zastosować wiadomości matematyczne w życiu codziennym
9posługuje się językiem symboli, analizuje sytuacje problemowe, opracowuje wyniki)

II Metody pracy:
pogadanka, metoda operatywna (uczenie się przez działanie), ćwiczenia praktyczne, praca z tekstem

III Formy pracy:
równym frontem, indywidualna, grupowa

IV Środki dydaktyczne:
-przedmioty w kształcie kul, okręgów i kół
-plansza: płaskie figury geometryczne
-etykiety i rysunki z najważniejszymi informacjami dotyczącymi koła
-koła wycięte z kolorowego papieru
-linijki
-zadania wydrukowane na kartkach do wklejenia do zeszytów
rysunki do wyboru-w tym ilustrujący treść zadania

V Tok lekcji:

1. Część wstępna:
- czynności organizacyjno - porządkowe
- sprawdzenie listy obecności
- nawiązanie do poprzedniego tematu lekcji

2. Część zasadnicza:
-Wprowadzenie do tematu lekcji:
klasyfikowanie przedmiotów z życia codziennego do określonego rodzaju figury geometrycznej, ich nazywanie (praca w grupie)
-Zapoznanie uczniów z tematem i celami lekcji
-Uświadomienie uczniom potrzeby umiejętności obliczania pola koła
-Odszukanie na planszy wzoru na pole koła i zanotowanie go
-Omówienie symboli we wzorze: stworzenie banku najważniejszych informacji o kole- przypięcie etykiet na tablicy( średnica koła, promień koła, wartość liczby "pi", jednostki pola powierzchni)
-Zapisanie wzoru na pole koła
- Analiza zadania tekstowego - samodzielne czytanie, dobór właściwego rysunku ilustrującego dane występujące w zadaniu
-Ustalenie etapów rozwiązywania zadania
-Rozwiązywanie zadania na tablicy
-Ćwiczenia praktyczne - obliczanie pola powierzchni kół wyciętych z kolorowego papieru (indywidualna, samodzielna praca uczniów)

3. Część końcowa:
-powtórzenie i utrwalenie najważniejszych wiadomości z lekcji
-ewaluacja celów lekcji
-ocena pracy uczniów na lekcji
-zadanie pracy domowej

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.