X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 24158
Przesłano:
Dział: Świetlica

Dlaczego musimy chronić pszczółki? - zabawy plastyczno-muzyczno-ruchowe

Zespół Szkół nr 6 w Bydgoszczy

Scenariusz zajęć

1. Imię i nazwisko nauczyciela: Agnieszka Pawłowska
2. Przedmiot: Zajęcia plastyczno-muzyczno-ruchowe w świetlicy szkolnej
3. Temat zajęć: Dlaczego musimy chronić pszczółki? – zabawy plastyczno-muzyczno-ruchowe
4. Klasa: uczniowie klas I-III SP
5. Program:
Wymiar podstawowy: uwrażliwianie na ochronę przyrody, doskonalenie koordynacji słowno-wzrokowo-ruchowej
Wymiar rozszerzony: kształtowanie właściwego stosunku do pszczół
6. Spodziewane efekty:

• Wiadomości - uczeń : wie na czym polega ochrona zwierząt i jak przeciwdziałać środkom, które skażają środowisko, rozumie na czym polega ochrona środowiska, związana z pracą pszczół

• Umiejętności – uczeń : potrafi włączyć się do wspólnej zabawy, poznaje ćwiczenia słowno-wzrokowo-ruchowe, potrafi wykonać ćwiczenia słowno-wzrokowo-ruchowe poprzez słuchanie muzyki połączonej z rysunkiem, a także potrafi odzwierciedlić ją plastycznie w formie rysunku, umiejętność koordynacji słuchowo-wzrokowo-ruchowej oraz ogólnej sprawności orientacji przestrzennej w oparciu o ruch i rozumienie schematu własnego ciała
• Postawy – uczeń : rozwijanie pozytywnego stosunku do przyrody na przykładzie przeżyć pszczółki, aktywizowanie zahamowań psychoruchowych i emocjonalnych

7. Monitorowanie : na bieżąco, nadzorowanie nad prawidłowym przebiegiem zajęć
8. Dodatkowe informacje o jakości przygotowania się do zajęć : przygotowanie rekwizytów rzeczowych: chusty, płyty CD z melodią, dekoracja w postaci pszczółki i słonecznika oraz kwiatków, maskotki pszczółki Gucia i Mai
9. Metody pracy : pogadanka, rozmowa kierowana, praktycznego działania, elementy zabawy
10. Formy pracy : zespołowa, indywidualna
11. Środki dydaktyczne : płyta CD z melodią, chusty, kredki, kartki, maskotki pszczółki Mai i Gucia, elementy dekoracji

12. Część szczegółowa:

Część wstępna lekcji:

-zapoznanie uczniów z tematyką zajęć
-nauczyciel rozdaje uczniom zagadkę i prosi uczniów o narysowanie na kartkach tego co usłyszą i co pokaże gestami nauczyciel: "Narysuję duży odwłok, przy nim skrzydło niczym obłok, jeszcze jedno skrzydło dam, buźkę, czułka no i mam".
-uczniowie odgadują co narysowali
-nauczyciel nagradza uczniów za właściwą odpowiedź "śmiechem Gucia" (nauczyciel wyciąga maskotkę Gucia i prezentuje uczniom jego śmiech)

Część właściwa lekcji:

-nauczyciel zadaje uczniom pytania dotyczące pszczoły (Jak wygląda?, Na czym siedzi?, Co zbiera?, Co produkuje?, Dlaczego jest taka pożyteczna?)oraz prowadzi rozmowę z uczniami
-nauczyciel prosi uczniów o wzięcie kartek i kredek i o narysowanie kreską sposobu , w jaki leci pszczoła przy dźwiękach muzyki, którą usłyszą
--nauczyciel prosi uczniów o rozłożenie swoich prac na podłodze i ich prezentację
-nauczyciel zaprasza uczniów do wspólnego tańca z chustami przy muzyce, prosi ich o naśladowanie lotu pszczół
-nauczyciel prosi uczniów o zajęcie miejsc siedzących i rozpoczyna opowiadanie przygody pszczółki Mai

Część końcowa lekcji:

-nauczyciel prosi uczniów o naśladowanie jego ruchów (mają one symbolizować odklejanie się pszczółki od dzbanuszka) w rytm muzyki
-nauczyciel podsumowuje zajęcia
-nauczyciel prosi uczniów o dokonanie przez nich oceny zajęć poprzez wrzucenie kolorowych karteczek do odpowiedniego opakowania
-nauczyciel żegna uczniów

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.