X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 24091
Przesłano:

Twierdzenie Pitagorasa i jego zastosowanie. Konspekt lekcji - matematyka w klasie II ZSZ specjalnej

Autorem konspektu i nauczycielem, który przeprowadził lekcję matematyki zgodnie z konspektem z uczniami kl. II ZSZ jest Elżbieta Jędrzejewska.

Temat lekcji: Twierdzenie Pitagorasa i jego zastosowanie

Dział programowy: Trygonometria

Treści nauczania z podstawy programowej: Planimetria:uczeń korzysta z własności funkcji trygonometrycznych w obliczeniach geometrycznych

I Cele operacyjne:
- uczeń rozpoznaje trójkąty ostrokątne, prostokątne i rozwartokątne
-sprawdza, czy dany trójkąt jest prostokątny za pomocą ekierki
- wskazuje w trójkącie prostokątnym przyprostokątne i przeciwprostokątną
-zna i zapisuje twierdzenie Pitagorasa za pomocą wzoru
-stosuje twierdzenie Pitagorasa do rozwiązywania realistycznych zadań tekstowych
-wykonuje pomiary długości za pomocą linijki oraz obliczenia na liczbach naturalnych-dodawanie,potęgowanie, pierwiastkowanie
-posługuje się kalkulatorem

II Metody pracy:
pogadanka, metoda operatywna (uczenie się przez działanie i doświadczenie), praca z tekstem: metoda problemowo-ćwiczeniowa

III Formy pracy:
równym frontem, grupowa, indywidualna

IV Środki dydaktyczne:
trójkąty z kolorowego kartonu z zestawem magnesów, kolorowa kreda, rycina przedstawiająca Pitagorasa, etykiety do przypięcia na tablicy z nazwami boków trójkąta prostokątnego: przyprostokątna (2 razy), przeciwprostokątna oraz symbole literowe-a, b, c ; rysunki do zadań, treści zadań na kartkach, informacje pisemne, rysunki i karty pracy dla uczniów, kalkulatory

V Tok lekcji:
1. Część wstępna
-czynności organizacyjno-porządkowe
-sprawdzenie listy obecności
-sprawdzenie pracy domowej
2. Część zasadnicza
- Wprowadzenie do tematu lekcji:
określenie nazwy figur przypiętych na tablicy (trójkąty) i podanie nazwy oraz liczby najważniejszych elementów (boki, wierzchołki, kąty), zakwalifikowanie trójkątów do określonego rodzaju ze względu na kąty- trójkąt ostrokątny, rozwartokątny, prostokątny-zaznaczenie łukami kątów
- Zapoznanie uczniów z tematem i celami lekcji - zapisanie tematu na tablicy
- Zaprezentowanie ryciny przedstawiającej Pitagorasa i przekazanie krótkich, najważniejszych informacji o tym starożytnym matematyku
- Podanie i objaśnienie nazw boków w trójkącie prostokątnym
- Przyporządkowanie przez uczniów i przypięcie na tablicy przy odpowiednich bokach trójkąta prostokątnego etykiet z nazwami:przyprostokątna, przeciwprostokątna
- Zapoznanie uczniów przez nauczyciela z treścią twierdzenia Pitagorasa
- Wybranie przez uczniów właściwego wzoru (spośród różnych zapisów)opisującego twierdzenie
- Przypięcie etykiet z literami: a, b, c pod właściwymi bokami trójkąta prostokątnego
- Wklejenie do zeszytu kartki- treść twierdzenia Pitagorasa w zapisie słownym i za pomocą wzoru wraz z objaśnieniami
- Rozdanie uczniom rysunków trójkąta prostokątnego - uczniowie sprawdzają ekierką, który z kątów jest prosty, samodzielnie dokonują pomiaru długości przyprostokątnych, zapisują związki między długościami boków tego trójkąta na tablicy,objaśniają sposób obliczenia długości przeciwprostokątnej, obliczają, sprawdzają wynik obliczeń z wynikiem pomiaru linijką
- Prezentacja rysunku domu, o ścianę którego oparta jest drabina. Przedstawienie sytuacji problemowej zawartej w opisie słownym zadania-oblicz długość drabiny. Wspólna analiza i ustalanie sposobu rozwiązania zadania w oparciu o dane zamieszczone w tekście i na rysunku
- Praca w grupach-obliczanie długości drabiny, z możliwością zastosowania kalkulatora; porównanie i omówienie wyników pracy grup; prezentacja poprawnych obliczeń i wyniku końcowego.
3. Część końcowa
- podsumowanie najważniejszych wiadomości z lekcji
- ewaluacja celów lekcji: praca indywidualna uczniów w oparciu o wylosowane rysunki- zapisz związki między długościami boków w trójkącie prostokątnym)
- ocena pracy uczniów na lekcji
- zadanie pracy domowej(zindywidualizowanie stopnia trudności)

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.