X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 24042
Przesłano:

Jak zrobić pracę plastyczną na konkurs? Scenariusz zajęć koła plastycznego

Zajęcia koła plastycznego

Temat: Jak zrobić pracę plastyczną na konkurs.
Koło plastyczne jako zajęcia pozalekcyjne mają podstawową zaletę : wydłużony czas pracy.
Dzieci uczestniczące w tych zajęciach nie są skrępowane ramami zwykłej lekcji , nie pracują pod presją ograniczonego czasu.
Uczniowie rozwijają swoje zdolności plastyczne , poznają nowe techniki , stają się twórcze i kreatywne. Zajęcia koła plastycznego są pożądanym i cennym uzupełnieniem zajęć lekcyjnych.
Jednym z elementów koła plastycznego jest wykonywanie prac na konkursy.
W zajęciach koła plastycznego uczestniczy 10 osób z klas IV - VI i II .
Zajęcia trwają 120 minut i odbywają się w pracowni plastycznej.
TEMAT KONKURSU : Wielkanocna kartka z ZOO ,
Organizatorem konkursu było ZOO w Zamościu .
POJĘCIA KLUCZOWE :
* barwy czyste i złamane
* szeroka gama barw
* kontrast barwny
* kontur
* kompozycja równoważna , zamknięta , otwarta
* znak plastyczny ( symbol )
CELE I UMIEJĘTNOŚCI :
* umiejętność tworzenia kompozycji plastycznej zgodnej z założeniami
* umiejętność doboru techniki plastycznej
* określanie roli akcentu kolorystycznego
* znajomość pojęcia kompozycji jako uporządkowanego układu
* kształcenie inwencji twórczej i sprawności wypowiedzi plastycznej
METODY PRACY:
* pogadanka
* prezentacja
* burza mózgów
* ćwiczenia plastyczne
FORMY PRACY :
* zbiorowa
* indywidualna
ŚRODKI I MATERIAŁY:
* zasoby internetu
* albumy o zwierzętach
* kartki świąteczne
MATERIAŁY I NARZĘDZIA :
* kolorowe kartony
* pastele suche
* pastele olejne
* farby plakatowe , tempery , akwarele , pędzle
* papier kolorowy , klej , nożyczki

PRZEBIEG ZAJĘĆ:
praca zbiorowa całej grupy
1. Odnalezienie w internecie strony ZOO w Zamościu celem uzyskania informacji o zwierzętach tam przebywających
2. Wykorzystanie albumów zwierząt do szkicowania sylwet i konturów
3. Wypisanie i naszkicowanie symboli świątecznych ( pisanki , palmy ... )
4. ,, Burza mózgów ,, - szybkie szkice rysunkowe sylwet zwierząt z wkomponowanymi elementami świątecznymi
5. Wybór najciekawszych projektów
praca indywidualna
1. Dobranie techniki plastycznej ( dzieci mają duży wybór; pracownia jest dobrze wyposażona i mamy różnorodne materiały do wykorzystania . Są więc prace wykonywane różnymi technikami: pastele suche , pastele olejne , malowane farbami , wyklejane z papieru kolorowego)
2. Na wykonanie prac pozostało 90 minut . Dzieci nie muszą się spieszyć. Ważnym elementem jest dbałość o szczegóły i estetykę wykonywanych prac. Dobrze wykonany projekt , właściwie dobrana technika i spora ilość czasu gwarantują udaną pracę. Udział nauczyciela na tym etapie jest minimalny i ogranicza się jedynie do korekt technicznych.
Po zakończeniu działań plastycznych dzieci sprzątają stanowiska pracy. Prace plastyczne nauczyciel wysyła na konkurs.
Podsumowanie
Koło plastyczne, poprzez różnorodność środków i materiałów oraz większą swobodę działania, może w większym stopniu sprostać indywidualnym zainteresowaniom uczniów. Działania w zespole koła wpływają na rozwój uczuć społecznych , sprzyjają pogłębieniu koleżeństwa , uczą zdrowego współzawodnictwa i powodują wzrost ambicji. Uczestnicy koła za prace wykonane na tych zajęciach zdobyli nagrody i wyróżnienia. Oprócz satysfakcji z dobrej pracy plastycznej mieli też satysfakcję ze zdobytych nagród i dyplomów.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.