X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 24005
Przesłano:
Dział: Ankiety

Ankieta - procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się

(ankieta ewaluacyjna skierowana do rodziców)

Szanowni Państwo! Prosimy o szczere uzupełnienie poniższej ankiety. Jej wyniki pomogą nam w usprawnieniu pracy szkoły, do której uczęszcza wasze dziecko. Dziękujemy!

1. Czy nauczyciele przekazują informację o osiągnięciach uczniów w szkole?
A.tak B. nie
2. Jaką formę przekazywania informacji preferuje Pan(i) najbardziej?
A. zebrania z rodzicami B. indywidualne spotkania C. wpis do zeszytu D. kontakt telefoniczny

3. Czy uważa Pan(i), że informacja zwrotna o wynikach dziecka pomaga mu się uczyć?
A.zdecydowanie tak B.raczej tak C.raczej nie D.zdecydowanie nie

4. Czy Pana/Pani dziecko wie, dlaczego otrzymało taką, a nie inną ocenę?
A.zawsze B.prawie zawsze C.rzadko D.nigdy

5. Czy uważa Pan(i), że w szkole podejmuje się starania/działania, by dziecko miało poczucie sukcesu na miarę jego możliwości?
A.zdecydowanie tak B.raczej tak C.raczej nie D.zdecydowanie nie

6. Szkoła prezentuje informacje o sukcesach uczniów:
A.w klasach (np. dyplomy za udział w konkursach) B.na korytarzach szkolnych (dyplomy puchary)
C.w salach lekcyjnych (prace dzieci wykonane różnorodną techniką) D.na stronie internetowej

7. Czy uważa Pan(i), że plan lekcji jest ułożony tak, że sprzyja uczeniu się?
A.zdecydowanie tak B.raczej tak C.raczej nie D.zdecydowanie nie

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.