X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 240
Przesłano:

Plan metodyczny - godzina do dyspozycji wychowawcy klasy

PLAN METODYCZNY

Przedmiot: Godzina do dyspozycji wychowawcy
Klasa: VI
Data: 23.11.2005r.
Prowadzący: Regina Joncel
Temat: Kandydat na patrona naszej szkoły-wybory.
Czas trwania lekcji: 45 minut
Cel ogólny: Wybór kandydata na patrona szkoły.
Cele szczegółowe:
- uczeń rozumie znaczenie historii i tradycji społeczności szkolnej,
- uczeń zna symbole (tradycje, wartości) szkoły,
- uczeń rozumie potrzebę uczestniczenia w tworzeniu tradycji szkoły,
- uczeń dostrzega rolę patrona w życiu społeczności szkolnej.
Metody:
- pogadanka
- dyskusja
- „ burza mózgów”
- praktycznego działania
Formy pracy:
- zespołowa
- indywidualna
Środki dydaktyczne:
- kronika szkolna, Kodeks Ucznia,
- godło, konstytucja,
- karta pracy ucznia,
- kartki do głosowania,
- protokół wyborów.

PRZEBIEG LEKCJI

Część wstępna:
1. Sprawy bieżące klasy.
2. Nawiązanie do tematu.
3. Wspólne uzupełnienie tabelki ( karta pracy ucznia- zad.1).
4. Odczytanie i zapis zdania z sylab ( karta pracy ucznia-zad.2).


Część właściwa:
1. Wypowiedzi uczniów nt. Jaki człowiek (ludzie), instytucje, organizacje, wydarzenia, bywają patronami szkoły?( wspólne ułożenie odpowiedzi na pytanie i zapisanie – karta pracy zad.3).
2. Odczytanie i zapis zdania z sylab (karta pracy ucznia-zad.4).
3. Przeprowadzenie wyborów:
- wybór komisji,
- zgłaszanie kandydatów,
- głosowanie,
- ogłoszenie wyników wyborów.
4. Uzupełnienie zdania (karta pracy ucznia-zad.5).
Część podsumowująca:
1. Wypowiedzi uczniów nt.:
- w jaki sposób możemy poznawać postać patrona,
- jaką rolę spełnia patron w życiu szkoły,
- jakie symbole związane są z patronem szkoły.
2. Odczytaj zdanie z sylab i zapisz je (karta pracy ucznia-zad.6).

KARTA PRACY UCZNIA

1. Podstawowe symbole (tradycje, wartości):

W OJCZYŹNIE W SZKOLE


2. Odczytaj zdanie z sylab i zapisz je:

da dy Wy
ta kan bie
na my ra
pa szko ły!
tro na

...................................................................

3. Jaki człowiek (ludzie), instytucje, organizacje, wydarzenia, bywają patronami szkoły?
...................................................................
4. Połącz sylaby w zdanie i zapisz je:

Pa god ny nia.
tron wiek na wa
to czło śla do
...................................................................
5. Uzupełnij zdanie:
Naszym kandydatem na patrona szkoły został ........................ ...................................................................
6. Odczytaj zdanie i zapisz je:

DA NIE I MIE NIA SZKO LE
NA SZE GO DZIA ŁA NIA. ZO
JE- DAL DO JE ZU WIĄ BO
ZU WIĄ BO ZO ŁY SZKO IMIĘ

ZAPAMIĘTAM!
...................................................................


PROTOKÓŁ WYBORÓW KANDYDATA NA PATRONA PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SKÓRCE


Propozycje kandydatów, ilość głosów.

...................................................................

W wyniku głosowania kandydatem uczniów klasy VI został

...................................................................


Skład komisji:

...................................................
...................................................
...................................................Skórka, 23.11.2005r.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.