X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 23919
Przesłano:
Dział: Języki obce

My family - konspekt lekcji języka angielskiego

KONSPEKT LEKCJI JĘZYKA ANGIELSKIEGO

GRUPA: elementarna II (8-9 lat)
DATA: 12.03.2013r
MIEJSCE: sala lekcyjna 25 MDK-F
CZAS TRWANIA: 60 min.
NAUCZYCIEL: Magdalena Łakoma
OPIEKUN STAŻU: Dariusz Majchrzak

Temat zajęć: MY FAMILY.

CELE LEKCJI:
• Utrwalenie i poszerzenie słownictwa związanego z nazwami członków rodziny w języku angielskim,
• Opisywanie rodziny,
• Rozwijanie sprawności słuchania w j. angielskim (oglądanie DVD),
• Rozwijanie umiejętności poprawnego czytania w j. angielskim.

FORMY PRACY:
• indywidualna,
• w parach,
• w mini grupach,
• praca z całą klasą

ŚRODKI DYDAKTYCZNE:
• OHP, laptop, strony internetowe:
http://www.youtube.com/watch?v=oEWXE_V4Mqw
http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/word-games/paint-the-words/family
http://www.anglomaniacy.pl
• zdjęcia rodzinne nauczyciela
• podręcznik „Welcome Kids 2”: unit 4 i 6 (str. 18-19, 20, 22-23)
• płyta DVD „Welcome Kids 2”
• karty pracy- kolorowe ksera z http://www.anglomaniacy.pl
• karty obrazkowe (flashcards),
• postery dydaktyczne, kolorowe kartki z wyrazami

UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE:

• Czytanie i słuchanie w celu ogólnego zrozumienia i uzyskania szczegółowych informacji
• Mówienie – opisywanie rodziny
• Pisanie – opisywanie rodziny
• Reagowanie – uzyskiwanie i przekazywanie informacji
• Przetwarzanie – przekazywanie ustnie informacji uzyskanych z tekstu słuchanego i czytanego


PRZEBIEG ZAJĘĆ:
1. Przywitanie i czynności organizacyjne w języku angielskim (sprawdzenie listy obecności). Sprawdzenie zadania domowego. Powtórka słownictwa z ostatnich lekcji.
2. Rozgrzewka językowa: nauczyciel zadaje uczniom różne pytania: “How are you today?” „What’s the weather like today?” etc. Uczniowie śpiewają piosenkę z ostatniej lekcji: “Two little parrots”.
3. Burza mózgów– kolekcjonowanie słownictwa. Nauczyciel pisze na tablicy ”MY FAMILY”, uczniowie podają angielskie słowa, kojarzące im się z tym tematem. Nauczyciel pokazuje zdjęcie- flashcard i uczniowie nazywają członków rodziny.
4. Utrwalenie i wprowadzenie nowego słownictwa: członkowie rodziny. Nauczyciel używa swojego laptopa, internetu i OHP. Dzieci patrzą na duży ekran, na którym widać stronę internetową
http://www.youtube.com/watch?v=oEWXE_V4Mqw
Uczniowie oglądają, słuchają i powtarzają słownictwo (praca z całą klasą). Następnie nauczyciel rozdaje uczniom handouty, które sam przygotował. Uczniowie wklejają kartki do zeszytu. Ćwiczenie wymowy nowych wyrażeń z kartki.
5. Dzieci patrzą na duży ekran, na którym widać kolejną stronę internetową British Council Kids
http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/word-games/paint-the-words/family Zadaniem całej klasy jest wspólnie pogrupować wyrazy.
6. Dzieci patrzą na duży ekran, na którym widać kolejną stronę internetową http://www.anglomaniacy.pl
Zadaniem całej klasy jest wspólnie zdecydować, który wyraz jest poprawny i nauczyciel zaznacza go poprzez kliknięcie myszką.
7. W grupach 2-3 osobowych dzieci rozwiązują krzyżówkę „Family Crossword (źródło: http://www.anglomaniacy.pl ) Nauczyciel sprawdza odpowiedzi.
8. Uczniowie oglądają program edukacyjny, DVD „Welcome Kids 2”: unit 4. Jest to krótka scenka i odpowiadają na pytania w zad. 2 na str. 18. Następnie oglądają ją jeszcze raz, po czym czytają historyjkę na głos (uczniom zostają przydzielone role).

9. Dzieci podchodzą do stołu, na którym rozłożone są kolorowe karty z zaimkami dzierżawczymi w j. polskim i angielskim. Wspólnie muszą połączyć je ze sobą. Następnie wykonują zadanie 4 ze str. 19 (uzupełnianie zdań zaimkami). Nauczyciel prosi wybranych uczniów o przeczytanie zdań na głos.

10. Dzieci oglądają zadanie 5 na DVD i odpowiadają na pytania lektora.

11. Uczniowie oglądają historyjkę- unit 5 z „Welcome Kids 2” i odpowiadają na pytania nauczyciela. Następnie oglądają ją jeszcze raz, po czym otwierają podręczniki na str. 20 i czytają historyjkę na głos z podziałem na role.

12. Uczniowie pracują w parach. Ich zadaniem jest opisać rodzinę Masida poprzez wpisanie odpowiednich zaimków. (zadanie 1 str. 22). Następnie oglądają część programu edukacyjnego na DVD i sprawdzają, czy dobrze wykonali zadanie.

13. Na dużym ekranie nauczyciel pokazuje z laptopa zdjęcia swojej rodziny, psa i przyjaciółki. Uczniowie próbują odgadnąć kim są dla nauczyciela poszczególne osoby na zdjęciach („This is your sister....etc.)

14. Podsumowanie. Powtórzenie słownictwa poznanego na lekcji. Zadanie pracy domowej.

15. .Jeśli wystarczy czasu, dzieci utrwalają śpiewanie piosenki PIOSENKA „One, two tie your shoe...”(str. 23 w podręczniku)

Prace domowe:

• zadaniem dzieci jest nauczyć się nowych słówek i wyrażeń z lekcji,

• zrobić PROJECT WORK: MY FAMILY. Uczniowie muszą opisać swoją rodzinę na dużej kartce papieru technicznego, używając dowolnej techniki, wklejając zdjęcia etc. Na podstawie zadania 3 ze str. 22 w podręczniku.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2023 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.