X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 2390
Przesłano:

Regulamin szkolnego konkursu "Podziel się posiłkiem"

Konkurs jest jednym z działań realizowanych w ramach ogólnopolskiego projektu „Podziel się posiłkiem”

I. Cele konkursu:
- przedstawienie oczyma dzieci i młodzieży pozytywnych aspektów płynących z akcji charytatywnych;
- propagowanie wśród dzieci i dorosłych idei charytatywnych ;
- organizacja wystawy konkursowej, na której zostaną zaprezentowane wszystkie prace.

II. Uczestnicy konkursu
Uczestnikami konkursu są uczniowie klas IV- VI Szkoły Podstawowej nr 3 im. Wojska Polskiego w Mielcu.

III. Zakres tematyczny
Tematyka prac w sposób oczywisty musi nawiązywać do ogólnopolskiej akcji „ Podziel się posiłkiem” . Uczniowie mają za zadanie wykonać prace plastyczne lub literackie interpretujące hasło „ Podziel się posiłkiem”.

IV. Forma prac
PRACE PLASTYCZNE
Do konkursu należy zgłaszać tematyczne prace wykonane:
 w technikach: malarstwo, rysunek, wycinanki, collage, orgiami, witraż, techniki mieszane;
format prac : A-3 i większy .

PRACE LITERACKIE
Do konkursu należy zgłaszać tematyczne prace wykonane w formie wiersza w dwóch egzemplarzach .

Prace mają charakter indywidualny .Każdy uczestnik może przekazać tylko 1 pracę.
Na odwrocie każdej pracy należy wpisać imię, nazwisko autora oraz jej tytuł.

V. Termin oddania prac
Prace należy oddać do p. Barbary Czai , w terminie do 24 września 2008 roku. Prace oddane po wyznaczonym terminie nie będą poddane ocenie.

VI. Kryteria oceny
Prace oceniane będą pod względem:

- zgodności z tematem, tj. przekazanych treści związanych z akcją charytatywną „ Podziel się posiłkiem”;
- komunikatywności dla przeciętnego odbiorcy;
- estetyki pracy.

VII.. Skład Komisji Konkursowej
W skład komisji konkursowej wchodzą nauczyciele powołani przez dyrektora szkoły.

VII. Zasady przyznawania nagród
1. O wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje powołana w tym celu Komisja Konkursowa, zwaną dalej Komisją.
2. Prace nie spełniające warunków regulaminowych nie będą klasyfikowane przez Komisję.
3. Spośród zgłoszonych do konkursu prac Komisja wybierze trzy przyznając nagrody .
4. Decyzja Komisji jest ostateczna i nieodwołalna.
5. Autorzy zwycięskich prac otrzymają indywidualne nagrody rzeczowe.
6. Nagrody zostaną wręczone w październiku br.

VIII. Zorganizowanie wystawy konkursowej
Wszystkie prace konkursowe zostaną wyeksponowane na wystawie zorganizowanej 26 i 27 września 2008 r. podczas ogólnopolskiej akcji zbierania żywności dla Krajowego Banku Żywności .

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.