X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 23876
Przesłano:

Scenariusze zajęć

1) SCENARIUSZ ZAJĘĆ DLA KLAS I-VI umiarkowanie upośledz. I Przysposobienia Do Pracy
„DZIEŃ CZYSTYCH RĄK”
TEMAT: Dbamy o higienę rąk.

CEL OGÓLNY: Poznanie zasad prawidłowego mycia rąk.

CELE OPERACYJNE:
Uczeń:
• Wie, że zdrowiu zagrażają bakterie i wirusy.
• Wie jak należy dbać o higienę i po co się to robi.
• Wie jakie przedmioty służą do utrzymania czystości- higieny osobistej i w domu.
• Dba o codzienną higienę ciała.
• Rozpoznaje przybory toaletowe.
• Uważnie ogląda film i wypowiada się na jego temat.
• Wymienia czynności wykonywane w celu utrzymania czystości( mycie, czesanie)
• Wie jakie zagrożenia powoduje nieprzestrzeganie higieny.

METODY PRACY: (wg Okonia)
• Słowna
• Oglądowa
• Praktycznego działania

FORMY PRACY:
• indywidualna i zbiorowa, jednolita.
POMOCE:
Prezentacja, filmy, przybory toaletowe, miski, mydło, farby, ręcznik, zagadki.

CZAS PRACY: 1 godz

PRZEBIEG ZAJĘĆ:
Zajęcia wstępne
1. Zajęcie miejsc i powitanie uczniów .
2.Omówienie prezentacji na temat drogi przenoszenia się bakterii i chorób jakie one wywołują.
Zajęcia właściwe.
3.”Przenoszenie bakterii”- nauczyciel nakłada dzieciom różne kolory farb na dłonie, następnie 3 dzieci podaje sobie ręce- witając się. Dzieci obserwują jak wykonywanie tej czynności „przenosi bakterie”.
4.Dzieci myją ręce w 3 różnych miskach- z zimną wodą, ciepłą bez mydła oraz ciepłą z mydłem. Wyciągnięcie wniosków która metoda jest skuteczniejsza.
5.Oglądanie i omówienie filmu instruktażowego- Prawidłowe mycie rąk.
6.Rozwiązywanie zagadek o przyborach toaletowych.
7.Oglądanie i omówienie filmu instruktażowego- Prawidłowe kichanie.
8.Rozpoznawanie przedmiotów-dziecko z zakrytymi oczami wybiera z worka jeden przedmiot, rozpoznaje go i mówi do czego on służy.
Zajęcia końcowe:
9.Podziękowanie uczniom za udział w zajęciach i rozdanie mydła wychowawcom klas.

Opracowanie:
Emilia Ciemcioch

Opracowała: Emilia Ciemcioch

2.)SCENARIUSZ ZAJĘĆ DLA KLASY 5 (autystycznej)
Temat dnia : Bałwan.
Cel ogólny: Usprawnianie motoryki małej. Rozpoznawanie kolorów.
Cele:
Operacyjne
- Dziecko reaguje na własne imię.
- Potrafi skupić uwagę na wykonywanej czynności.
- Potrafi przykleić kulki z bibuły.
- Wykonuje proste czynności .
- Naśladuje czynności nauczyciela.

Rewalidacyjne
- Rozpoznawanie kształtów, wyglądu i kolorów klocków dostępnymi zmysłami.
- Usprawnianie pracy rąk w zakresie motoryki małej.
- Pobudzanie ukierunkowanej aktywności ucznia.
- Usprawnianie koordynacji wzrokowo-ruchowej.

Wychowawcze
- Zapewnienie uczniowi poczucia bezpieczeństwa i zaufania do nauczyciela.
- Nauka zachowań społecznych.

METODY:
- Praktycznego działania
- Słowna
- Naśladownictwa
- Wzmocnień społecznych

FORMY:
• Indywidualna praca dzieci pod kierunkiem nauczyciela.

CZAS PRACY: 2 godziny lekcyjne.

ŚRODKI DYDAKTYCZNE:
Drewniane klocki – figury geometryczne, łapki i guziki do nawlekania, puzzle, karta pracy do wyklejenia, kulki bibuły, karta pracy do kolorowania, kredki, klej.

Przebieg zajęć:
1.Dzieci zajmują swoje miejsce. Bartek siedzi na piłce, Dominik przy stole lub na materacu.
2. Nauczyciel prosi uczniów o posegregowanie klocków - Bartek według kształtu, Dominik według podanego koloru.
3.Nauczyciel prosi o nawleczenie guzików na sznurek- Dominik
4. Nauczyciel rozkłada puzzle i prosi o złożenie je w całość- Bartek.
5. Nauczyciel podaje dzieciom karty pracy i prosi :
Dominika o przyklejenie kulek bibuły do bałwana, Bartka o pokolorowanie bałwana.
6. Nauczyciel rozdaje uczniom piankowe puzzle i prosi o złożenie.
7.Nauczyciel dziękuje za wykonane zadania.Opracowała: Emilia Ciemcioch,

3.)SCENARIUSZ ZAJĘĆ DLA KL I Gimnazjum U , II Gimnazjum U

TEMAT: Gdzie z tymi śmieciami -segregujemy śmieci.

CEL OGÓLNY:
Zapoznanie dzieci ze sposobami segregacji śmieci. Uświadomienie dzieciom możliwości ponownego ich wykorzystania.
CELE OPERACYJNE:

Uczeń:

• Wie, co to są śmieci.
• Wie jak wyglądają specjalne pojemniki na odpady.
• Potrafi rozpoznać i nazwać materiał, z jakiego wykonany jest odpad ( szkło, papier, plastik ).
• Wie po co segreguje się śmieci.
• Wie co to jest makulatura.
• .Potrafią prawidłowo posegregować odpady.
• Uświadamia sobie o własnej codziennej odpowiedzialności za śmieci.
METODY PRACY: (wg Okonia)

• Słowna
• Oglądowa
• praktycznego działania

FORMY PRACY:
• indywidualna i zbiorowa jednolita
POMOCE:
karty pracy, książeczki o odpadach, kolorowanki, różnego rodzaju odpady, rękawiczki, worki foliowe.

CZAS PRACY: 1 godz
PRZEBIEG ZAJĘĆ:
Zajęcia wstępne
1. Zajęcie miejsc i powitanie wychowanków.
2. Wprowadzenie do tematu poprzez przeczytanie opowiadania Dobre rady na złe odpady czyli Ekologiczny Czerwony Kapturek.
Zajęcia właściwe.
3.Rozmowa na temat treści przeczytanego opowiadania
a. O kim mówi to opowiadanie? ( o Czerwonym Kapturku i o Wilku )
b. Co zobaczył Kapturek spacerując przez las? ( Wilka wysypującego śmieci)
c. Skąd Wilk wynosił śmieci? ( z domu)
d. Czego nauczył się Wilk po rozmowie z Czerwonym Kapturkiem? (o potrzebie segregacji śmieci)
4.Rozmowa na temat segregacji:
e. Co oznacza pojęcie segregacji śmieci?
f. W jakie pojemniki wrzucamy odpady?
g. Co możemy zrobić z odpadami?
5.Nauczyciel prezentuje ilustracje z pojemnikami na odpady.
6. Dzieci dostają karty pracy:
*rozwiązujemy krzyżówkę
*kolorujemy kontenery- pojemniki na odpady na odpowiedni kolor i segregujemy śmieci
*rozszyfrowujemy napis.
7. Nauczyciel wysypuje różne śmieci dzieci nazywają je i przyporządkowują je do odpowiednich pojemników.
8. Nauczyciel daje uczniom grę planszową
Zajęcia końcowe:

1. Po powrocie podsumowując zajęcia wychowawca czyta zagadkę, która wprowadza do tego co będą robiły dzieci na następnych zajęciach.
2. Sprzątanie świetlicy.
3. Omówienie zachowania wychowanków - zaangażowanie i zachowanie - pochwała lub udzielenie upomnienia.
2. Pożegnanie.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.