X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 23870
Przesłano:
Dział: Języki obce

Stopniowanie przymiotnika i przysłówka. Scenariusz lekcji języka niemieckiego. Poziom kształcenia podstawowy

Temat lekcji: Wer ist älter: du oder dein Bruder? – Powtórzenie stopniowania przymiotników i przysłówków.
Cele ogólne:
-powtórzenie materiału dotyczącego stopniowania przymiotników i przysłówków
Cele szczegółowe:
-doskonalenie sprawności budowania przymiotników i przysłówków w poszczególnych stopniach
-nabywanie umiejętności zastosowania przymiotników i przysłówków w porównaniach
-kształcenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem i zapisywania usłyszanych przymiotników w odpowiednich stopniach
Formy pracy:
-praca indywidualna
-praca w grupach o zróżnicowanym poziomie
-praca pod kierunkiem nauczyciela
Metody pracy:
-burza mózgu
-metoda sytuacyjna
-metoda z użyciem komputera
Środki dydaktyczne:
-tablica
-podręcznik
-płyta CD
-karta ewaluacji lekcji


Przebieg lekcji:
1. Czynności organizacyjno-porządkowe (2minuty)
- powitanie uczniów, sprawdzenie listy obecności
2. Sprawdzenie pracy domowej (5minut)
3. Wprowadzenie do lekcji (3minuty)
- podanie tematu lekcji
- zapisanie na tablicy planu pracy na lekcji
4. Realizacja tematu lekcji
- nauczyciel zapisuje na tablicy rzeczownik „der Mensch”, do którego uczniowie podają pasujące przymiotniki (2minuty)
- uczniowie zostają podzieleni na grupy trzyosobowe i według podanego na tablicy schematu stopniują wcześniej podane przymiotniki. Nauczyciel sprawdza i poprawia błędy uczniów (5 minut)
- uczniowie na stronie www. niemiecki.ang.pl wykonują zadanie dotyczące porównywania przymiotników i przysłówków. Nauczyciel pomaga w rozwiązywaniu trudności i zachęca do korzystania z tej strony w domu (10 minut)
- uczniowie słuchają tekstu z podręcznika Motive Deutsch ćw. 27a/71 i zapisują usłyszane przymiotniki (najlepiej jeśli byłyby one zapisane w odpowiednim stopniu). Uczniowie z największą ilością zapisanych poprawnie przymiotników zostają nagrodzeni oceną (5 minut)
- prezentacja przygotowanych przez uczniów scenek prezentujących stopniowanie wybranych przez nich przymiotników i przysłówków (8 minut)
5. Podsumowanie lekcji i objaśnienie pracy domowej (3 minuty)
- podanie i omówienie pracy domowej: Zajrzyj do swojego szkolnego plecaka i porównaj swoje przybory szkolne. Zadanie dla chętnych ćw. 32/73
6.Uzupełnienie karty ewaluacyjnej ( 2minuty)

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2023 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.