X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 23844
Przesłano:
Dział: Języki obce

Wszystko na temat rzeczownika - dla gimnazjalistów i nie tylko

KOMPETENDIUM Z RZECZOWNIKA – NOUN REVISION

PODZIAŁ RZECZOWNIKÓW:
- PROPER NOUNS / imiona własne /
- COMMON NOUNS / rzeczowniki pospolite /

# Nazwy własne nie są poprzedzone przedimkiem ani innym określnikiem a niekiedy przedimkiem określonym, np.
the Wilsons, the Hague, the Alps ;

# Rzeczowniki pospolite możemy podzielić na policzalne / Countable nouns / i na niepoliczalne / uncountable nouns /. Policzalne mogą być poprzedzone przedimkiem : a lub an a w liczbie mnogiej przedimkiem zerowym np.
a boy – boys an apple – apples

# Rzeczowniki niepoliczalne są to nazwy substancji oraz takich pojęć oderwanych, które nie oznaczają takich oderwanych pojedynczych jednostek, lecz jakąś niepodzielną całość, np. :
milk, butter, sunshine, kindness, chemistry.....
Rzeczowniki te nie występują w liczbie mnogiej i nie poprzedza się ich przedimkiem a lub an.

# Bardzo wiele rzeczowników może wystąpić zarówno jako policzalne jak i niepoliczalne:
- paper/ tworzywo/ a paper - / gazeta /
- stone/ kamień materiał / a stone - / kamyk polny /
- pleasure/przyjemność / a pleasure- / przyjemna chwila /

# Do rzeczowników niepoliczalnych zaliczamy także takie jak:
money, furniture, information, advice, news,
a piece of information - jedna informacja
a bit of advice – jedna rada
a piece of news – jedna informacja
Przykładowe zdania:
Here is the money I owe you.
I need some money for house repairs.
Money does not bring happiness.
There was a lot of furniture in the room.
Could you give me some information ....?
I need some advice.
What is the news?
The news is good. Is there any news?

# Verbal Nouns lub Gerunds są to rzeczowniki odsłowne, które powstały od czasowników poprzez dodanie do czasowników końcówki – ing/ drinking – picie /. Mogą one występować z tymi określnikami co rzeczowniki niepoliczalne.

TWORZENIE LICZBY MNOGIEJ

# Większość rzeczowników angielskich tworzy liczbę mnogą za pomocą końcówki – s, np. clocks, cats, mums...

#Do rzeczowników dodajemy końcówkę – es jeśli kończą się one na: s,ss,ch,sh,x oraz o. / glasses, brush, watch, boxes, potatoes..../

#Rzeczowniki pochodzenia obcego i skróty zakończone na – o dostają końcówkę – s np. pianos, photos...

# Rzeczowniki zakończone na – y po literze spółgłoskowej następuje wymiana y – na i + końcówka – es / baby – babies /

# Rzeczowniki zakończone na y przed samogłoską to dostają tylko – s / boy – boys, day – days/

# Niektóre rzeczowniki zakończone na spółgłoskę – f lub – fe w liczbie mnogiej przyjmują końcówkę – ves np.
knife – knives / life – lives / wife – wives / half – halves/
Jednak są wyjątki:
chiefs, cliffs, handkerchiefs, roofs,

# Rzeczowniki mające nieregularną liczbę mnogą :
man – men/ woman – women / tooth – teeth / foot – feet / mouse – mice / louse – lice / goose – geese / ox – oxen/ child – children /
# Rzeczowniki mające taką samą liczbę mnogą jak I pojedynczą :
sheep, deer, series – szereg lub seria / species – gatunek /
means – środek lub sposób /.

# Niektóre rzeczowniki występujące tylko w liczbie mnogiej :
trousers, scissors, pliers, shorts, jeans, goods, clothes,
/ale cloth – obrus, materiał/, glasses,/ a glass, szklanka, glass – szkło/.
# Rzeczownik – people w znaczeniu ludzie jest traktowany jako rzeczownik w liczbie mnogiej ale jeśli ma znaczenie – plemię to traktujemy go w liczbie pojedynczej i możemy go zapisać w liczbie mnogiej dodając –s

# Rzeczownik – works, użyty w znaczeniu fabryka traktowany jest jako rzeczownik w liczbie pojedynczej : John is employed at a glass works.
Jednak gdy występuje jako podmiot w zdaniu, bywa również traktowany jako rzeczownik w liczbie mnogiej:
The glass works have ( has ) been closed for six weeks.

# Inne rzeczowniki , które mimo pozornej końcówki – s występują jako rzeczowniki w liczbie pojedynczej :
physics, statistics, politics, news....- ale statistics może mieć znaczenie dane statystyczne to wtedy ma liczbę mnogą.

# Rzeczowniki obcego pochodzenia zachowały liczbę mnogą z zapożyczonego języka:
phenomenon – phenomena
datum – data
basis – bases
thesis – theses
crisis – crises
nucleus – nuclei
stimulus – stimuli
terminus – termini
formula – formulae

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.