X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 23838
Przesłano:
Dział: Języki obce

Ćwiczenia z czasami teraźniejszymi dla gimnazjalistów

Czasy teraźniejsze, ćwiczenia

1. The office / close / at 5 p.m........................................
I don’t think Ann / eat/ meat. She is vegetarian........................................

2. Peter / support / the Democrats whereas I /support/ the Republican party......................................

3. The Government / plan/ to raise taxes........................................

4. Susan / go/ to London on Saturday........................................

5. The football match /start/ at 5.30 pm........................................

6. Currently we /produce/ over a hundred cars a week........................................

7. What time / we meet/ Eve tonight........................................

8. We / plan/ to replace this machine........................................

9. The situation /get /worse........................................

10. At present they/ organize/ a conference,........................................

11. They //watch/ cartoons at the moment........................................

12. What time / the train/leave/?........................................

13. John and Mary / go/ to the cinema every week........................................

14. He / play/in the piano bar tonight........................................

15. I /see/ my doctor this week........................................

16. The guests / arrive / in a minute........................................

17. Bob / work/ this week........................................

18. We usually / start/ our day at 6.am........................................

19. The seminar / start/ at 5 pm........................................

20. The play / finish/ at 7 pm........................................

21. I / cook / lasagna for dinner tonight........................................

23We / not/ swim every day........................................

24I / occasionally eat/ sweets........................................

25She /always/learn/ English at night........................................

26He / sometimes swim/ in the swimming pool........................................

27His father / not work / at school ........................................

28His mother / not travel / twice a year........................................

29We / seldom run/ about the park........................................

30They very rarely / buy/ new trousers........................................

31She / often sleep/ 8 hours a day........................................

32They /read / a book three times a week........................................

33What time / the shop open/?........................................

34What time / the lesson finish/?........................................

35The cinema /open/ at 6 am........................................

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2023 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.