X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 2377
Przesłano:

Konspekt zajęć z techniki w kl. VI - Trudne decyzje na miejscu wypadku

Wychowanie komunikacyjne

Czas trwania: 45 minut, miejsce : sala lekcyjna

Cel ogólny: Kształtowanie postawy aktywnego i bezpiecznego postępowania na miejscu wypadku.

Cel wychowawczy:
• Uczeń zachowa się odpowiedzialnie na miejscu wypadku,
• Akceptuje normy społeczne i stosuje się do nich.

Cele szczegółowe:
Wiadomości:
• uczeń zna numer telefonu alarmowego,
• rozróżnia pojęcia "wypadek" od "kolizji",
• rozumie zasady postępowania w miejscu wypadku .
Umiejętności:
• organizować miejsce pracy,
• uczeń w sytuacji typowej wymieni zasady postępowania w miejscu wypadku,
• uczeń w sytuacji problemowej podejmie skuteczne działania na miejscu wypadku,
• uczeń potrafi w sytuacji problemowej ocenić niebezpieczeństwo.
Postawy:
• uczeń współpracuje w grupie,
• ćwiczy kształtowanie zaradności,
• rozwija pozytywną samoocenę.
Kształtowane umiejętności na zajęciach pozwolą uczniowi rozwijać:
• wzbogacenie procesów myślenia przyczynowo – skutkowego,
• zachowań społecznych poprzez rozwiązywanie problemów otwartych,
• wyrobienie koniecznych umiejętności i nawyków potrzebnych do samodzielnego i odpowiedzialnego korzystania z dróg,
• akceptowanie i podejmowanie przedsięwzięć zmierzających do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego

Formy: zbiorowa, indywidualna

Metoda: słowne:
• instruktażowo – podająca : pogadanka
• problemowe: analiza zadania

Pojęcia kluczowe: wypadek drogowy

Pomoce dydaktyczne: wzór "drzewka decyzyjnego"(cel, skutki - zalety i wady, do wyboru 4 warianty: Jedziesz dalej, nic nie robisz, Jedziesz dalej, szukasz patrolu lub kogoś dorosłego, Przerywasz podróż, zabezpieczasz miejsce wypadku, szukasz kogoś dorosłego, Przerywasz podróż, zabezpieczasz miejsce wypadku, w miarę możliwości udzielasz pomocy przedmedycznej; rozsypanka zdaniowa.

Materiały dla ucznia: papier szary -format nie większy niż A2, mazaki.

Bibliografia:
• B. Bogacka – Osińska, E. Królicka, D. Łazuchiewicz: Program nauczania - Wychowanie komunikacyjne WSiP , Warszawa 1999
• D. Łazuchiewicz, B Bogacka-Osińska Podręcznik "Bądź bezpieczny na drodze. Karta rowerowa". WSiP, Warszawa 1999
• E. Królicka, B. Bogacka- Osińska "Bądż bezpieczny na drodze. Ćwiczenia dla klas 7-8". WSiP , Warszawa 1998
Ogólny plan lekcji.
5 min./ Czynności organizacyjno – porządkowe
5 min./ Pogadanka
20 min./ Zadanie dla grup
5 min./ Prezentacja plakatów
5 min./ Zadanie podsumowujące
3 min./ Pogadanka
2 min. / Zakończenie zajęć.
Tok lekcji:

CZĘŚĆ WSTĘPNA

Czynności organizacyjno – porządkowe
Sprawdzenie przygotowania do lekcji, listy obecności, zapisanie tematu w dzienniku i na tablicy.
Nauczyciel: Przedstawia cel dzisiejszych zajęć, na których uczniowie poznają zasady postępowania na miejscu wypadku.
Nauczyciel losowo dzieli klasę na grupy 5 osobowe. Każda grupa przygotowuje swoje miejsce pracy: papier szary, mazaki.

CZĘŚĆ GŁÓWNA

Pogadanka
Nauczyciel pyta: Kto był kiedyś z was świadkiem wypadku?
Uczniowie: Wypowiadają się na temat widzianych zdarzeń.
Nauczyciel: Kto uczestniczył w akcji ratowniczej?
Uczniowie: Poszkodowany, Policja, Pogotowie Ratunkowe, Straż Pożarna

Zadanie dla grup
Nauczyciel: Dzisiaj będziecie wy podejmować ważne decyzje na miejscu wypadku. Dlatego też zastanówcie się jak należy postąpić w przedstawionej sytuacji? Co jest ważniejsze, bezpieczeństwo, czy dalsza jazda na umówione spotkanie z przyjaciółmi? Po dyskusji w grupie wypełnijcie "drzewko decyzyjne" i odpowiedzcie, jaką drogę postępowania wybieracie dla siebie i dlaczego?

Nauczyciel rozdaje wzór "drzewka decyzyjnego", podaje czas pracy.
Uczniowie rysują schemat i uzupełniają go według wybranej drogi postępowania.

Prezentacja plakatów
Uczniowie: Liderzy grup prezentują plakaty i wyjaśniają dlaczego obrali taką drogę postępowania.
Nauczyciel: Nawet dorosła osoba nie zawsze zdecyduje się na udzielenie poszkodowanemu pomocy przedlekarskiej, chociaż macie dopiero 12 lat w krytycznej sytuacji możecie wiele pomóc. Skuteczna pomoc wymaga szybkiego działania dorosłych, a wy zastanówcie się w czym moglibyście im pomóc. Na stolikach znajdują się koperty z rozsypanką. Proszę ułożyć je w odpowiedniej kolejności.

Zadanie podsumowujące
Zadaniem uczniów jest prawidłowe ułożenie karteczek w odpowiedniej kolejności.
Nauczyciel: Proszę o odczytanie zasad postępowania w miejscu wypadku:
Uczniowie odpowiadają: Chętny uczeń odczytuje odpowiedź grupy.
1. Nie przejeżdżaj obojętnie.
2. Zabezpiecz miejsce wypadku.
3. Zajmij się osobami poszkodowanymi, kierują się zasadą "nie szkodzić"
4. Oceń sytuację, co jest najpilniejsze, ile jest ofiar, kto jest najbardziej poszkodowany.
5. Wezwij pogotowie ratunkowe tel. 999
6. Czuwaj przy poszkodowanym do przyjazdu pogotowia.

CZĘŚĆ KOŃCOWA

Pogadanka
Nauczyciel: Każdy z was powinien umieć wezwać pogotowie ratunkowe.
Kto z uczniów mógłby przedstawić treść takiej rozmowy telefonicznej.
Uczniowie odpowiadają:
gdzie zdarzył się wypadek,
co się stało,
ile osób jest rannych,
kto telefonuje.
Zakończenie zajęć.

Nauczyciel kończąc lekcje cytuje Stanisława Jerzego Lec:
"Żyjemy tylko jeden raz, na więcej dotąd nie stać nas"

Podanie pracy domowej:
Zorganizowane kolumny rowerowe powinny być wyposażone w apteczkę pierwszej pomocy. Wymień typowy skład wyposażenia takiej apteczki.

Porządkowanie pracowni.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.