X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 23766
Przesłano:

Między zobowiązaniem a głosem rozsądku - postawy bohaterów - lekarzy wobec choroby i niesprawiedliwości społecznej. Konspekt lekcji z języka polskiego

Temat: Między zobowiązaniem a głosem rozsądku- postawy bohaterów- lekarzy wobec choroby i niesprawiedliwości społecznej.

opracowała Monika Socha

CELE OGÓLNE:
a) poznawcze
- omówienie pojęć misja, odpowiedzialność, heroizm
b) kształcące
- rozwijanie umiejętności aktywnego uczestnictwa w dyskusji
- rozwijanie umiejętności logicznego myślenia
- rozwijanie umiejętności wyciągania wniosków
c) wychowawcze
- uwrażliwienie uczniów na kwestię wzorowej postawy lekarza
- kształtowanie umiejętności współpracy

CELE OPERACYJNE:
1. POZIOM I- WIADOMOŚCI
A) ZAPAMIĘTYWANIE WIADOMOŚCI
- omawia pojęcia: misja, zobowiązanie, heroizm
- rozróżnia różne powody podjęcia przez bohaterów- lekarzy walki z chorobą/ niesprawiedliwością
- charakteryzuje okoliczności działalności bohaterów
B) ROZUMIENIE WIADOMOŚCI
- wyjaśnia znaczenie syzyfowej pracy w kontekście losów bohaterów
- wskazuje cechy, dzięki którym cieszy się on szacunkiem
2. POZIOM II- UMIEJĘTNOŚCI
C) STOSOWANIE WIADOMOŚCI W SYTUACJACH TYPOWYCH
- wyjaśnia przyczyny wyboru konkretnej drogi życiowej przez bohaterów
- wymienia cechy, którymi powinien charakteryzować się współczesny lekarz
D) STOSOWANIE WIADOMOŚCI W SYTUACJACH NIETYPOWYCH
- wykorzystuje wskazane przez siebie cechy do stworzenia portretu psychologicznego idealnego lekarza

METODY PRACY:
- dyskusja
- pogadanka
- praca z tekstem pod kierunkiem nauczyciela
ŚRODKI DYDAKTYCZNE:
- przygotowane przez nauczyciela ćwiczenie (wybrane fragmenty 3 utworów: "Ludzie bezdomni", "Zdążyć przed Panem Bogiem", "Dżuma")

TOK LEKCJI:
1. CZYNNOŚCI ORGANIZACYJNO- PORZĄDKOWE (2 MINUTY)
- czynności nauczyciela/ uczniów : Sprawdzenie listy obecności, przygotowanie do lekcji
2. REKAPITULACJA WTÓRNA (OGNIWO SPRAWDZAJĄCE STOPIEŃ OPANOWANIA WIADOMOŚCI Z OSTATNICH LEKCJI) (3 MINUTY)
- treści merytoryczne: uzyskanie od uczniów informacji na temat różnych postaw bohaterów powieści Dżuma wobec choroby
- czynności nauczyciela/ uczniów: Jaką postawę przyjmują poszczególni bohaterowie?
- kształtowane umiejętności: korzystanie z posiadanego zasobu wiedzy
3. OGNIWO WIĄŻĄCE (2 MINUTY)
- treści merytoryczne: oprócz dra Rieuxa, bohatera "Dżumy" w literaturze występują jeszcze dwaj bohaterowie, którzy jako lekarze zdecydowali się na walkę z chorobą/ niesprawiedliwością.
- czynności nauczyciela/ uczniów: Informacja nauczyciela
4. TOK LEKCJI WŁAŚCIWEJ (OPRACOWANIE NOWYCH TREŚCI) (25 MINUT)
a) - treści merytoryczne: przypomnienie historii Tomasza Judyma i Marka Edelmana
- czynności nauczyciela/ uczniów: Kim byli Tomasz Judym i Marek Edelman, jak traktowali swój zawód?
- kształtowane umiejętności: logiczne myślenie, korzystanie z zasobu własnej wiedzy
b) treści merytoryczne: definiowanie różnych przyczyn poświęcenia się bohaterów, próba określenia zasadności użycia określenia "syzyfowa praca" w odniesieniu do losów każdego bohatera
- czynności nauczyciela/ uczniów: Praca z tekstem pod kierunkiem nauczyciela
- kształtowane umiejętności: czytanie ze zrozumieniem tekstu literackiego, analiza i interpretacja
c) - treści merytoryczne: omówienie pracy lekarzy- bohaterów w różnych okolicznościach
- czynności nauczyciela/ uczniów: Która postawa wzbudza największy szacunek, czy łatwo to wartościować?
- kształtowane umiejętności: aktywne uczestnictwo w dyskusji
d) - treści merytoryczne: tworzenie portretu psychologicznego poszczególnych bohaterów- lekarzy
- czynności nauczyciela/ uczniów: Jakimi cechami wyróżniają się poszczególni bohaterowie, że zasługują na szacunek czytelników?
- kształtowane umiejętności: logiczne myślenie, kojarzenie faktów, wyciąganie wniosków
e) - treści merytoryczne: tworzenie portretu współczesnego "Judyma"
- czynności nauczyciela/ uczniów: Czym zatem powinien wyróżniać się współczesny "Judym", czy dzisiejsi lekarze mogą uczyć się czegoś od swoich literackich kolegów?
- kształtowane umiejętności: aktywne uczestnictwo w dyskusji, logiczne myślenie
5. REKAPITULACJA PIERWOTNA (SPRAWDZENIE STOPNIA OPANOWANIA NOWYCH TREŚCI, WNIOSKI) (7 MINUT)
- treści merytoryczne: przypomnienie najważniejszych zagadnień poruszanych w toku lekcji:
* różne powody poświęcenia się bohaterów
* różnorodność biografii bohaterów
* różne okoliczności pracy bohaterów
* konieczność pomocy bez względu na okoliczności i powody to cecha, która łączy wszystkich trzech literackich lekarzy
- czynności nauczyciela/ uczniów: sporządzenie krótkiej notatki w postaci mapy mentalnej
- kształtowane umiejętności: sporządzanie notatek, kojarzenie faktów, korzystanie z posiadanej wiedzy
6. KONTROLA I OCENA (3 MINUTY)
- czynności nauczyciela: ocenianie aktywności uczniów w dyskusji
7. PRACA DOMOWA (ZADANIE I WYJAŚNIENIE) (3 MINUTY)
- czynności nauczyciela: przeanalizuj, w którym z przykładowych tematów maturalnego wypracowania mógłbyś wykorzystać kontekst związany z bohaterami dzisiejszej lekcji.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.