X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 23752
Przesłano:
Dział: Świetlica

Rozpoznawanie i wyrażanie emocji w sposób niewerbalny - scenariusz zajęć

SCENARIUSZ ZAJĘĆ ŚWIETLICOWYCH - kl. I-III


Data: 26.11.2013 r.
Prowadzący: ........

Temat zajęć: Rozpoznawanie i wyrażanie emocji w sposób niewerbalny.

Cele zajęć:
- rozpoznawanie i nazywanie emocji przedstawionych na obrazkach
- dzielenie emocji na pożądane i niepożądane (przyjemne – nieprzyjemne)
- przedstawianie emocji za pomocą gestów i mimiki twarzy oraz rozpoznawanie ich
- poznanie sytuacji, w których występują określone uczucia
- kształtowanie umiejętności współpracy w grupie
- rozwijanie zdolności manualnych

Metody pracy: zabawa integracyjna, psychodrama, burza mózgów, ekspresja plastyczna, pogadanka
Formy pracy: indywidualna, grupowa, zbiorowa
Pomoce dydaktyczne: obrazki przedstawiające emocje, kostka z „buźkami” naklejonymi na każdej ściance, kartki, kredki

Przebieg zajęć:

I. Wprowadzenie

1. Zabawa „Kto tak, jak ja...”
Dzieci ustawiają się w kole. Wybrana osoba staje w środku i kończy zdanie: Kto tak, jak ja .... Np. lubi lody, jadł dziś śniadanie itd. Dzieci w odpowiedzi zgłaszają się, a osoba w środku wybiera z pośród nich zastępcę.

II. Realizacja tematu

1. Burza mózgów
Przypomnienie poznanych emocji. Prowadzący zapisuje je w formie rysunków na kartonie.

2. Pogadanka – Po czym poznajemy emocje? (gesty, mimika twarzy)

3. Obrazki z emocjami
Prowadzący pokazuje kolejno obrazki przedstawiające różne emocje. Zadaniem dzieci jest rozpoznanie rozpoznanie ich i nazwanie.

4. Podział emocji
Prowadzący mówi uczniom, że wszystkie emocje są dobre, ponieważ informują nas o tym, co czujemy. Jednak nie wszystkie są przyjemne i nie wszystkie lubimy. Zadaniem dzieci jest naklejenie obrazków z emocjami, które lubimy na żółtej kartce, zaś te, których nie lubimy na czarnej kartce.

5. Pantomima
Wybrani uczniowie próbują pokazać za pomocą mimiki twarzy i gestów wybraną emocję. Nie używają przy tym słów. Zadaniem pozostałych jest odgadnięcie, która to emocja.


6. Praca plastyczna w grupach
Dzielimy uczniów na grupy. Zadaniem każdej grupy jest wybrać sobie jedną emocję i wspólnie narysować ją. Po skończonej pracy pozostałe grupy odgadują jakie uczucie zostało przedstawione na kartce.

III. Zakończenie

1. Zapytanie uczniów, jak czują się po zajęciach – każdy wybiera jedną emocję.
2. Wywieszenie prac uczniów w sali.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.