X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 23707
Przesłano:

Indywidualny program zajęć rewalidacyjno-wychowawczych

INDYWIDUALNY PROGRAM ZAJĘĆ

REWALIDACYJNO- WYCHOWAWCZYCH

Uczennica:
Dziewczynka choruje na padaczkę objawową lekooporną, upośledzona umysłowo w stopniu głębokim.

DIAGNOZA PEDAGOGICZNA

KOMUNIKOWANIE SIĘ:

Mowa bierna
Amelia nawiązuje krótki kontakt wzrokowy z drugą osobą. Komunikuje się z otoczeniem poprzez wokalizacje, płacz, hałasowanie, podchodzenie do dorosłego i prowadzenie go za rękę. Czasami reaguje na swoje imię. Rozumie proste słowa (jeść, iść, pić itp). Wykonuje proste polecenia wydane słownie i gestem.
Mowa czynna
Mowa czynna nie rozwinięta, wydaje dźwięki zwielokrotnione „mmmm” „iiiiiiiii”.

SAMOOBSŁUGA:

Jedzenie
Potrafi samodzielnie pić z kubka niekapka. Przyjmuje pokarmy półstałe i stałe z łyżki i widelca podawane przez dorosłą osobę.
Poruszanie się
Amelia opanowała umiejętność chodzenia. Jej ruchy mają charakter automatyczny, sterotypowy. Ma trudności z pokonywaniem naturalnych przeszkód. Występują zaburzenia równowagi. Często domaga się trzymania za rękę. Samodzielnie siedzi bez podparcia. Wchodzi i schodzi po schodach trzymając się poręczy lub osoby, stawia stopy naprzemiennie. Samodzielnie porusza się po mieszkaniu a w szkole w miejscach jej znanych. Pokonuje krótkie trasy ( dom –szkoła). Bardzo wyraźnie protestuje kiedy ma przejść dłuższy dystans.
Toaleta i mycie się
Nie sygnalizuje potrzeb fizjologicznych. Nie sygnalizuje dyskomfortu fizycznego związanego z mokrą pieluchą. Korzysta z sedesu, tylko wtedy, gdy jest na nim umieszczona.
Biernie uczestniczy we wszystkich zabiegach higienicznych (mycie rąk, twarzy, zębów, całego ciała).
Ubieranie się
Biernie współpracuje w trakcie zakładania i zdejmowania ubrania. Potrafi samodzielnie zdjąć skarpety oraz kapcie.

USPOŁECZNIENIE:

Rozpoznaje najbliższe osoby, lubi ich towarzystwo. Zachęcona wyciąga rękę na powitanie i pożegnanie. Okazuje emocje (radość, złość, zadowolenie i niezadowolenie), wyraża je poprzez mimikę, płacz i dźwięki. Nie nawiązuje kontaktu z rówieśnikami. Nie włącza się w zabawę . Nie lubi przebywać w dużej grupie. Bardzo źle znosi przebywanie w miejscach gdzie panuje hałas.

SPRAWNOŚĆ RUCHOWA, MANUALNA, UWAGA:
Widzi i przysuwa się np. do zabawki, żeby ją złapać. Wszystkie przedmioty bierze do ust i gryzie lub wprawia w ruch. Ręce nie zdolne do celowego działania. Często wkłada ręce do buzi. Nie wykonuje poleceń nauczyciela.

Cel ogólny: Wspomaganie rozwoju uczennicy poprzez niżej określone zadania.

I Nauka nawiązywania kontaktów:
Cele:
1. Nawiązywanie kontaktu emocjonalnego nauczyciela z uczniem.
2. Odczytywanie komunikatów ucznia, głośne nazywanie ich i odpowiadanie na nie.
3. Kształtowanie umiejętności koncentracji uwagi.
Zadania:
- podawanie ręki na powitanie i pożegnanie
- głośne i wyraźne chwalenie ucznia za aktywność
- nawiązanie kontaktu wzrokowego na dźwięk imienia, na polecenie „popatrz na mnie”
- koncentrowanie i utrzymywanie uwagi na nauczycielu i pomocach edukacyjnych: bańki mydlane, balonik, latarka, chrupki, jabłko
- śledzenie wzrokiem poruszający się przedmiot

II Kształtowanie sposobu komunikowania się z otoczeniem:
Cele:
1.Nawiązanie kontaktu wzrokowego.
2. Rozwijanie komunikacji pozawerbalnej.
3.Próby sygnalizowania swoich potrzeb, porozumiewania się za pomocą piktogramów.
4. Rozwijanie prawidłowego reagowania na polecenia słowne.
5.Usprawnianie narządów mowy, ćwiczenia oddechowe.
Zadania:
- nawiązanie kontaktu wzrokowego na dźwięk imienia, na polecenie „popatrz na mnie”
- koncentrowanie i utrzymywanie uwagi na nauczycielu i pomocach edukacyjnych: bańki mydlane, balonik, latarka, chrupki, jabłko
- rozwijanie umiejętności wyrażania własnych potrzeb mimiką, gestem, wskazywaniem na konkretny przedmiot lub obrazek
- ćwiczenia wykonywania poleceń: daj, weź, włóż, chodź, usiądź (instrukcja słowna + gest + kierowanie ciałem, rękami)
- dotykanie części ciała: nos, usta, włosy
- przed wykonaniem czynności (jedzenie, mycie się) nauczyciel lub rodzic wskazuje piktogram określający daną sytuację z jednoczesnym mówieniem co Amelia będzie robić.
popatrzenie przez Amelię na obrazek, wskazanie palcem Amelii na obrazek wykonanie czynności z rodzicem lub nauczycielem,
- masaż języka, podniebienia, warg szczoteczką do zębów,
- masaż warg, policzków,
- ćwiczenia doprowadzające do wyciągnięcia, języka, oblizywania – posmarowanie ust słodkim kremem itp.
- imitacja ruchów narządów artykulacyjnych (języka, warg)
- dmuchanie na papierowe motyle, wiatrak, piórka, watę,
- dmuchanie na płomień,
- dmuchanie na lusterko w celu powstania pary.

III Usprawnianie ruchowe i psychoruchowe:
Cele:
1.Rozwijanie sprawności manualnej i zręczności.
2.Stymulacja rozwoju motoryki(dużej i małej).
3.Ćwiczenie koordynacji wzrokowo-ruchowej.
4.Kształtowanie orientacji w schemacie własnego ciała i orientacji przestrzennej.
Zadania:
- zabawy manipulacyjne,
- chwytanie drobnych przedmiotów,
- zabawy paluszkowe,
- zabawy z piłką lub balonem: łapanie piłki,
rzucanie piłki, turlanie,
- wkładanie i wyjmowanie przedmiotów,
- włączanie klawiszy telefonu, pozytywek,
- chwytanie przedmiotów, zabawy masami przekształcalnymi, zabawy z tworzywami nieuformowanymi , malowanie palcami.
- próby samodzielnego siadania lub z podtrzymywaniem,
- próby samodzielnego wstawania,
- samodzielne chodzenie po równej powierzchni
- schodzenie i wchodzenie po schodach trzymając się poręczy,
- przemieszczanie się samodzielnie docierając do konkretnego celu, np. świetlica, ubikacji.
- ćwiczenia na piłce terapeutycznej, na wałku
- ćwiczenia i zabawy ruchowe bierne i czynne
(Wykorzystanie ćwiczeń z metody W. Sherborne, M. Knilla)
- masaż poszczególnych części ciała
- wożenie w kocu,
- wyjścia, spacery – obserwacja najbliższego otoczenia


IV Wdrażanie do osiągania optymalnego poziomu samodzielności w podstawowych sferach życia:
Cele:
1.Zachęcanie uczennicy do współpracy podczas ubierania i rozbierania.
2.Kształtowanie i rozwijanie nawyków higienicznych, główny nacisk na ubikację.
3.Nauczanie prawidłowego i samodzielnego jedzenia.
Zadania:
- ubieranie i ściąganie części garderoby (majtki, skarpety, spodnie, podkoszulek, sweter, kurtka, czapka, szalik)
- ubieranie i zdejmowanie butów
- odkręcanie i zakręcanie wody
- mycie zębów
- mycie i wycieranie twarzy
- mycie i wycieranie rąk
- używanie chusteczek do wytarcia rąk, buzi, nosa
- wyrabianie nawyku sygnalizowania potrzeby pójścia do ubikacji: przed każdym pójściem Amelia ma pokazać na piktogram ubikacji
- wyrabianie nawyku załatwiania potrzeb fizjologicznych w ubikacji - częste nasadzanie Amelię na ubikację
- jedzenie łyżką
- nabijanie jedzenia na widelec
- powolne jedzenie kanapki

V Rozwijanie zainteresowań otoczeniem, wielozmysłowe poznawanie tego otoczenia:
Cele:

1. Nawiązywanie kontaktów w sposób odpowiedni do możliwości dziewczynki.
2.Dostarczanie wrażeń zmysłowych.
3.Wielozmysłowe poznawanie najbliższego otoczenia.

Zadania:
- wytwarzanie atmosfery zaufania i bezpieczeństwa: przytulanie, głaskanie, obejmowanie, delikatne masaże
- współdziałanie w czasie zabaw i ćwiczeń,
- reagowanie na polecenia: daj, puść, rzuć, weź,
- podawanie ręki na powitanie i pożegnanie,
- podążanie wzrokiem za przedmiotami,
- badanie otoczenia dotykiem,
- ćwiczenia słuchowe z przedmiotami wydającymi dźwięk,
- ćwiczenia w różnicowaniu smaków i zapachów,
- badanie powierzchni dotykiem,
- reagowanie na zmiany natężenia: światła, hałasu, temperatury
- zabawy z lustrem,
- dotykanie, przesypywanie, ugniatanie, rozcieranie na ręce i na innych częściach ciała piasku, ryżu, kaszy,
- przelewanie, chlapanie, reagowanie na temperaturę wody,
- dmuchanie strumieniem powietrza-zimnym, ciepłym-na różne części ciała,
- słuchanie piosenek, melodii,
- masaże rąk i całego ciała przedmiotami o zróżnicowanej fakturze,
- wspólne muzykowanie na instrumentach perkusyjnych,
- badanie otoczenia dotykiem,
- stukanie palcami o blat stołu,
- uderzanie nogami o podłogę
- wyjścia na plac zabaw, spacery po okolicy, – obserwacja najbliższego otoczenia...

VI Kształtowanie umiejętności współżycia w grupie:
Cele:
1.Nawiązywanie interakcji z nauczycielem i z rówieśnikami.
2.Kształtowanie umiejętności współdziałania.
3 Wdrażanie do zabaw grupowych w trakcie zajęć na terenie szkoły.

Zadania:
- podawanie ręki na powitanie i pożegnanie
- przynoszenie przedmiotów na prośbę
- wykonywanie prostych poleceń
- bierne uczestniczenie, a później udział w zabawie w parach i w grupie z pomocą opiekuna
- uczestniczenie w innych formach zajęć niż lekcje w domu, np. spacer, imprezy szkolne – ognisko, mikołajki, przedstawienia

VII Nauka celowego działania:
Cel:
1 Wykorzystanie naturalnej aktywności uczennicy do kształtowania działań celowych, zamierzonych:
- wrzucanie przedmiotów do pudełek - wrzucanie papierów do kosza - porządkowanie miejsca pracy
Uwagi:........................................

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.