X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 23652
Przesłano:

Święto kobiet - laurka matematyczna. Konspekt zajęć rewalidacji indywidualnej ucznia niepełnosprawnego intelektualnie w stopniu lekkim w klasie IV szkoły podstawowej

KONSPEKT ZAJĘĆ REWALIDACJI INDYWIDUALNEJ
UCZNIA NIEPEŁNOSPRAWNEGO INTELEKTUALNIE W STOPNIU LEKKIM

KLASA: IV
PROWADZĄCY: Renata Scott

TEMAT: Święto kobiet- laurka matematyczna. Usprawnianie wykonywania operacji matematycznych i motoryki małej.

CELE OGÓLNE:
• usprawnianie wykonywania operacji matematycznych
(dodawanie i odejmowanie w zakresie 100, porządkowanie liczb)
• usprawnianie motoryki małej
CELE OPERACYJNE: Uczeń potrafi:
• wskazać w kalendarzu dzień 8 marca
• dodawać i odejmować sposobem pisemnym w zakresie 100
• porządkować liczby rosnąco
• dopasowywać kształty kwiatów w bukiecie według klucza matematycznego
• naśladować czynności wykonywane przez kobiety
• ułożyć życzenia z rozsypanki wyrazowej według klucza matematycznego i je przeczytać
• zapisać swoje imię i nazwisko
• złożyć życzenia zgodnie z zasadami savoir vivre
METODY PRACY:
• aktywizujące – praca z kalendarzem,
• czynne: ćwiczeń praktycznych, samodzielnych doświadczeń,
• percepcyjne: obserwacji, dotyku
• twórcze: naśladowanie czynności wykonywanych przez kobiety – elementy Metody Dobrego Startu M. Bogdanowicz,
• wzmocnień pozytywnych
• karty pracy, wycinanki kwiatowe, karteczki z wynikami działań i życzeniami
FORMY PRACY: indywidualna
TREŚCI: zgodne z programem opracowanym na podstawie orzeczenia poradni PP
ŚRODKI DYDAKTYCZNE: karty pracy, klej, nożyczki, liczydła, kalendarz

PRZEBIEG ZAJĘĆ
1)Wprowadzenie do tematyki zajęć– praca z kalendarzem
2)Wykonanie laurki matematycznej:
• wykonywanie działań sposobem pisemnym
• wyszukanie kwiatków z określonym wynikiem
• dopasowywanie wyników działań i kształtów na kwiatach do bukietu
3)Zabawa ruchowa- naśladowanie czynności wykonywanych przez kobiety
4)Układanie życzeń z rozsypanki wyrazowej według klucza matematycznego:
• wykonanie działań sposobem pisemnym
• wyszukanie karteczek z określonym wynikiem
• uporządkowanie karteczek z liczbami rosnąco
• odwrócenie karteczek na drugą stronę według ustalonego porządku liczb
• odczytanie życzeń i wklejenie ich do laurki
• podpisanie życzeń imieniem i nazwiskiem
5)Praktyczne ćwiczenie składania życzeń z okazji Dnia Kobiet
6)Podsumowanie lekcji i ocena pracy ucznia


KARTA PRACY

Zadanie 1
Wykonaj laurkę z okazji Dnia Kobiet według następujących poleceń:
1. Oblicz:
23 68 19 53 77
+ 46 +31 +70 -42 - 45


2. Wyszukaj kwiaty z określonym wynikiem
3. Naklej kwiaty dopasowując wynik i kształt do bukietu

Zadanie 2
Ułóż życzenia według następujących poleceń:
1. Oblicz:

72 91 46 99 54 25
+18 -14 +35 + 1 -45 - 7

2. Uporządkuj wyniki rosnąco

........................................
3. Odwróć uporządkowane kartki z liczbami.
4. Przeczytaj powstały tekst życzeń i wklej go do laurki
5. Podpisz laurkę imieniem i nazwiskiem

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2023 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.