X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 23622
Przesłano:
Dział: Języki obce

Scenariusz lekcji otwartej języka niemieckiego - nauczanie metodą stacji. Powtórzenie przed maturą

Scenariusz lekcji otwartej z języka niemieckiego przeprowadzony metodą stacji zadaniowych.

Nauczyciel: Kamila Banachowska
Klasa -3a, b,c LO
Temat lekcji: Wiederholung zum Abitur-Lernen an Stationen-Powtórzenie do matury-praca na stacjach zadaniowych.
Data: 14.04.2014

Cele ogólne:
-powtórzenie słownictwa do działów -praca, państwo i społeczeństwo, technika, sport, kultura, zakupy i usługi, podróżowanie
-powtórzenie form czasów przeszłych Imperfekt i Perfekt
-powtórzenie odmiany czasowników modalnych
-pisanie krótkiej formy użytkowej
-ćwiczenie rozumienia tekstu słuchanego
-ćwiczenie mówienia-rozmowa sterowana
-indywidualizacja pracy ucznia
-budzenie u ucznia poczucia odpowiedzialności za wykonywane zadania

Cele szczegółowe, na poszczególnych stacjach:

1.Stacja 1-Sport-zabawa Bingo uczeń ma znaleźć 16 nazw dyscyplin sportowych

2. Stacja 2- Reisen- na stacji znajdują się 3 zadania, uczeń:
a) dopisuje miejsca , gdzie można spotkać wymienione środki transportu
b) przyporządkowuje
c) uzupełnia dialog w informacji kolejowej

3. Stacja 3- uczeń wykazuje się znajomością leksyki z działu Państwo i społeczeństwo wykonując ćwiczenia leksykalne wyboru i uzupełniania zdań.

4. Stacja 4 -Gramatyka-uczeń powtarza formy czasów przeszłych Imperfekt oraz Perfekt oraz czasowników modalnych -uzupełania w zdaniach brakujące formy czasowników

5. Stacja 5 – na stacji znajdują się 2 zadania :
a) z dziedziny Kultury – rozumienie tekstu słuchanego -uczeń słucha tekstu i przyporządkowuje do odpowiednich osób nazwy programów , które te osoby preferują
oraz
b) z działu Zakupy i usługi -króka rozmowa sterowana

6. Stacja 6 -stacja z zadaniem domowym- Krótka Forma Użytkowa- wiadomość – ćwiczenie pisania.

Metody pracy:
Praca przy pomocy stacji zadaniowych

Materiały i pomoce dydaktyczne:
a) instrukcje do poszczególnych stacji zadaniowych
b) karty pracy
c) teczka na karty pracy
d) karta z kluczem odpowiedzi
e) karta ewaluacji zajęć
f) płyta CD, odtwarzacz CD, słuchawki

Przebieg zajęć:
Po przywitaniu się z klasą i sprawdzenie obecności nauczyciel objaśnia na czym polega metoda pracy przy pomocy stacji zadaniowych. Następnie wyjaśnia jakie zadania są do wykonania na poszczególnych stacjach. Uczniowie zaczynają pracę na stacjach w kolejności , którą ustalają sobie sami wykonanie zadań z 3 stacji jest obowiązkowe na lekcji , 2 stacje jeżeli zostaną opuszczone będą traktowane jako dodatkowa praca domowa dla ucznia, gdyż zadanie ze stacji nr 6 jest przygotowaną pracą domową. Uczeń, który wykonana zadania ze wszystkich stacji i zdobędzie najwięcej punktów otrzyma ocenę bardzo dobrą.
Na koniec zajęć nauczyciel omawia z uczniami trudniejsze zagadnienia. Uczniowie dokonują ewaluacji zajęć.
Ze względu na ograniczenia czasowe, jeżeli nauczyciel nie zdąży sprawdzić wyników każdego ucznia , karty pracy każdego ucznia zbierane są do teczki i nauczyciel sprawdza pracę ucznia w domu, wyniki omawiane są na kolejnej lekcji.

Uwagi!
Zaletą metody stacji jest to , że uczeń wybiera własną drogę rozwiązywania zadań, według tego , w czym czuję się najlepiej, co go interesuje. Uczeń pracuje we własnym tempie, jest odpowiedzialny za wykonywanie zadań, aktywnie uczestniczy w każdym zadaniu. Różny stopień trudności zadań daje możliwość uczniom słabszym szansę na wykazanie się , a uczniowie lepsi mogą dodatkowo służyć pomocą uczniom słabszym- daję to zarówno dla jednych, jak i drugich silną motywację do nauki.Metoda ta daje możliwość urozmaicenia lekcji oraz ćwiczenia różnych form nauczania oraz pobudzania różnych zmysłów sensorycznych.

Opracowała: Kamila Banachowska

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.