X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 23621
Przesłano:

Wychowawcze wartości bajki I. Krasickiego pt. "Przyjaciele"

Cel główny:

• Kształcenie umiejętności odbioru dzieł literackich, a poprzez nie przybliżanie rozumienia człowieka i świata.

Cele operacyjne:

• uczeń potrafi ułożyć zdania z rozsypanki wyrazowej oraz bezbłędnie wypełnić tekst z lukami,
• wyjaśnić określenia: przyjaźń, bajka, morał,
• korzysta ze : Słownika języka polskiego PWN,
• rozumie czytany tekst i poprawnie go analizuje,
• potrafi odnaleźć i wyjaśnić morał wynikający z bajki,
• umie wymienić i zapisać cechy charakterystyczne dla prawdziwego przyjaciela, tworzyć wyrazy przeciwstawne,
• tworzy wyrazy pokrewne i bliskoznaczne,
• rozumie pojęcia pozytywne i negatywne cechy charakteru (wada i zaleta),
• potrafi wypowiadać się pełnymi zdaniami wyrażając swoje opinie na dany temat,
• wzbogaca czynne słownictwo w związku z tematyką omawianego tekstu.

Cele wychowawcze:

Uczeń:
• potrafi współpracować w grupie;
• aktywnie uczestniczy w zajęciach.

Cele rewalidacyjne:

• doskonalenie sprawności manualnej,
• doskonalenie koordynacji wzrokowo-ruchowej,
• wydłużanie czasu skupienia uwagi,
• wdrażanie do logicznego i twórczego myślenia,
• mobilizowanie do wysiłku poprzez stosowania wzmocnienia pozytywnego.
• kształtowanie postawy charakteryzującej prawdziwą przyjaźń,
• uwrażliwienie na krzywdę ludzką, umiejętność niesienia pomocy innym.

Metody pracy:

• słowne: pogadanka, praca z tekstem, objaśnienie,
• oglądowe: obserwacja
• metoda ćwiczeń m.in. układanie zadań z rozsypanki wyrazowej, uzupełnianie tekstu z lukami
• drama

Formy pracy:

• indywidualna,
• grupowa,
• zbiorowa.

Środki dydaktyczne:

• I. Krasicki – „Bajki”
• „Słownik języka polskiego PWN”
• tekst do uzupełnienia
• kartoniki z cechami charakteru
• rozsypanka wyrazowa
• płyta CD z nagraniem bajki

TOK ZAJĘĆ

I. Faza wprowadzająca:

• sprawy organizacyjno-porządkowe,
• nawiązanie do tematu lekcji – co to jest przyjaźń i czy warto mieć przyjaciół?
• zapoznanie uczniów z tematem lekcji.

II. Faza realizacji:

1. Uczniowie podzieleni na trzy grupy otrzymują rozsypankę wyrazową i zadanie do wykonania:
• co wiesz o I. Krasickim?
• Co to jest bajka?
• Co to jest morał?

2. Zapisanie do zeszytu pojęć:
• bajka, morał

3. Wysłuchanie z płyty CD treści bajki I. Krasickiego pt. „Przyjaciele” z jednoczesnym śledzeniem tekstu bajki w książce.
4. Analiza bajki
• wyjaśnienie zrozumiałych słów i zastąpienie je wyrazami bliskoznacznymi
• odszukanie morału w bajce i zapisanie go do zeszytu
• wyjaśnienie jego znaczenia
• zaprezentowanie scenki z życia klasy
• wyrażenie własnych opinii na temat przyjaźni
• wybranie cech charakterystycznych prawdziwego przyjaciela oraz wyrazów przeciwstawnych (ćwiczenia wykonane w formie tabeli)
• utrwalenie pojęć: wada, zaleta.

Zadanie dodatkowe:
1. Znajdź dwie pary wyrazów rymujących się.

III. Faza podsumowująca:

1. Uczniowie pracują indywidualnie i otrzymują dwa zadania:
- napisz dwie zalety,
- napisz dwie wady.

2. Odczytanie i omówienie wykonanego zadania.
3. Ocena pracy uczniów
4. Podsumowanie lekcji i odpowiedź na pytanie:
Jaki powinien być prawdziwy przyjaciel?

5. Zadanie pracy domowej:

I. Napisz wyrazy pokrewne do wyrazu przyjaźń oraz kojarzące się ze słowem przyjaciel.
II. Zadanie dla uczniów upośledzonych umysłowo w stopniu umiarkowanym:
Narysuj ilustrację do bajki pt. „Przyjaciele” I. Krasickiego.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.