X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 23559
Przesłano:
Dział: Ankiety

Respektowanie norm społecznych

Ankieta dla nauczycieli przedszkola

Respektowanie norm społecznych

Kierujemy do Pań ankietę mającą na celu uzyskanie informacji na temat efektywności kształtowania postaw społeczno-moralnych dzieci w przedszkolu. Uprzejmie prosimy o wypełnienie poniższej ankiety. Zebrane informacje pozwolą na sporządzenie raportu oraz przyczynią się do podjęcia działań zmierzających do podniesienia jakości pracy przedszkola. Ankieta jest anonimowa.

1. W jakiej grupie wiekowej Pani pracuje:
o 3-latki,
o 4-latki,
o 5-latki,
o 6-latki
o Grupa mieszana: ................
2. Czy dzieci, w Pani grupie , bawią się zgodnie z innymi?
o Tak
o Nie
o Czasami

Jeżeli nie, to pani zdaniem, dlaczego?
........................................

3.Czy stosują się do obowiązujących nakazów i zakazów?

o Tak
o Nie
o Czasami

Dlaczego?
........................................

4. Czy rozumieją , że zawsze trzeba mówić prawdę i stosują się do tej zasady?
o Tak
o Nie
o Czasami

Jeżeli nie, to pani zdaniem, dlaczego?
........................................

5. Czy Pani wychowankowie podejmują działania na rzecz innych?
o Nie
o Tak
Jakie?
........................................
6.Czy szanują własność innych?
o Tak
o Nie
o Czasami

7. Czy ,Pani zdaniem, dzieci znają znaczenie takich wartości jak: dobro, piękno, odwaga, przyjaźń, tolerancja?
o Tak
o Nie
W jakich sytuacjach można to zaobserwować?
........................................

8. Czy dzieci znają i stosują na co dzień zwroty grzecznościowe?
o Tak
o Nie
o Czasami
Dlaczego?
........................................

9.Czy dzieci rozumieją, że niektóre zachowania mogą sprawić innym przykrość?
o Tak
o Nie
Jeżeli „ nie”, to Pani zdaniem dlaczego?
........................................

10. Czy dzieci starają się myśleć empatycznie?
o Tak
o Nie
o Czasami
W jakich sytuacjach?
........................................

11. W jaki sposób podnosi Pani kompetencje dzieci w zakresie kształtowania postaw społ.- moralnych?
o Organizowanie zajęć i zabaw dydakt.
o Ukazywanie pożądanych wzorców zachowań poprzez kontakt z literaturą dziecięcą oraz własny przykład.
o Korzystanie z metody dramy w celu przedstawienia i ukazania sposobów właściwego zachowania się w różnych sytuacjach.
o Wdrażanie do samodzielnego, właściwego rozwiązywania konfliktów.
o Wykorzystywanie sytuacji z codziennego życia.
o Inne:
........................................

12.Jakie sytuacje wych.- dydakt., umożliwiające dzieciom kształtowanie właściwych postaw społ.- moral., Pani organizuje?
o Zajęcia i zabwy organizowane dla całej grupy.
o Odgrywanie scenek dramowych.
o Oglądanie teatrzyków.
o Słuchanie literatury dziecięcej.
o Wykorzystywanie codziennych sytuacji.
o Własny przykład.
o Inne: ........................................
Jak często?
o 2 razy w roku,
o 1 raz w miesiącu,
o 1 raz tygodniu
o Codziennie

Proszę podać przykłady, organizowanych przez Panią, zajęc o tematyce wychowawczej:

........................................

13. W jaki sposób informuje Pani rodziców o zachowaniu dziecka w grupie?
o W trakcie zebrań ogólnych.
o Podczas konsultacji indywidualnych.
o W trakcie okazjonalnych spotkań.
o Inne:........................................

14.Czy rodzice przedszkolaków współpracują z Panią w celu osiągnięcia jak najlepszych wyników wychowawczych?
o Tak
o Nie
o Czasami
o Bardzo rzadko

Jeżeli „ nie”, to Pani zdaniem dlaczego?
........................................

15. Co można zmienić w pracy przedszkola, w celu podniesienia kompetencji dzieci,
w zakresie respektowania norm społecznych?
........................................


Dziękujemy za wypełnienie ankiety.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.