X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 23504
Przesłano:

Od czego zależy sukces w nauce? Doskonalenie techniki czytania - zajęcia w internacie dla dzieci niewidomych i niedowidzących

Od czego zależy sukces w nauce? Doskonalenie techniki czytania

I.Cele:
•edukacyjny:
>zapoznanie dzieci z techniką czytania
>kształcenie dykcji
>doskonalenie koncentracji uwagi
•rewalidacyjny:
>podkreślenie konieczności dbania o właściwe oświetlenie i przypomnienie o potrzebie używania lup, okularów itp.- w przypadku dzieci niedowidzących
>przypomnienie o konieczności dbania o dłonie czytającego brajlem - muszą być one czyste, niespocone i ciepłe, nie można ich narażać na niepotrzebne urazy

II.Metody pracy:
•praca z tekstem
•rozmowa kierowana

III.Pomoce dydaktyczne:
•tekst D. Gellner „Prima aprilis"
•duża kartka, na której zostanie napisane hasło

IV.Pytania do tekstu:
1.Kiedy rozgrywa się akcja opowiadania?
2.Kto wymyślił żart?
3.Jakie zwierzątko bawiło się z dziećmi?
4.Jak nazywała się pani nauczycielka?
5.Czy pani Kowalska ucieszyła się z żartu?
6.Na czym polegał żart prima aprilisowy?

V.Tok zajęć:
1. Zwrócenie uwagi dzieci na potrzebę pracy nad poziomem własnego czytania
•Pytanie do dzieci: od czego zależy twój sukces w nauce?
•Rozmowa kierowana zakończona wnioskiem dzieci: warunkiem sukcesu w nauce jest szybkie czytanie ze zrozumieniem
•Zapisanie wniosku dzieci - hasła na dużej kartce i powieszenie jej
2. Wspólne odczytanie hasła:
•Spontaniczne odczytanie hasła przez dzieci
•Uwagi prowadzącego dotyczące wyraźnego wymawiania wszystkich głosek, prawidłowego oddechu i akcentowania
•Przypomnienie o konieczności prawidłowego oświetlenia i oprzyrządowania podczas czytania
•Ponowne wspólne odczytanie hasła
3. Ćwiczenia w czytaniu ze zrozumieniem:
•Rozdanie uczniom tekstów i prośba o to, by dzieci starały się zrozumieć tekst w czasie czytania
•Polecenie głośnego poprawnego czytania opowiadania po fragmencie
•Zadawanie pytań do tekstu i prośba o odpowiedzi

Rozmowa kierowana na temat co zrobić, aby szybko czytać ze zrozumieniem. Dzieci powinny dojść do wniosku, że należy dużo czytać, po przeczytaniu tekstu trzeba go sobie opowiedzieć, a jeśli nie rozumie się tekstu, to należy go jeszcze raz uważnie przeczytać.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.