X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 23478
Przesłano:

Dbamy o miejsca pamięci - konspekt zajęć lekcyjnych

KONSPEKT ZAJĘĆ LEKCYJNYCH
Temat tygodniowy ośrodka pracy: „Pamiętamy o tych, którzy odeszli”.
Temat lekcji: „Dbamy o miejsca pamięci”.
Data: 29.10.2013r
Nauczyciel prowadzący: Karolina Symko

Cele zajęć:
Cel ogólny: Przybliżenie tradycji i obyczajów narodowych i religijnych. Tworzenie sytuacji sprzyjających poznawaniu otoczenia, w którym przebywa uczeń. Kształtowanie postaw i właściwego zachowania się na cmentarzu.

Cele operacyjne:
Uczeń:
• słucha przeczytanego tekstu,
• dokonuje analizy wysłuchanego tekstu,
• wypowiada się na temat przeczytanego tekstu
• wypowiada się na temat obchodów dnia Wszystkich Świętych,
• kształci umiejętności prawidłowego pisania po śladzie (Mateusz)
• uzupełnia tekst podanymi wyrazami,

Cel wychowawczy:
Uczeń:
• bierze aktywny udział w zajęciach,
• wykonuje polecenia nauczyciela,
• pracuję na miarę swoich możliwości
• poznaje sposoby kulturalnego zachowania się w miejscach publicznych.

Metody:
• oparte na tekście: wiersz,
• oparte na słowie: pogadanka, rozmowa, odpowiedzi na pytania,
• oparte na obserwacji: pokaz wybranych przedmiotów i ilustracji związanych ze świętem zmarłych
• praktycznego działania: karta pracy
Formy pracy: indywidualna zróżnicowana, zbiorowa jednolita.
Środki dydaktyczne: tekst wiersza, znicz, wiązanka, kwiaty, ilustracje, karty pracy, nożyczki, klej,liczydła


PRZEBIEG ZAJĘĆ
Zajęcia wstępne:
• Powitanie i krótkie wprowadzenie w tematykę zajęć.
• Ustalenie aktualnej daty, pogody, tematu dnia – zapis na tablicy i w zeszycie.
Zajęcia zasadnicze:
• Swobodne wypowiedzi uczniów na temat sposobów okazywania pamięci zmarłym na podstawie własnych przeżyć i ilustracji w podręczniku
• Prowadząca czyta wiersz Doroty Gellner Dla tych, którzy odeszli .Rozmowa prowadzącej z uczniami ukierunkowana pytaniami.
• Omówienie treści i nastroju utworu
• Wypowiedzi uczniów o obchodach Wszystkich Świętych w ich rodzinach na podstawie własnych doświadczeń
• Utrwalenie daty dnia Wszystkich Świętych
• Praca indywidualna:
- Co tu nie pasuje?- rozpoznawanie przedmiotów kojarzących się z obchodami dnia Wszystkich Świętych i eliminowanie przedmiotów niepasujących,
- dobieranie przedmiotów na zasadzie przeciwieństwa: mały- duży,
- wykonywanie działań dodawania i odejmowania na konkretach w możliwym dla ucznia zakresie( porównywanie i zapisywanie wyników na tablicy)
• Właściwe zachowanie na cmentarzu. Uzupełnianie zdania wybranymi wyrazami.
Zajęcia końcowe:
• Podsumowanie wiadomości
• Ocena zachowania i aktywności uczniów – pochwała uczniów za ich zaangażowanie w lekcję.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.