X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 23386
Przesłano:

Powtórzenie wiadomości z działu: "Węglowodory". Konspekt lekcji chemii kl. III gimnazjum

Konspekt

Kl. III gimnazjum, lekcja chemii

Temat: Powtórzenie wiadomości z działu: „Węglowodory”.

Cele lekcji:
- uczeń zna budowę węglowodorów
- uczeń wymienia odmiany alotropowe węgla
- zna podział węglowodorów oraz podaje ich przedstawicieli
- umie napisać wzory sumaryczne i strukturalne poznanych węglowodorów
- rozpoznaje węglowodory nasycone i nienasycone na podstawie wiązań występujących między atomami węgla
- rozróżnia węglowodory na podstawie ich właściwości i zastosowania
- zna reakcję charakterystyczną dla węglowodorów nienasyconych
- wie na czym polega reakcja polimeryzacji
- potrafi zbudować modele cząsteczek poznanych węglowodorów
- wymienia naturalne źródła węglowodorów
- zna właściwości i zastosowanie ropy naftowej i gazu ziemnego
Metody pracy:
- słowna
- praktyczna
- aktywizująca – domino chemiczne
Formy pracy:
- indywidualna
- grupowa
Środki dydaktyczne:
- zestaw elementów strukturalnych do budowy modeli cząsteczek
- zadania indywidualne lub z podziałem na grupy
- karty pracy wykonane przez nauczyciela
- podręcznik


Przebieg zajęć:

1. Część nawiązująca:
• przypomnienie wiadomości z poprzednich zajęć
• indywidualne wykonanie otrzymanych zadań (karta pracy – ropa naftowa, gaz ziemny)
• sformułowanie tematu i określenie celów lekcji
• podanie terminu napisania sprawdzianu z działu: „Węglowodory”

2. Część właściwa:
• praca w grupach – krzyżówka tematyczna ( karta pracy nr 1)
• wklejenie krzyżówek do zeszytów
• układanie domina chemicznego z podziałem na grupy (karta pracy nr 2)
• praca indywidualna – budowanie modeli wybranych cząsteczek węglowodorów (karta pracy nr 3) oraz z wykorzystaniem zestawu elementów strukturalnych do budowy modeli cząsteczek

3. Część podsumowująca:
• ocena za aktywność
• zapisanie w zeszycie pracy domowej
• rozdanie uczniom kart pracy z zadaniem domowym (karta pracy nr 4)

Opracowanie:

Elżbieta Mędrzycka
Nauczyciel Zespołu Placówek Szkolno – Wychowawczych w Iławie

Karta pracy nr 1 Rozwiąż krzyżówkę

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Hasło: ........................................

1. Pierwiastek - wchodzi w skład węglowodorów.
2. W węglowodorach jest zawsze czterowartościowy.
3. Jego głównym składnikiem jest metan.
4. Rodzaj reakcji, której ulegają węglowodory nienasycone, np. eten.
5. Inna nazwa metanu to gaz ...................... .
6. Jedna z właściwości etynu.
7. Jeden z rodzajów tworzyw sztucznych.
8. Należy do odmian alotropowych węgla.
9. ............. naftowa.
10. Przedstawiciel alkanów.
11. Stan skupienia czterech pierwszych alkanów.

Karta pracy nr 2 Ułóż domino chemiczne

Start Odmiany
alotropowe
węgla
Diament
Grafit
Fulereny Inna nazwa
węglowodorów
nasyconych

Alkany
Węglowodory
nienasycone

Alkeny i alkiny Jakie wiązanie między atomami węgla mają alkeny?

Podwójne Jaki stan skupienia mają węglowodory, które zawierają od 5 do 16 atomów węgla w cząsteczce?

Ciała
ciekłe
Przedstawiciele alkinów

Etyn
Propyn
Butyn Wzór
sumaryczny
metanu

CH4
Jest głównym składnikiem gazu ziemnego

Metan Inaczej
nazywany
etylenem

Eten Czyj to model cząsteczki?

Etyn
C2H2 Przykład
tworzywa
sztucznego

Polichlorek
winylu
(PCV)
Co to za reakcja, w której pojedyncze cząsteczki-monomery łączą się w wielkie cząsteczki-polimery?

Polimeryzacja
Naturalne źródła węglowodorów

Ropa naftowa
Gaz ziemny Kto jako pierwszy przeprowadził destylację ropy naftowej i wydzielił z niej naftę?
Ignacy Łukasiewicz w 1852r.
Meta

Karta pracy nr 3

Zbuduj modele cząsteczek węglowodorów:

Metanu – CH4

Etanu – C2H6

Propanu – C3H8

Butanu – C4H10

Karta pracy nr 4

Połącz strzałkami właściwe odpowiedzi z kolumny B z pytaniami z kolumny A.

A B

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.