X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 23384
Przesłano:

Funkcje soli w życiu człowieka - konspekt lekcji chemii kl. II gimnazjum

Konspekt
Kl. II gimnazjum, lekcja chemii

Temat: Funkcje soli w życiu człowieka.
Cel główny: zapoznanie uczniów z funkcjami, jakie pełnią role w życiu człowieka.
Cele operacyjne lekcji
Uczeń wie i umie:
- odnaleźć wskazaną sól w tabeli rozpuszczalności soli w wodzie i określić jej stopień rozpuszczalności
- posługiwać się tabelą rozpuszczalności soli w wodzie
- nazwać sól na podstawie jej wzoru sumarycznego
- podać przykłady nawozów mineralnych, których składnikami są sole
- wskazać sole, z którymi mamy do czynienia w życiu codziennym
- odróżnić sole od siebie na podstawie ich funkcji i zastosowania
- podać przykłady funkcji, jakie pełnią sole w życiu człowieka
- budować modele cząsteczek soli wykorzystując do tego zestaw elementów strukturalnych do budowy modeli cząsteczek związków chemicznych
- rozwiązywać wykreślanki literowe, układać domino chemiczne o solach (nauka poprzez zabawę)
- poszerzać zdobyte wiadomości o solach
Cele wychowawcze:
- kształcenie poczucia ważności i przydatności każdego ucznia
- uaktywnianie i ośmielanie uczniów „wycofujących się”
- kształtowanie umiejętności współpracy w grupie
Metody pracy:
- słowna – elementy pogadanki, dyskusja
- praktyczna – zestaw elementów strukturalnych do budowy modeli cząsteczek związków chemicznych
- aktywizująca – domino chemiczne, wykreślanka literowa
- „burza mózgów”
Formy pracy:
- indywidualna
- grupowa

Środki dydaktyczne:
- zestaw elementów strukturalnych do budowy modeli cząsteczek związków chemicznych
- sól kuchenna, soda oczyszczona, sole do kąpieli
- zadania indywidualne lub z podziałem na grupy
- karty pracy wykonane przez nauczyciela
- podręcznik Ciekawa chemia cz. 2 autorstwa Hanny Gulińskiej i Janiny Smolińskiej, WSiP, Warszawa 2009 (tabela rozpuszczalności soli w wodzie)


Przebieg zajęć:

1. Część nawiązująca:
• przypomnienie wiadomości z poprzednich zajęć o rozpuszczalności soli w wodzie
• grupowe wykonanie otrzymanych zadań (karta pracy nr 1) z wykorzystaniem tabeli rozpuszczalności w podręczniku do kl. II gimnazjum
• sformułowanie tematu i określenie celów lekcji oraz omówienie sposobu wykonania zadań podczas zajęć

2. Część właściwa:
• omówienie funkcji soli w życiu człowieka na wybranych przykładach– pogadanka, praca w oparciu o podręcznik, przygotowane materiały do pracy (sól kuchenna, soda oczyszczona, sole do kąpieli)
• wklejenie notatki przygotowanej przez nauczyciela do zeszytu
• indywidualne wykonanie zadania – wykreślanka literowa (karta pracy nr 2)
• układanie domina chemicznego z podziałem na grupy (karta pracy nr 3)
• praca indywidualna – budowanie modeli wybranych cząsteczek soli z wykorzystaniem zestawu elementów strukturalnych do budowy modeli cząsteczek związków chemicznych (karta pracy nr 4)

3. Część podsumowująca:
• ocena za aktywność podczas zajęć
• zapisanie w zeszycie pracy domowej: (podaj rodzaje i zastosowanie skał wapiennych)

Opracowanie:

Elżbieta Mędrzycka
Nauczyciel Zespołu Placówek Szkolno – Wychowawczych w Iławie

Karta pracy nr 1
Wykorzystując tabelę rozpuszczalności soli w wodzie napisz stopień rozpuszczalności podanych wzorów sumarycznych soli według instrukcji:
R – dobrze rozpuszczalna
S – słabo rozpuszczalna
T – trudno rozpuszczalna
np. NaCl – R

Przykłady soli:
Na2S
CaSO4
MgSO4
Cu(NO3)2
CaCl2
CaCO3
Mg3(PO4)2
FePO4
CaS
NaNO3

Grupa: ........................................
........................................

Karta pracy nr 2 Wykreślanka literowa
Wykreśl co drugą literę. Pozostałe litery utworzą hasło. Odczytaj i zapisz hasło.
S B
O R
L O E D M A I U N
W E P R Q A E L S N Z E X
T V O S W T A Y Ż U N I Y
W S P K M Ł N A B D C N T
I E K W D Y I G E H T J Y
F L V U B D R Z U I X

Hasło: ........................................
........................................ .

Karta pracy nr 3 Ułóż domino chemiczne

Start Wzór chemiczny chlorku sodu

NaCl Dysocjują na kationy metalu i aniony reszt kwasowych

Sole
Jeden ze sposobów otrzymywania soli

Kwas + zasada
Surowiec do wyrobu luster

AgNO3
(lapis) Czyj to model cząsteczki?

chlorku sodu
Składnik soli do kąpieli (MgCl2)

chlorek magnezu
Nawozy mineralne
nawozy azotowe, potasowe, fosforowe
Składnik proszków do pieczenia

soda oczyszczona
Środek do konserwowania mięsa i wędlin
Saletra potasowa
NaNO3
Meta

Karta pracy nr 4
Zbuduj modele cząsteczek soli:
- NaCl (chlorek sodu)
- NaNO3 (azotan (V) sodu) czyli saletra sodowa
- NaHCO3 (wodorowęglan sodu) czyli tzw. soda oczyszczona

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.