X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 23365
Przesłano:
Dział: Języki obce

Names of the sport - scenariusz lekcji języka angielskiego

Przedmiot: Język angielski
Nauczyciel: Agnieszka Skrzypczak
Klasa: 3
Podręcznik: Bugs World 3
Czas: 45 minut
Temat: Names of the sport.(. Piosenka „Look at me!” Poznanie nazw sportów.)
Cele lekcji:
- Wprowadzenie słownictwa z rozdziału 5 podręcznika Bugs World 3: (czasowniki: play football, play tennis, play basketball, skateboard, ride a bike, rollerblade)
- Śpiewanie piosenki ‘Look at me!’
- Zadawanie pytań: ‘Can you....?’ I udzielanie odpowiedzi: ‘Yes, I can’, ‘No, I can`t’
- Rozwijanie umiejętności rozumienia ze słuchu
- Rozwijanie umiejętności interpersonalnych (praca w grupie, praca w parach)
Forma pracy:
- Praca indywidualna
- Praca w grupach

Czynności wstępne:
1. Przywitanie. Sprawdzenie listy obecności, zapisanie tematu lekcji.
2. Wprowadzenie do tematu. Krótka rozmowa z uczniami na temat, tego można robić na świeżym powietrzu podczas słonecznej pogody.

Czynności zasadnicze:
1. What is it? Pytania wstępne do wszystkich uczniów. Nauczyciel pokazuje flashcard z obrazkiem np. play tennis i pyta: What is it? Wskazani uczniowie udzielają odpowiedzi.
2. Kiedy na tablicy pojawią się już wszystkie karty obrazkowe, uczniowie powtarzają wyrazy, również na kilka sposobów.
3. Gra ‘What`s missing?’ Nauczyciel prosi uczniów o zamknięcie oczu i zasłonięcie ich rękoma. Z tablicy znika jeden obrazek, zadaniem uczniów jest wskazanie brakującego wyrazu.
4. ‘Magic eyes’. Wszystkie karty obrazkowe ponownie są przymocowane do tablicy w rzędzie. Nauczyciel prosi jednego ucznia o odczytanie wyrazów. Następnie zabiera jedną kartę i znowu prosi o wymienienie wszystkich nazw sportów, bez wyjątku. Po skończonym zadaniu, wszystkie karty są ponownie zawieszone na tablicy.
5. Nauczyciel prosi o otworzenia podręczników na str. 41. Uczniowie rozpoznają obrazki z nazwami dyscyplin sportowych. Następnie przechodzimy do wysłuchania, a potem zaśpiewania w grupie piosenki ‘Look at me!’ Po wspólnym zaśpiewaniu, nauczyciel dzieli klasę na trzy grupy i każda grupa śpiewa jedną zwrotkę piosenki.
6. Wprowadzenie pytania ‘Can you .... (e.g. skateboard)?’ oraz możliwych odpowiedzi ‘Yes, I can.’ ‘No. I can`t’. Nauczyciel zamieszcza pomocniczy schemat pytania i odpowiedzi na tablicy i wyjaśnia na konkretnym przykładzie ich znaczenie.
Uczniowie zapisują w zeszytach przykład. Następnie ćwiczymy wyrażenie, nauczyciel zadaje pytanie i wskazuje ucznia, rzucając do niego piłeczkę. Następnie uczniowie zadają sobie nawzajem pytania i udzielają odpowiedzi, wskazując osobę, rzucając do niej piłeczkę.
7. Nauczyciel zadaje pracę domową, tj. stronę 38 w zeszycie ćwiczeń, ćwiczenie 1 i 2.
8. Nauczyciel prosi o zamkniecie zeszytów ćwiczeń i rozdaje uczniom ćwiczenie. Uczniowie mają za zadanie napisać zdania o członkach swojej rodziny. Jakie sporty potrafią wykonywać, a jakich nie. Na kartkach mają podaną osobę i nazwę sportu. Tworzą zdania typu: My grandma can`t rollerblade. Itd. Po około 2 minutach wskazani uczniowie odczytuję swoje zdania.

Czynności końcowe:
1. Powtórzenie słówek z lekcji, podsumowanie tematu i celów/osiągnięć ucznia
Zadanie dodatkowe:
Jeśli pozostanie jeszcze kilka minut lekcji - gra z wykorzystaniem flashcards z różnych działów. Nauczyciel przyczepia do tablicy 10-12 kart obrazkowych. Uczniowie przez 1 minutę zapamiętuję wyrazy, po upływie wyznaczonego czasu nauczyciel zasłania karty obrazkowe. Zadaniem uczniów jest zapisanie jak największej ilości wyrazów w zeszycie. Uczniowie pracują w parach.
Pożegnanie z klasą.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.