X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 23178
Przesłano:
Dział: Ankiety

Ankieta ewaluacyjna dotycząca współpracy ze środowiskiem lokalnym

ANKIETA DLA NAUCZYCIELI SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Drodzy Nauczyciele,
W związku z prowadzoną w szkole ewaluacją proszę o wypełnienie ankiety dotyczącej działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej. Niniejsza ankieta jest anonimowa a uzyskane dane posłużą do doskonalenia efektów naszej pracy.

Dziękuję za wypełnienie ankiety

1. Z jakimi podmiotami, instytucjami, placówkami i organizacjami działającymi w środowisku lokalnym współpracował(a) Pan(i) w tym lub poprzednim roku szkolnym? Proszę wskazać je poniżej. Można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź.
-lokalny samorząd
-inne instytucje samorządowe
-inne szkoły lub placówki edukacyjne
-rodzice
-policja
-centrum Pomocy Rodzinie
-sanepid
-kościoły i związki wyznaniowe
-Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna
-Ośrodek Pomocy Społecznej
-placówki ochrony zdrowia
-świetlice socjoterapeutyczne
-Straż Pożarna
-Dom/Ośrodek Kultury
-organizacje sportowe
-organizacje pozarządowe
-przedsiębiorcy
-fundacje
-biblioteki
-Inne, jakie?

........................................

........................................
2. Jakie działania dydaktyczne, wychowawcze lub organizacyjne prowadziła(a) Pan(i) we współpracy z podmiotami środowiska lokalnego w tym lub poprzednim roku szkolnym? Można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź.
- organizacja wyjazdów i wycieczek szkolnych
- stypendia dla najlepszych uczniów
- zakup sprzętu do szkoły
- organizacja zajęć pozalekcyjnych
- organizacja zajęć profilaktycznych
- prowadzenie lub współprowadzenie lekcji
- imprezy środowiskowe
- pomoc socjalna dla uczniów
- projekty edukacyjne
- inne – jakie?

........................................

........................................

3. Czy podejmowane przez Pana(nią) działania wychowawcze uwzględniają inicjatywy i/lub opinie rodziców? Proszę o wybór jednej odpowiedzi.
- zdecydowanie nie
- raczej nie
- raczej tak
- zdecydowanie tak

4. Jakie są potrzeby lokalnego środowiska, które szkoła może zaspakajać? Proszę wymienić najważniejsze.

5. Proszę wymienić najważniejsze korzyści , jakie odnoszą uczniowie dzięki współpracy szkoły z organizacjami i instytucjami działającymi w środowisku lokalnym?

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.