X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 23168
Przesłano:
Dział: Języki obce

Houses and buildings - scenariusz lekcji języka angielskiego

Konspekt lekcji języka angielskiego
Temat: Houses and buildings (Domy i budynki)

Cele dydaktyczne lekcji:
Ogólne:
• Poszerzenie słownictwa dotyczącego domów i innych budynków
• Rozwijanie umiejętności swobodnej komunikacji
Szczegółowe:
• Uczeń potrafi nazwać po angielsku pomieszczenia w domu i typy domów
• Uczeń potrafi przeczytać ze zrozumieniem tekst i znaleźć w nim wskazane słownictwo
• Uczeń potrafi odgadnąć znaczenie słowa z kontekstu
• Uczeń zna prawidłową wymowę poznanych na lekcji słów
• Uczeń potrafi odpowiedzieć na pytania, w jakim domu mieszka oraz w jakim chciałby mieszkać
• Uczeń potrafi opisać budynek za pomocą prostych przymiotników

Metody:
• Burza mózgów
• Metoda zajęć praktycznych
• Metoda komunikacyjna

Formy pracy:
• Praca indywidualna
• Praca w grupach
• Praca na forum klasy

Pomoce i materiały:
• Karty z obrazkami przedstawiającymi typy domów/budynków
• Rysunek domu
• Karty z wyrazami
• Plansza z przymiotnikami
• Gazety anglojęzyczne
• Tablica, kreda, magnesy
• Karty pracy


Przebieg lekcji:
I. Wprowadzenie
1. Nauczyciel wita się z uczniami i sprawdza listę obecności. 1 min.
2. Nauczyciel sprawdza pracę domową z poprzedniej lekcji: kilkoro uczniów jest poproszonych o przeczytanie odpowiedzi na zadane pytanie: What’s your favourite room? (Jakie jest twoje ulubione pomieszczenie w domu?) 4 min.
3. Nauczyciel wprowadza temat zajęć i informuje, że celem lekcji będzie poszerzenie słownictwa związanego z domami i budynkami. Po zapisaniu tematu przez nauczyciela na tablicy, uczniowie tłumaczą go na język polski. 2 min.

II. Lekcja właściwa
1. Nauczyciel wiesza na tablicy rysunek domu; zadaniem uczniów jest dopasowanie podanych słów określających pomieszczenia w domu do odpowiednich miejsc na obrazku. W przypadku nieznanych słów np. attic, cellar, garage, nauczyciel naprowadza uczniów na prawidłowe znaczenie za pomocą angielskich definicji. 5 min.

2. Nauczyciel rozdaje uczniom krótkie teksty i prosi ich o zapoznanie się z treścią, znalezienie i podkreślenie nazw typów domów/budynków. Uczniowie czytają na głos podkreślone słowa i próbują odgadnąć z kontekstu ich znaczenie. 7 min.

3. Nauczyciel prezentuje rysunki różnych domów/budynków oraz ich angielskie nazwy. Uczniowie powtarzają słowa za nauczycielem. 2 min.

4. Nauczyciel zapisuje na tablicy pytania: Where do you live? (Gdzie mieszkasz?) i Where would you like to live? (Gdzie chciałbyś mieszkać?), po czym upewnia się, czy uczniowie rozumieją ich znaczenie. Nauczyciel prosi uczniów o przepisanie pytań do zeszytu i zapisanie odpowiedzi. Jeśli uczniowie mają problem ze sformułowaniem poprawnych zdań, nauczyciel pomaga prezentując zdanie modelowe. Kilkoro uczniów prezentuje swoje wypowiedzi. 6 min.

5. Nauczyciel pyta uczniów, jakie przymiotniki mogą być wykorzystane przy opisywaniu różnych budynków. Uczniowie przedstawiają swoje pomysły, a nauczyciel przedstawia planszę z najważniejszymi słowami. 3 min.

6. Nauczyciel dzieli uczniów na grupy i rozdaje im gazety z obrazkami różnych budynków. Uczniowie opisują to, co widzą, konsultując się z grupą, np. In the picture I can see a skyscraper. Nauczyciel kontroluje rozmowę w grupach zadając pytania pomocnicze, np. Is it big? (Czy jest duży?), Is it modern or old? (Czy jest nowoczesny czy stary?), What is it made of? (Z czego jest wykonany?) 10 min.

III. Praca domowa
Nauczyciel rozdaje uczniom karty z poleceniami. Pierwszym zadaniem jest połączenie pojęć z definicjami. W drugim zadaniu uczniowie opisują swój dom (rzeczywisty lub wymyślony) z wykorzystaniem słów poznanych na lekcji.
Opcjonalnie w przypadku wolnego czasu na koniec lekcji uczniowie wykonują pierwsze zadanie z pracy domowej.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.